MUHYÎ, Muhyeddîn Mehmed Efendi

(d. ?/? - ö. Recep 1190/Ağustos-Eylül 1776)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Muhyeddîn olan şair, Bolu sancağına bağlı Taraklıborlu kazasında doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Babası Taraklıborlu müftülerindendir. İstanbul’a geldi. Medrese öğrenimi görerek mülâzım oldu. Müderrislik yapmaya başladı. Müderrislikte kademe kademe yükselerek Süleymaniye Medreselerinden birine atandı. Fetva eminliği yaptı. Kadı olmayı istemedi ve reisülmüderrisîn olarak emekli oldu. Recep 1190/Ağustos-Eylül 1776’da vefat etti. Mezarı Edirnekapı’dadır. Fıkıh ilmindeki bilgisiyle tanınmaktaydı, şiir ve inşada başarılı bir şairdi. Oğlu sudurdan (sadrazamlardan) Es'ad Efendi’dir. 

Eserlerine dair bir bilgi bulunmadığı gibi eserlerinden örnek de yoktur.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî. C. 4. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 1109.

Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâsı (İnceleme-Tenkitli Metin-İndeks-Sözlük). Ankara: AKM Yay. 267-268.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.II. Ankara: Bizim Büro Yay. 932.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1986). C. 6. “Muhyî, Muhiddin Mehmed Efendi”. İstanbul: Dergâh Yay. 434.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 23.08.2014
Güncelleme Tarihi: 13.11.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1MUSTAFA, Musâhib Damad Mustafa Paşad. ? - ö. Eylül 1685Doğum YeriGörüntüle
2FEYZÎ, Feyzullah Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3ZARÎFÎ, Zarîfî Çelebid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4MUSTAFA, Musâhib Damad Mustafa Paşad. ? - ö. Eylül 1685Doğum YılıGörüntüle
5FEYZÎ, Feyzullah Efendid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6ZARÎFÎ, Zarîfî Çelebid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7MUSTAFA, Musâhib Damad Mustafa Paşad. ? - ö. Eylül 1685Ölüm YılıGörüntüle
8FEYZÎ, Feyzullah Efendid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9ZARÎFÎ, Zarîfî Çelebid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10MUSTAFA, Musâhib Damad Mustafa Paşad. ? - ö. Eylül 1685MeslekGörüntüle
11FEYZÎ, Feyzullah Efendid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12ZARÎFÎ, Zarîfî Çelebid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13MUSTAFA, Musâhib Damad Mustafa Paşad. ? - ö. Eylül 1685Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14FEYZÎ, Feyzullah Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ZARÎFÎ, Zarîfî Çelebid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16MUSTAFA, Musâhib Damad Mustafa Paşad. ? - ö. Eylül 1685Madde AdıGörüntüle
17FEYZÎ, Feyzullah Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18ZARÎFÎ, Zarîfî Çelebid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle