MUHYÎ, Muhyeddîn Mehmed Efendi

(d. ?/? - ö. Recep 1190/Ağustos-Eylül 1776)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Muhyeddîn olan şair, Bolu sancağına bağlı Taraklıborlu kazasında doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Babası Taraklıborlu müftülerindendir. İstanbul’a geldi. Medrese öğrenimi görerek mülâzım oldu. Müderrislik yapmaya başladı. Müderrislikte kademe kademe yükselerek Süleymaniye Medreselerinden birine atandı. Fetva eminliği yaptı. Kadı olmayı istemedi ve reisülmüderrisîn olarak emekli oldu. Recep 1190/Ağustos-Eylül 1776’da vefat etti. Mezarı Edirnekapı’dadır. Fıkıh ilmindeki bilgisiyle tanınmaktaydı, şiir ve inşada başarılı bir şairdi. Oğlu sudurdan (sadrazamlardan) Es'ad Efendi’dir. 

Eserlerine dair bir bilgi bulunmadığı gibi eserlerinden örnek de yoktur.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî. C. 4. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 1109.

Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâsı (İnceleme-Tenkitli Metin-İndeks-Sözlük). Ankara: AKM Yay. 267-268.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.II. Ankara: Bizim Büro Yay. 932.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1986). C. 6. “Muhyî, Muhiddin Mehmed Efendi”. İstanbul: Dergâh Yay. 434.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 23.08.2014
Güncelleme Tarihi: 13.11.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1DERTLİ, İbrahimd. 1772 - ö. 1845Doğum YeriGörüntüle
2Alemdar Dinçd. 1 Ocak 1955 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3FÂ'İK, Mehmed Fâ'ikd. 1824 - ö. 1846Doğum YeriGörüntüle
4DERTLİ, İbrahimd. 1772 - ö. 1845Doğum YılıGörüntüle
5Alemdar Dinçd. 1 Ocak 1955 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6FÂ'İK, Mehmed Fâ'ikd. 1824 - ö. 1846Doğum YılıGörüntüle
7DERTLİ, İbrahimd. 1772 - ö. 1845Ölüm YılıGörüntüle
8Alemdar Dinçd. 1 Ocak 1955 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9FÂ'İK, Mehmed Fâ'ikd. 1824 - ö. 1846Ölüm YılıGörüntüle
10DERTLİ, İbrahimd. 1772 - ö. 1845MeslekGörüntüle
11Alemdar Dinçd. 1 Ocak 1955 - ö. ?MeslekGörüntüle
12FÂ'İK, Mehmed Fâ'ikd. 1824 - ö. 1846MeslekGörüntüle
13DERTLİ, İbrahimd. 1772 - ö. 1845Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Alemdar Dinçd. 1 Ocak 1955 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15FÂ'İK, Mehmed Fâ'ikd. 1824 - ö. 1846Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16DERTLİ, İbrahimd. 1772 - ö. 1845Madde AdıGörüntüle
17Alemdar Dinçd. 1 Ocak 1955 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18FÂ'İK, Mehmed Fâ'ikd. 1824 - ö. 1846Madde AdıGörüntüle