Muhyî veya Mehmed, Bezci-zâde/Vahyî-zâde Şeyh Mehmed Muhyî Efendi

(d. ?/? - ö. 1018 veya 1020/1609/1610 veya 1612/1613)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Künyesi Şeyh Mehmed Muhyî Efendi b. Ahmed Efendi b. Abdullah el-İznikî şeklindedir. Bezci-zâde veya Vahyî-zâde sanıyla bilinir. Konya’da doğdu. İlk eğitimini aldıktan sonra Halvetî şeyhi Ezelî-zâde’ye bağlanarak tarikat yoluna girdi. Uzun süre onun yanında kaldıktan sonra İstanbul’a gitti. Mehmed Ağa Zaviyesi’nde şeyh ve vaiz olarak göreve başladı. Bu vazifede iken 1020/ 1612-1613 yılında vefat etti. Ayvansarâyî onun İznik’ten geldiğini nakleder (Ekinci 2003: 103). Tuhfe-i Nâilî ve Vefeyât- Ayvansarâyî’de Şeyh Mehmed Muhyî Efendi’nin Üsküdar’da Sultan III. Murad’ın annesinin adını taşıyan Nurbanu Sultan Camii ve tekyesi şeyhi olduğu kayıtlıdır. Ayrıca vefat tarihi 1018 / 1609-1610 olarak gösterilmiştir. “Mülâkât-ı mevt” (1018) ibaresi vefatına tarihtir. (Kurnaz ve Tatçı 2001: 918, Ekinci 2003: 103). İrşat gayreti içinde âlim bir zat idi. Mugni’l-Lebîb şerhi ve bazı şiirleri vardır.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmanî. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Ekinci, Ramazan (hzl.) (2013). Hâfız Hüseyin Ayvansarayî, Vefeyât-ı Ayvansarayî. İstanbul: Buhara Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay.
Müstakimzade Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü’n-Nisâb fi’n-Nisbi ve’l-Künâ ve’l-Elkâb. Ankara: KB Yay.
Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Nevizâde Atâyi. Hadâiku’l-Hakayık fî Tekmileti’ş-Şakâyık. İstanbul: Çağrı Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. HÜSEYİN GÖNEL
Yayın Tarihi: 30.12.2014
Güncelleme Tarihi: 31.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Arz it cemâlün göreyüm ey mâh-ı tâbân Mustafâ

(Ekinci, Ramazan (hzl.) (2013). Hâfız Hüseyin Ayvansarayî, Vefeyât-ı Ayvansarayî. İstanbul: Buhara Yay. 103).


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1FEHMÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2SEYRANÎd. 1835 - ö. 1894Doğum YeriGörüntüle
3KUL MAHMUDd. 1628 - ö. 1702Doğum YeriGörüntüle
4FEHMÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5SEYRANÎd. 1835 - ö. 1894Doğum YılıGörüntüle
6KUL MAHMUDd. 1628 - ö. 1702Doğum YılıGörüntüle
7FEHMÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8SEYRANÎd. 1835 - ö. 1894Ölüm YılıGörüntüle
9KUL MAHMUDd. 1628 - ö. 1702Ölüm YılıGörüntüle
10FEHMÎd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11SEYRANÎd. 1835 - ö. 1894MeslekGörüntüle
12KUL MAHMUDd. 1628 - ö. 1702MeslekGörüntüle
13FEHMÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14SEYRANÎd. 1835 - ö. 1894Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15KUL MAHMUDd. 1628 - ö. 1702Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16FEHMÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17SEYRANÎd. 1835 - ö. 1894Madde AdıGörüntüle
18KUL MAHMUDd. 1628 - ö. 1702Madde AdıGörüntüle