MUKÎMÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / Başlangıç-15. Yüzyıl / Çağatay)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Mukîmî, Çağatay Türkçesinin klasik öncesi dönemi şairlerindendir. Elimizde hakkındaki çok sınırlı bilgiler, Nevâyî’nin (Eraslan 2001a: 69; 2001b: 384; Barutçu Özönder 1996: 188, 224) ve daha sonra da Köprülü’nün (1989: 133) eserlerinde yazdıklarına dayanmaktadır. Bu kaynaklarda anlatıldığına göre Horasan’daki Tarhan kabilesi içinde yaşayan şair Heratlıdır. Mezarı da Herat’tadır. Mukîmî, sufiyane eğilimi yüksek, derviş mizaçlı biridir. Timur devrinden oğlu Sultân Şâhruh hâkimiyetinin sonuna kadar uzanan dönemde Türkçe şiir yazan şairlerdendir. Bilinen tek şiiri tasavvufî bir metin olan terci-i bendidir. Ancak Nevâyî’nin oldukça güzel bulduğu bu manzumenin nüshası tespit edilememiştir. 

Kaynakça

Barutçu Özönder, F. Sema (hzl.) (1996). Alî Şîr Nevâyî, Muhâkemetü'l-Lugateyn, İki Dilin Muhakemesi. Ankara: TDK Yay.

Eraslan, Kemal (hzl.) (2001a). Alî Şîr Nevâyî, Mecâlisü’n-Nefâyis I (Giriş ve Metin). Ankara: TDK Yay.

Eraslan, Kemal (hzl.) (2001b). Alî Şîr Nevâyî, Mecâlisü’n-Nefâyis II (Çeviri ve Notlar). Ankara: TDK Yay.

Köprülü, M. Fuad (1989). “Çağatay Edebiyatı”. Edebiyat Araştırmaları 2. İstanbul: Ötüken Neşriyat. 82-193. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ FİLİZ MELTEM ERDEM UÇAR
Yayın Tarihi: 24.02.2014
Güncelleme Tarihi: 06.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Beyt

Sin-sin asl-i vücûd-i her mevcûd

Sindin özge vücûdka ni vücûd

(Eraslan, Kemal (hzl.) (2001a). Alî Şîr Nevayî, Mecâlisü’n-Nefâyis I (Giriş ve Metin). Ankara: TDK Yay. 69.) 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ALÎ ŞÎR NEVÂYÎ/NEVÂÎ, FÂNÎd. 9 Şubat 1441 - ö. 3 Ocak 1501Doğum YeriGörüntüle
2HÂZIK, Cüneydullâ İslâmşeyh Oğlud. ? - ö. 1843Doğum YeriGörüntüle
3LÜTFÎ, Mevlânâ Lütfîd. 1366-67 - ö. 1462-63Doğum YeriGörüntüle
4ALÎ ŞÎR NEVÂYÎ/NEVÂÎ, FÂNÎd. 9 Şubat 1441 - ö. 3 Ocak 1501Doğum YılıGörüntüle
5HÂZIK, Cüneydullâ İslâmşeyh Oğlud. ? - ö. 1843Doğum YılıGörüntüle
6LÜTFÎ, Mevlânâ Lütfîd. 1366-67 - ö. 1462-63Doğum YılıGörüntüle
7ALÎ ŞÎR NEVÂYÎ/NEVÂÎ, FÂNÎd. 9 Şubat 1441 - ö. 3 Ocak 1501Ölüm YılıGörüntüle
8HÂZIK, Cüneydullâ İslâmşeyh Oğlud. ? - ö. 1843Ölüm YılıGörüntüle
9LÜTFÎ, Mevlânâ Lütfîd. 1366-67 - ö. 1462-63Ölüm YılıGörüntüle
10ALÎ ŞÎR NEVÂYÎ/NEVÂÎ, FÂNÎd. 9 Şubat 1441 - ö. 3 Ocak 1501Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11HÂZIK, Cüneydullâ İslâmşeyh Oğlud. ? - ö. 1843Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12LÜTFÎ, Mevlânâ Lütfîd. 1366-67 - ö. 1462-63Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13ALÎ ŞÎR NEVÂYÎ/NEVÂÎ, FÂNÎd. 9 Şubat 1441 - ö. 3 Ocak 1501Madde AdıGörüntüle
14HÂZIK, Cüneydullâ İslâmşeyh Oğlud. ? - ö. 1843Madde AdıGörüntüle
15LÜTFÎ, Mevlânâ Lütfîd. 1366-67 - ö. 1462-63Madde AdıGörüntüle