MÜLHEM, Derviş Mülhem Efendi

(d. ?/? - ö. 1232/1816-17)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Derviş Mülhem Efendi’dir. Alî Emîrî, isminin Mülhim olduğunu söylemektedir (Güner vd. 2003: 55). Diyarbakır’da doğdu. Tahsilini bitirdikten sonra Diyarbakır şer’iyye mahkemesi başkâtipliğine tayin edildi. Bu vazifede iken 1232/1816-17  yılında vefat etti. Şiirine örnek Esâmî-i Şu’arâ-yı Âmid’dedir. 

Kaynakça

Beysanoğlu, Şevket (1996). Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları. C. I. Ankara: San Matbaası.

Güner, Galip ve  Nurhan Güner (hzl). (2003). Esâmî-i Şu’arâ-yı Âmid. Ankara: Anıl Matbaası.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.II. Ankara: Bizim Büro Yay. 

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. HAKAN YEKBAŞ
Yayın Tarihi: 14.06.2014
Güncelleme Tarihi: 13.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Yâd eder yok nâmını mihr ü vefânın gâlibâ

Kişver-i aşkında şâhım ol yasagındır senin

Meclis-i vaslında gel söndürme şevk-i Mülhem’i 

Âteş-i aşkınla yanmış bir çerâgındır senin

(Güner, Galip ve Nurhan Güner (hzl). (2003). Esâmî-i Şu’arâ-yı Âmid. Ankara: Anıl Matbaası.55).


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1MOLLÂ GÜRÂNÎ, Şemseddîn Ahmedd. 1410 - ö. 1488Doğum YeriGörüntüle
2GÜZÂRÎ, Güzârî Çelebid. ? - ö. 1706-07Doğum YeriGörüntüle
3Yılmaz Odabaşıd. 15 Ağustos 1962 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4MOLLÂ GÜRÂNÎ, Şemseddîn Ahmedd. 1410 - ö. 1488Doğum YılıGörüntüle
5GÜZÂRÎ, Güzârî Çelebid. ? - ö. 1706-07Doğum YılıGörüntüle
6Yılmaz Odabaşıd. 15 Ağustos 1962 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7MOLLÂ GÜRÂNÎ, Şemseddîn Ahmedd. 1410 - ö. 1488Ölüm YılıGörüntüle
8GÜZÂRÎ, Güzârî Çelebid. ? - ö. 1706-07Ölüm YılıGörüntüle
9Yılmaz Odabaşıd. 15 Ağustos 1962 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10MOLLÂ GÜRÂNÎ, Şemseddîn Ahmedd. 1410 - ö. 1488MeslekGörüntüle
11GÜZÂRÎ, Güzârî Çelebid. ? - ö. 1706-07MeslekGörüntüle
12Yılmaz Odabaşıd. 15 Ağustos 1962 - ö. ?MeslekGörüntüle
13MOLLÂ GÜRÂNÎ, Şemseddîn Ahmedd. 1410 - ö. 1488Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14GÜZÂRÎ, Güzârî Çelebid. ? - ö. 1706-07Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Yılmaz Odabaşıd. 15 Ağustos 1962 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16MOLLÂ GÜRÂNÎ, Şemseddîn Ahmedd. 1410 - ö. 1488Madde AdıGörüntüle
17GÜZÂRÎ, Güzârî Çelebid. ? - ö. 1706-07Madde AdıGörüntüle
18Yılmaz Odabaşıd. 15 Ağustos 1962 - ö. ?Madde AdıGörüntüle