MÜNÎFÎ, Mehmed Münîfî Efendi

(d. ?/? - ö. 1078/1667-68)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul'da doğdu. Asıl adı Mehmed'dir. Öğrenimini tamamlayıp mülâzım ve müderris oldu. Kırk akça medreseden ayrılmış iken (Özcan 1989: 700) 1078/1667-68 yılında vefat etti. 

 

Kaynakça

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.II. Ankara: Bizim Büro Yay. 

Mehmed Süreyya (1308-15/ 1890-97). Sicill-i Osmânî. C.4. İstanbul: Matbaa-i Âmire.177.

Müstakim-zâde Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü’n-Nisâb fi’n-Nisbi ve’l-Künâ ve’l-Elkâb. (Tıpkı Basım). Ankara: KB Yay.

Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi Şakâ’ik-i Nu’mâniyye ve Zeyilleri “Vakâyiü’l-Fuzalâ”. C. 3. İstanbul: Çağrı Yay. 700.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 30.06.2014
Güncelleme Tarihi: 22.08.2021

Eserlerinden Örnekler

Mübtelâ olaldan 'aşkına o şûh u âfetün

Kalmadı sabr u karârun gitdi dilden râhatun

(Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay. 537.)

 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1NÂLİŞÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2SUBHÎ, Hekîm-zâded. ? - ö. 1548/49Doğum YeriGörüntüle
3Ayşe Şasad. 1 Ocak 1941 - ö. 16 Haziran 2014Doğum YeriGörüntüle
4NÂLİŞÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5SUBHÎ, Hekîm-zâded. ? - ö. 1548/49Doğum YılıGörüntüle
6Ayşe Şasad. 1 Ocak 1941 - ö. 16 Haziran 2014Doğum YılıGörüntüle
7NÂLİŞÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8SUBHÎ, Hekîm-zâded. ? - ö. 1548/49Ölüm YılıGörüntüle
9Ayşe Şasad. 1 Ocak 1941 - ö. 16 Haziran 2014Ölüm YılıGörüntüle
10NÂLİŞÎd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11SUBHÎ, Hekîm-zâded. ? - ö. 1548/49MeslekGörüntüle
12Ayşe Şasad. 1 Ocak 1941 - ö. 16 Haziran 2014MeslekGörüntüle
13NÂLİŞÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14SUBHÎ, Hekîm-zâded. ? - ö. 1548/49Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Ayşe Şasad. 1 Ocak 1941 - ö. 16 Haziran 2014Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16NÂLİŞÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17SUBHÎ, Hekîm-zâded. ? - ö. 1548/49Madde AdıGörüntüle
18Ayşe Şasad. 1 Ocak 1941 - ö. 16 Haziran 2014Madde AdıGörüntüle