MÜNÎRÎ, İbrâhîm

(d. ?/? - ö. 1026 ?/1617 ?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Osmanlı devleti zamanında Balkanların en önemli siyaset ve kültür merkezlerinden biri Belgrad’dı. Burada pek çok ünlü şair, yazar, şeyh ve bilgin yaşamış olmasına rağmen içlerinde Belgradlı dikkati çekecek az kişi yetişti. Münîrî de burada yaşayanlardan biridir. Hayatı hakkında az bilgilere sahip olduğumuz Münîrî’den ilk kez Kâtip Çelebi bahseder. Fezleke, adının Nûrullah olduğunu, buradan da Münîrî mahlasını aldığını yazarsa da bu bilgiler eksiktir. Şabanoviç, Berlin Doğu Yazmaları kitaplığında bulduğu bir yazmasından adının İskender oğlu İbrâhîm olduğunu tespit etti (Pertsch Katalog 5,8).

Kaynaklar Münîrî’nin Bosna’da doğduğunu belirtir. Öğretim hayatına dair bilgi yoksa da düzenli bir tahsil gördüğü anlaşılıyor. Hayatının öğrenim sonrasını müderris, müftü ve vaiz olarak Belgrad’da geçirdi. Orada öldü ve bugün yıkılmış olan İmaret Camii bahçesine gömüldü. Ölüm tarihi ihtilaflıdır. Değişik tarihleri tartışan Şabanoviç bunları bir eleştiriye tabi tutarak 1026/1617 yılını teklif eder.

Çağının önemli bilginlerinden biri olan Münîrî'nin; Seb'iyyât, Silsiletü’l-Mukarribîn ve Menâkıbu’l-Müttekîn, Nisâbu’l-İntisâb fî Adâbi’l-İktisâb, Sübülü’l-Hudâ, Tuhfetü’n-Nasîha ile Lâ-mekânî ve Mustafa Muslihiddîn Efendi'ye yazdığı Mektuplar'ının yanı sıra Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi Nu: 198'de Mecmuati'r-Resâ'il adıyla kayıtlı bir mecmua içerisinde çoğu kelam tartışmalarına yönelik altı adet Arapça risalesi de bulunmaktadır .

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl) (1996). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Bursalı Mehmed Tahir (1333). Osmanlı Müellifleri. İstanbul: Matba-i Amire.

Engin, Mustafa (2002). Belgradlı Münîrî Hayatı-Eserleri-Fikirleri.  Yüksek Lisans Tezi. Bursa: Uludağ Üniversitesi.

Şabanovic, Hazim (1973). Književnost Muslimana BiH na orijentalnim jezicima. Sarajevo.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MUSTAFA İSEN
Yayın Tarihi: 12.12.2014
Güncelleme Tarihi: 24.06.2022

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SABLETÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Sükkerî, Zekeriya Efendid. ? - ö. 1686Doğum YeriGörüntüle
3OSMÂN, Şeyh Osmân Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4SABLETÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Sükkerî, Zekeriya Efendid. ? - ö. 1686Doğum YılıGörüntüle
6OSMÂN, Şeyh Osmân Efendid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7SABLETÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Sükkerî, Zekeriya Efendid. ? - ö. 1686Ölüm YılıGörüntüle
9OSMÂN, Şeyh Osmân Efendid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10SABLETÎd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11Sükkerî, Zekeriya Efendid. ? - ö. 1686MeslekGörüntüle
12OSMÂN, Şeyh Osmân Efendid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13SABLETÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Sükkerî, Zekeriya Efendid. ? - ö. 1686Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15OSMÂN, Şeyh Osmân Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16SABLETÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17Sükkerî, Zekeriya Efendid. ? - ö. 1686Madde AdıGörüntüle
18OSMÂN, Şeyh Osmân Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle