MURÂDÎ

(d. ?/? - ö. 1227/1812’de hayatta)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Trabzonlu şairlerden olduğu dışında hayatı hakkında bir bilgiye sahip değiliz.  Trabzon’da bazı mezar kitabelerinde tarih manzumeleri bulunmaktadır. Bu manzumeler Abdullah Paşa (ö. 1206/1791), Âişe Hatun (ö. 1212/1797), Havva Hatun (ö. 1218/1803), Kâtib-zâde Hacı İbrahim Ağa (ö. 1215/1795), Nakibüleşrâf Hacı Sadık Muhammed Efendi (ö. 1217/1802) ve Alican-zâde Temel Muhammed Ağa adlı kişilere aittir. Bu manzumelerdeki tarihlerden XVII. yüzyılın ikinci yarısı ile XVIII. yüzyılın başlarında yaşadığı ve 1227/1812 tarihinde hayatta olduğu anlaşılmaktadır.

Murâdî’nin bu az sayıdaki manzumelerinden klasik şiirin klişe ve mecazlarına hâkim olduğu anlaşılmaktadır.

Kaynakça

Yüksel, Murat (1993). Geçmişten Günümüze Trabzon Şairleri (Osmanlı Dönemi). C. 1. Trabzon: Yunus Dergisi Yay. 71-76.

Yüksel, Murat (2006). “Murâdî”. Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 6. Ankara: AKM Yay. 433.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 03.04.2014
Güncelleme Tarihi: 13.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gümrükçü-zâde Genç Ağa’nın Eşi Âişe Hatun

Dilâ bu bî-bekâdan kimseler almış değildir dâd

Gelenlerden fenâ mülkünde bir kes urmadı bünyâd

Dirîgâ ‘âlem-i vuslat deminde nâ-murâd oldum

Esüp bâd-ı ecel kıldı gülü bülbülden istib‘âd

Bu derd-i bî-devâya uğradım atam firâkında

Ciğerde dâğlar açıldı ederek âhile feryâd

Arûsânım geçürdüm mihnet ile gam firâşında

Harâm oldu bana zevk-i safâ-yı sohbet-i dâmâd

Bilenler hâl ü şânım acıyup kan ağlamazlar mı

Meğer şol kimseler bağrı taş ola [vü] dili fulâd *

Niyâzım budur ihvânım ile kavm u kabîlemden

Du‘â-yı hayr ile dâ’im edeler rûhumu âbâd

Murâdâ hâtifî gaybî du‘â ile dedi târîh

İlâhî lutfun ile eyle sen rûh-ı revânın şâd

Sene, 1212 (1797-1798)

_______

*[vü] dili: Yüksel 1993'te "velî" şeklindedir.

(Yüksel, Murat (1993). Geçmişten Günümüze Trabzon Şairleri (Osmanlı Dönemi). C. 1. Trabzon: Yunus Dergisi Yay. 73).


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Çiğdem Sezerd. 06 Ağustos 1960 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2TÂLİB, Süleymând. 1814 - ö. 1847Doğum YeriGörüntüle
3AVNÎ, Demirci-zâde Mehmed Avnî Efendid. 1810 - ö. 1849Doğum YeriGörüntüle
4Çiğdem Sezerd. 06 Ağustos 1960 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5TÂLİB, Süleymând. 1814 - ö. 1847Doğum YılıGörüntüle
6AVNÎ, Demirci-zâde Mehmed Avnî Efendid. 1810 - ö. 1849Doğum YılıGörüntüle
7Çiğdem Sezerd. 06 Ağustos 1960 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8TÂLİB, Süleymând. 1814 - ö. 1847Ölüm YılıGörüntüle
9AVNÎ, Demirci-zâde Mehmed Avnî Efendid. 1810 - ö. 1849Ölüm YılıGörüntüle
10Çiğdem Sezerd. 06 Ağustos 1960 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11TÂLİB, Süleymând. 1814 - ö. 1847Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12AVNÎ, Demirci-zâde Mehmed Avnî Efendid. 1810 - ö. 1849Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Çiğdem Sezerd. 06 Ağustos 1960 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14TÂLİB, Süleymând. 1814 - ö. 1847Madde AdıGörüntüle
15AVNÎ, Demirci-zâde Mehmed Avnî Efendid. 1810 - ö. 1849Madde AdıGörüntüle