MURÂDÎ

(d. ?/? - ö. 1227/1812’de hayatta)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Trabzonlu şairlerden olduğu dışında hayatı hakkında bir bilgiye sahip değiliz.  Trabzon’da bazı mezar kitabelerinde tarih manzumeleri bulunmaktadır. Bu manzumeler Abdullah Paşa (ö. 1206/1791), Âişe Hatun (ö. 1212/1797), Havva Hatun (ö. 1218/1803), Kâtib-zâde Hacı İbrahim Ağa (ö. 1215/1795), Nakibüleşrâf Hacı Sadık Muhammed Efendi (ö. 1217/1802) ve Alican-zâde Temel Muhammed Ağa adlı kişilere aittir. Bu manzumelerdeki tarihlerden XVII. yüzyılın ikinci yarısı ile XVIII. yüzyılın başlarında yaşadığı ve 1227/1812 tarihinde hayatta olduğu anlaşılmaktadır.

Murâdî’nin bu az sayıdaki manzumelerinden klasik şiirin klişe ve mecazlarına hâkim olduğu anlaşılmaktadır.

Kaynakça

Yüksel, Murat (1993). Geçmişten Günümüze Trabzon Şairleri (Osmanlı Dönemi). C. 1. Trabzon: Yunus Dergisi Yay. 71-76.

Yüksel, Murat (2006). “Murâdî”. Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 6. Ankara: AKM Yay. 433.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 03.04.2014
Güncelleme Tarihi: 13.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gümrükçü-zâde Genç Ağa’nın Eşi Âişe Hatun

Dilâ bu bî-bekâdan kimseler almış değildir dâd

Gelenlerden fenâ mülkünde bir kes urmadı bünyâd

Dirîgâ ‘âlem-i vuslat deminde nâ-murâd oldum

Esüp bâd-ı ecel kıldı gülü bülbülden istib‘âd

Bu derd-i bî-devâya uğradım atam firâkında

Ciğerde dâğlar açıldı ederek âhile feryâd

Arûsânım geçürdüm mihnet ile gam firâşında

Harâm oldu bana zevk-i safâ-yı sohbet-i dâmâd

Bilenler hâl ü şânım acıyup kan ağlamazlar mı

Meğer şol kimseler bağrı taş ola [vü] dili fulâd *

Niyâzım budur ihvânım ile kavm u kabîlemden

Du‘â-yı hayr ile dâ’im edeler rûhumu âbâd

Murâdâ hâtifî gaybî du‘â ile dedi târîh

İlâhî lutfun ile eyle sen rûh-ı revânın şâd

Sene, 1212 (1797-1798)

_______

*[vü] dili: Yüksel 1993'te "velî" şeklindedir.

(Yüksel, Murat (1993). Geçmişten Günümüze Trabzon Şairleri (Osmanlı Dönemi). C. 1. Trabzon: Yunus Dergisi Yay. 73).


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1BEHCET, Mehmed Behcet Efendid. 1828-1829 - ö. 1878-1879Doğum YeriGörüntüle
2SAKAOĞLUd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Emin Gürdamurd. 24 Aralık 1980 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4BEHCET, Mehmed Behcet Efendid. 1828-1829 - ö. 1878-1879Doğum YılıGörüntüle
5SAKAOĞLUd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Emin Gürdamurd. 24 Aralık 1980 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7BEHCET, Mehmed Behcet Efendid. 1828-1829 - ö. 1878-1879Ölüm YılıGörüntüle
8SAKAOĞLUd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Emin Gürdamurd. 24 Aralık 1980 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10BEHCET, Mehmed Behcet Efendid. 1828-1829 - ö. 1878-1879Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11SAKAOĞLUd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12Emin Gürdamurd. 24 Aralık 1980 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13BEHCET, Mehmed Behcet Efendid. 1828-1829 - ö. 1878-1879Madde AdıGörüntüle
14SAKAOĞLUd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15Emin Gürdamurd. 24 Aralık 1980 - ö. ?Madde AdıGörüntüle