MURÂDÎ, Murâdî Çelebi

(d. ?/? - ö. 970/1562-63\'ten sonra)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Murâdî’nin hayatı hakkında eldeki bilgiler son derece sınırlıdır. Bağdatlı olan Murâdî, Gülşen-i Şu’arâ yazarı olan Ahdî’nin küçük kardeşidir. Şair hakkında bilgi veren tek kaynak olan Ahdî, Murâdî’nin ilim tahsil etmekte olduğunu ve mülazemetinin de yakın olduğunu belirtir. Ölüm tarihi hakkında elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Ahdî, Gülşen-i Şu’arâ’da, 970/1562-63 yılında Murâdî’nin kendisine bir mektup gönderdiğini belirtmektedir. Bu bilgiden hareketle şairin 970/1562-63 yılında hayatta olduğu anlaşılmaktadır. Hafız olan Murâdî, aynı zamanda tecvit ilmine de son derece hâkimdi. Sesinin güzelliği ve güzel gazel okumasıyla meşhur oldu. Ayrıca yaratılışı şiire de çok uygundu (Solmaz 2005: 545). Murâdî’nin herhangi bir eserinin olup olmadığı bilinmemektedir.

Kaynakça

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay.

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî, Gülşen-i Şu’arâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 20.08.2014
Güncelleme Tarihi: 30.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Çü aldı egnine ol mâh câme-i âbı

Sehâb-ı haclete girdi sipihr mehtâbı

İta’ât itmez idüm zühd birle sû-be-sû

Medâr-ı secde-gehüm olsa kaşı mihrâbı

Belâ vü derd-i nigârumla âşinâ olalı

Nîst külli rifâkî küllî ashâbî

O serve sâyesi hem-râh olmasun diyü dil

Ne gündüzin güni ister ne gice mehtâbı

Murâdî mültecî oldı o şâh-ı der-köhne

Umar açıla yüzine sa’âdet ebvâbı

(Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî, Gülşen-i Şu’arâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Yay. 545).


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1AZÎZ, Şeyh Abdulaziz Efendid. ? - ö. 1737-38Doğum YeriGörüntüle
2MEHMED, Mehmed Efendid. ? - ö. 1667-68Doğum YeriGörüntüle
3MÜCEDDİDÎ, Baban-zâde Mehmed Paşa, Bağdatlıd. ? - ö. 1833Doğum YeriGörüntüle
4AZÎZ, Şeyh Abdulaziz Efendid. ? - ö. 1737-38Doğum YılıGörüntüle
5MEHMED, Mehmed Efendid. ? - ö. 1667-68Doğum YılıGörüntüle
6MÜCEDDİDÎ, Baban-zâde Mehmed Paşa, Bağdatlıd. ? - ö. 1833Doğum YılıGörüntüle
7AZÎZ, Şeyh Abdulaziz Efendid. ? - ö. 1737-38Ölüm YılıGörüntüle
8MEHMED, Mehmed Efendid. ? - ö. 1667-68Ölüm YılıGörüntüle
9MÜCEDDİDÎ, Baban-zâde Mehmed Paşa, Bağdatlıd. ? - ö. 1833Ölüm YılıGörüntüle
10AZÎZ, Şeyh Abdulaziz Efendid. ? - ö. 1737-38Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11MEHMED, Mehmed Efendid. ? - ö. 1667-68Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12MÜCEDDİDÎ, Baban-zâde Mehmed Paşa, Bağdatlıd. ? - ö. 1833Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13AZÎZ, Şeyh Abdulaziz Efendid. ? - ö. 1737-38Madde AdıGörüntüle
14MEHMED, Mehmed Efendid. ? - ö. 1667-68Madde AdıGörüntüle
15MÜCEDDİDÎ, Baban-zâde Mehmed Paşa, Bağdatlıd. ? - ö. 1833Madde AdıGörüntüle