NÂBÎ, Halil Nâbî Çelebi

(d. ?/? - ö. 1145/1732-33)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Tekirdağ’da doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Asıl adı Halil’dir. Halil Nâbî Çelebi olarak tanındı. Memleketinde kahvecilik yaptı. 1145/1732-33 yılında Tekirdağ’da vefat etti. Mezarı buradadır.

Fatin (1271: 387), nâ-tamâm gazelinden iki beytini örnek olarak verdikten sonra Dîvân’ı olduğunu belirtmiştir. Fakat nüshasına rastlanmamıştır.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî. C. 4. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 1219.

Değirmencioğlu, Saliha (2006). “Nâbî”. Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 6. Ankara: AKM Yay. 484.

Fatin Davud (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul. 386-387.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.I-II. Ankara: Bizim Büro Yay.  1005.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1986). “Nâbî Halil Çelebi”. C. 6. İstanbul: Dergâh Yay. 492. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 04.06.2014
Güncelleme Tarihi: 13.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel-i Nâ-tamâm

Nedîm-i vasl iken bîgâne-i bî-ragbet oldum ben

Ba‘îd oldum nazardan mübtelâ-yı fürkat oldum ben

O şûhun mazhar-ı lutfu iken Nâbî nice eyyâm

Yüzünü görmege şimdi dirîgâ hasret oldum ben

(Fatin Davud (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul. 386-387).


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ZİHNÎ, Mustafad. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2DERVİŞ, Derviş Ahmed Deded. ? - ö. 1744-1745Doğum YeriGörüntüle
3ŞEHRÎ, Mehmed Şehrî Efendid. ? - ö. 1764-65Doğum YeriGörüntüle
4ZİHNÎ, Mustafad. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5DERVİŞ, Derviş Ahmed Deded. ? - ö. 1744-1745Doğum YılıGörüntüle
6ŞEHRÎ, Mehmed Şehrî Efendid. ? - ö. 1764-65Doğum YılıGörüntüle
7ZİHNÎ, Mustafad. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8DERVİŞ, Derviş Ahmed Deded. ? - ö. 1744-1745Ölüm YılıGörüntüle
9ŞEHRÎ, Mehmed Şehrî Efendid. ? - ö. 1764-65Ölüm YılıGörüntüle
10ZİHNÎ, Mustafad. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11DERVİŞ, Derviş Ahmed Deded. ? - ö. 1744-1745MeslekGörüntüle
12ŞEHRÎ, Mehmed Şehrî Efendid. ? - ö. 1764-65MeslekGörüntüle
13ZİHNÎ, Mustafad. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14DERVİŞ, Derviş Ahmed Deded. ? - ö. 1744-1745Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ŞEHRÎ, Mehmed Şehrî Efendid. ? - ö. 1764-65Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ZİHNÎ, Mustafad. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17DERVİŞ, Derviş Ahmed Deded. ? - ö. 1744-1745Madde AdıGörüntüle
18ŞEHRÎ, Mehmed Şehrî Efendid. ? - ö. 1764-65Madde AdıGörüntüle