NÂBÎ, Halil Nâbî Çelebi

(d. ?/? - ö. 1145/1732-33)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Tekirdağ’da doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Asıl adı Halil’dir. Halil Nâbî Çelebi olarak tanındı. Memleketinde kahvecilik yaptı. 1145/1732-33 yılında Tekirdağ’da vefat etti. Mezarı buradadır.

Fatin (1271: 387), nâ-tamâm gazelinden iki beytini örnek olarak verdikten sonra Dîvân’ı olduğunu belirtmiştir. Fakat nüshasına rastlanmamıştır.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî. C. 4. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 1219.

Değirmencioğlu, Saliha (2006). “Nâbî”. Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 6. Ankara: AKM Yay. 484.

Fatin Davud (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul. 386-387.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.I-II. Ankara: Bizim Büro Yay.  1005.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1986). “Nâbî Halil Çelebi”. C. 6. İstanbul: Dergâh Yay. 492. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 04.06.2014
Güncelleme Tarihi: 13.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel-i Nâ-tamâm

Nedîm-i vasl iken bîgâne-i bî-ragbet oldum ben

Ba‘îd oldum nazardan mübtelâ-yı fürkat oldum ben

O şûhun mazhar-ı lutfu iken Nâbî nice eyyâm

Yüzünü görmege şimdi dirîgâ hasret oldum ben

(Fatin Davud (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul. 386-387).


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Adnan Özerd. 20 Şubat 1957 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Güngör Dilmend. 27 Mayıs 1930 - ö. 8 Temmuz 2012Doğum YeriGörüntüle
3Hasan Akarsud. 1 Temmuz 1952 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Adnan Özerd. 20 Şubat 1957 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Güngör Dilmend. 27 Mayıs 1930 - ö. 8 Temmuz 2012Doğum YılıGörüntüle
6Hasan Akarsud. 1 Temmuz 1952 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Adnan Özerd. 20 Şubat 1957 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Güngör Dilmend. 27 Mayıs 1930 - ö. 8 Temmuz 2012Ölüm YılıGörüntüle
9Hasan Akarsud. 1 Temmuz 1952 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Adnan Özerd. 20 Şubat 1957 - ö. ?MeslekGörüntüle
11Güngör Dilmend. 27 Mayıs 1930 - ö. 8 Temmuz 2012MeslekGörüntüle
12Hasan Akarsud. 1 Temmuz 1952 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Adnan Özerd. 20 Şubat 1957 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Güngör Dilmend. 27 Mayıs 1930 - ö. 8 Temmuz 2012Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Hasan Akarsud. 1 Temmuz 1952 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Adnan Özerd. 20 Şubat 1957 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17Güngör Dilmend. 27 Mayıs 1930 - ö. 8 Temmuz 2012Madde AdıGörüntüle
18Hasan Akarsud. 1 Temmuz 1952 - ö. ?Madde AdıGörüntüle