FEHÎM, Mahmûd Fehîm Efendi

(d. 1220/1805 - ö. 1269/1853 ds.)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1220/1805 tarihinde Tekirdağ'da doğdu. Asıl adı Mahmûd Fehîm Efeindi'dir. Şiirlerinde Fehîm mahlasını kullandı. Tahsilini tamamladıktan sonra kâtiplik mesleğini seçerek Rumeli ve Anadolu'nun muhtelif yerlerinde bazı defterdar, muhassıl ve kaymakamların kâtiplik görevinde bulundu. 1262/1846 senesinde İstanbul'a geldi. 1265/1849 yılında Serasker Mektupçusu Odası memurları sınıfına katıldı. 1267/1851 senesinde Musul Tahrîrât Kitabeti göreviyle görevlendirildi. 1269/1853 yılında görevinden azledildi ve İstanbul'a döndü. Bu tarihten sonra hangi görevlerde bulunduğu ve vefat tarihi ile vefat yeri hakkında kaynaklarda bilgi bulunmamaktadır. 1269/1853 yılında hayatta olduğuna göre bu tarihten sonraki bilmediğimiz bir yılda vefat etmiş olmalıdır.

Fatîn'e göre derviş yaratılışlı, temiz itikatlı bir şairdir (1271: 337). Şiirine örnek Fatîn Tezkiresi'ndedir.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî. C. IV. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 27.08.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Terk itmedin mahabbeti eyvâh ey gönül

Nolsun bu rütbe nâlelerin âh ey gönül

Zîr-i sehâb-ı nâza niçün girmiş oluyor

Tenvîr-sâz-ı beyt-i dil ol mâh ey gönül

Vird-i seher hisâb-ı nehâr-ı visâlidir

Sevdâ-yı zülfi fikr-i şebân-gâh ey gönül

Tîr-i nigâhı cânıma geçdiyse gam degil

Sırr-ı derûna oldı çün âgâh ey gönül

Bilmez Fehîm menzil-i maksûdı kandedir

Oldı fezâ-yı aşkda güm-râh ey gönül

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 336.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1PEYREVÎ, Mustafa Peyrevî Çelebid. ? - ö. 1737-38Doğum YeriGörüntüle
2LÜTFÎ, Ahmet Lütfi Efendid. ? - ö. 1712Doğum YeriGörüntüle
3Ülkü Karaosmanoğlud. 2 Temmuz 1955 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4NİHÂNÎ, Muhammed Sâlihd. 1805 - ö. 1888Doğum YılıGörüntüle
5REVÂÎ, Mustafad. 1805 - ö. 1863Doğum YılıGörüntüle
6ERBÂBİ, Hüseyin Farkî Efendid. 1805 - ö. 1882Doğum YılıGörüntüle
7FEHMÎ, Süleymân Paşa-zâde İbrâhim Fehmî Beyd. ? - ö. 1853Ölüm YılıGörüntüle
8SIRRÎ, Sırrî Paşad. 1802-03 - ö. 1853-54’ten sonraÖlüm YılıGörüntüle
9SÂ’Î, Tebrizlid. 1803 - ö. 1853Ölüm YılıGörüntüle
10NA'TÎ, Defterdar Hüseyin Paşa-zâde Mustafa Na'tî Beyd. ? - ö. 1718-19MeslekGörüntüle
11SÂ’İB, Sâ’ib-i Kâtibd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12NAÎMÂ, Mustafâ Naîmâ Efendid. 1655 ? - ö. 1716MeslekGörüntüle
13ÂBİD, Zeynelâbidînd. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14FEHÎMÎd. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ÂLİM, Müderris-zâde Mehmed Âlim Efendid. 1802 - ö. 1881Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ŞERÎF, Mehmed Şerîf Efendid. 1717 - ö. 1790Madde AdıGörüntüle
17HASAN, Hasan b. Ali Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18HÜSNÎd. ? - ö. 1894 ds.Madde AdıGörüntüle