FEHÎM, Mahmûd Fehîm Efendi

(d. 1220/1805 - ö. 1269/1853 ds.)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1220/1805 tarihinde Tekirdağ'da doğdu. Asıl adı Mahmûd Fehîm Efeindi'dir. Şiirlerinde Fehîm mahlasını kullandı. Tahsilini tamamladıktan sonra kâtiplik mesleğini seçerek Rumeli ve Anadolu'nun muhtelif yerlerinde bazı defterdar, muhassıl ve kaymakamların kâtiplik görevinde bulundu. 1262/1846 senesinde İstanbul'a geldi. 1265/1849 yılında Serasker Mektupçusu Odası memurları sınıfına katıldı. 1267/1851 senesinde Musul Tahrîrât Kitabeti göreviyle görevlendirildi. 1269/1853 yılında görevinden azledildi ve İstanbul'a döndü. Bu tarihten sonra hangi görevlerde bulunduğu ve vefat tarihi ile vefat yeri hakkında kaynaklarda bilgi bulunmamaktadır. 1269/1853 yılında hayatta olduğuna göre bu tarihten sonraki bilmediğimiz bir yılda vefat etmiş olmalıdır.

Fatîn'e göre derviş yaratılışlı, temiz itikatlı bir şairdir (1271: 337). Şiirine örnek Fatîn Tezkiresi'ndedir.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî. C. IV. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 27.08.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Terk itmedin mahabbeti eyvâh ey gönül

Nolsun bu rütbe nâlelerin âh ey gönül

Zîr-i sehâb-ı nâza niçün girmiş oluyor

Tenvîr-sâz-ı beyt-i dil ol mâh ey gönül

Vird-i seher hisâb-ı nehâr-ı visâlidir

Sevdâ-yı zülfi fikr-i şebân-gâh ey gönül

Tîr-i nigâhı cânıma geçdiyse gam degil

Sırr-ı derûna oldı çün âgâh ey gönül

Bilmez Fehîm menzil-i maksûdı kandedir

Oldı fezâ-yı aşkda güm-râh ey gönül

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 336.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1B. Nihan Erend. 1981 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Nevin İşlekd. 29 Kasım 1936 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3RÜŞDÎ, Hüseyind. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4HÂLİS, Yûsuf Hâlis Efendid. 1805-06 - ö. 1883Doğum YılıGörüntüle
5TEVFÎK, Ahmed Tevfîk Beyd. 1805-06/1810? - ö. 1860Doğum YılıGörüntüle
6ÂSIM, Kadıoğlud. 1805 - ö. 1884Doğum YılıGörüntüle
7MİDHAT, Ahmed Midhat Bey, İstanbullud. ? - ö. 1853 ds.Ölüm YılıGörüntüle
8CÂMÎ, Ahmed Câmî Efendi, İstanbullud. ? - ö. 1853Ölüm YılıGörüntüle
9VASFÎ, Rüstem Vasfî Efendid. ? - ö. 1853-54Ölüm YılıGörüntüle
10İZÂRÎd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11HEMDEMÎ, Hemdemî Çelebid. ? - ö. 1689MeslekGörüntüle
12RÂZÎ, Hâfız Mustafa Râzî Efendid. ? - ö. 1857MeslekGörüntüle
13HAKKI, Hakkı Bey, Edirnelid. ? - ö. 1904Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14AYŞE VUSLAT HANIMd. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ŞEVKET, Şevket Deded. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16İZZET, Hâfız İzzet Efendi, İstanbullud. ? - ö. 19. yy.Madde AdıGörüntüle
17ALİ, Canbaz-zâde Ali Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18HÂDÎ, Meme-zâde Hâdî Ahmed Çelebid. ? - ö. 1609-10Madde AdıGörüntüle