NÂKID, Şa'rânî-zâde Abdullah Nâkıd Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul’da doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Asıl adı Abdullah’tır. Şa'rânî-zâde Abdullah Nâkıd Efendi olarak tanındı. Şa'rânî-zâde; Sâlim (İnce 2005: 649) ve Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü (1988: 316)'nde Şi'rânî-zâde, Tuhfe-i Nâilî (Kurnaz vd. 2001: 89)’nin şairler dizininde Şu'rânî-zâde olarak kayıtlıdır. Medrese öğrenimi görerek 1125/1713-14 yılında Anadolu kazaskeri Mîrzâ-zâde Şeyh Mehmed Efendi’den mülâzım oldu. Haric medreselerinden birinde müderrislik yaptı. Vefat tarihi bilinmemektedir.

Eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Sâlim Tezkiresi (İnce 2005: 649)’nde üç beyti kayıtlıdır. 

Kaynakça

Değirmencioğlu, Saliha (2006). “Nâkid”. Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 6. Ankara: AKM Yay. 508.

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay. 649-650.

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 316.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.II. Ankara: Bizim Büro Yay. 1022.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1998). “Nâkid Abdullah Efendi (Şârânîzâde)”. C. 8. İstanbul: Dergâh Yay. 505.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 13.06.2014
Güncelleme Tarihi: 13.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Beyt

Fasl-ı güldür edelim yâr ile ayş-ı gülşen

Ayş u işretle olur şem‘-i derûnum rûşen

Hâtırım bülbül ü gül sohbetin eylerse taleb

Subh-dem yâr ile ancak edelim gülşeni şen

Ve lehû

Sayrefî olsa nola nakd-i dil-i hûbâna

Zihn-i nakkâd ile her nükteye nâkıd Nâkıd 

(İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay. 649-650).


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1PEYÂMÎ/ PİYÂSÎ, Yayabaşı-zâde Peyâmî (Piyâsî) Çelebid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Dürrî, Mustafad. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3İZZET, Enderunlu İzzet Bey, İstanbullud. 1780 - ö. 1823Doğum YeriGörüntüle
4PEYÂMÎ/ PİYÂSÎ, Yayabaşı-zâde Peyâmî (Piyâsî) Çelebid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Dürrî, Mustafad. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6İZZET, Enderunlu İzzet Bey, İstanbullud. 1780 - ö. 1823Doğum YılıGörüntüle
7PEYÂMÎ/ PİYÂSÎ, Yayabaşı-zâde Peyâmî (Piyâsî) Çelebid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Dürrî, Mustafad. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9İZZET, Enderunlu İzzet Bey, İstanbullud. 1780 - ö. 1823Ölüm YılıGörüntüle
10PEYÂMÎ/ PİYÂSÎ, Yayabaşı-zâde Peyâmî (Piyâsî) Çelebid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11Dürrî, Mustafad. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12İZZET, Enderunlu İzzet Bey, İstanbullud. 1780 - ö. 1823MeslekGörüntüle
13PEYÂMÎ/ PİYÂSÎ, Yayabaşı-zâde Peyâmî (Piyâsî) Çelebid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Dürrî, Mustafad. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15İZZET, Enderunlu İzzet Bey, İstanbullud. 1780 - ö. 1823Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16PEYÂMÎ/ PİYÂSÎ, Yayabaşı-zâde Peyâmî (Piyâsî) Çelebid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17Dürrî, Mustafad. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18İZZET, Enderunlu İzzet Bey, İstanbullud. 1780 - ö. 1823Madde AdıGörüntüle