NÂLÎ, Nâlî Nu'mân Efendi, Kalkandelenli

(d. ?/? - ö. 1266/1849)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Kalkandelen'de doğdu. Asıl adı Nâlî Nu'mân Efendi'dir. Şiirlerinde Nâlî mahlasını kullandı. İlk tahsilini memleketinde yaptıktan sonra İstanbul'a gelerek Fatih Camisi civarında bulunan medreselerden birinde öğrenim gördü. Müderris oldu ve muhtelif medreselerde görev yaptı. Bir ara Mısır'a gitti. Sonra memleketine döndü ve orada 1266/1849 senesinde vefat etti.

Şiirine örnek olarak Fatîn Tezkiresi'nde bir murabbası kayıtlıdır.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî. C. IV. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 28.09.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Murabba

Cân u gönlüm müje-i seyfine kurbân olsun

Şem'-i rûyunla gönül hânesi vîrân olsun

Kasr-ı sînem nazar-endâzına şâyân olsun

Cennet-i hüsnüne dil bülbül-i nâlân olsun

Rûz u şeb âh iderim gonca ruhun şevki ile

Yanarım güfte-i nâzende-femin aşkı ile

Neş'e-yâb oldı gönül la'l-i lebin zevki ile

Bezm-i dilde leb-i la'lin şeker-efşân olsun

Olduğum murg-ı şeb-âvîz saçı sünbülüne

Gülşen oldı bu gönül savt-ı dili bülbülüne

Güli teşbîh idemem la'l-i lebin gülgülüne

Gülgül-i la'l-i lebin Nâlî'ye peymân olsun

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 394.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1TULÛ'Î, İbrahim Tulûî Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2SÂİDÎ, Mektubî-zâde Mehmed Sâidî Çelebid. ? - ö. 1533Doğum YeriGörüntüle
3FAKÎRÎd. ? - ö. 1526Doğum YeriGörüntüle
4TULÛ'Î, İbrahim Tulûî Efendid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5SÂİDÎ, Mektubî-zâde Mehmed Sâidî Çelebid. ? - ö. 1533Doğum YılıGörüntüle
6FAKÎRÎd. ? - ö. 1526Doğum YılıGörüntüle
7TULÛ'Î, İbrahim Tulûî Efendid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8SÂİDÎ, Mektubî-zâde Mehmed Sâidî Çelebid. ? - ö. 1533Ölüm YılıGörüntüle
9FAKÎRÎd. ? - ö. 1526Ölüm YılıGörüntüle
10TULÛ'Î, İbrahim Tulûî Efendid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11SÂİDÎ, Mektubî-zâde Mehmed Sâidî Çelebid. ? - ö. 1533MeslekGörüntüle
12FAKÎRÎd. ? - ö. 1526MeslekGörüntüle
13TULÛ'Î, İbrahim Tulûî Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14SÂİDÎ, Mektubî-zâde Mehmed Sâidî Çelebid. ? - ö. 1533Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15FAKÎRÎd. ? - ö. 1526Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16TULÛ'Î, İbrahim Tulûî Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17SÂİDÎ, Mektubî-zâde Mehmed Sâidî Çelebid. ? - ö. 1533Madde AdıGörüntüle
18FAKÎRÎd. ? - ö. 1526Madde AdıGörüntüle