TULÛ'Î, İbrahim Tulûî Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi, kadı
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

III. Murad devri şairlerinden olan Tulû’î, Kalkandelen’de doğdu. Asıl adı İbrahim olup lakabı Dahhak’tır. Öğrenim görüp İstanbul kadısı Hasan Çelebi’den mülâzım oldu. Uç beylerinden Uzguroğlu'nun hizmetinde bulundu. Âşık Çelebi, bakımsız, perişan bir görüntüsü olduğunu belirtir. Bir dönem kadılık görevini icra etmek üzere Arnavutluk’ta bulundu ve orada boğularak öldü (Kılıç 2010: 652).

Kaynakça

İpekten, Haluk vd. (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KB Yay.

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Aşık Çelebi, Meşâirü'ş-Şuarâ. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara:Kültür Bakanlığıe-kitap:http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219121/h/girishc.pdf [erişim tarihi 26.02.2014]

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. FİLİZ KILIÇ
Yayın Tarihi: 08.03.2014
Güncelleme Tarihi: 27.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Gerden-i câna du’â-yı seyf asar gâzîlerüz

Gerçi gam maktûliyüz lîkin cihân kattâlıyuz

Kalb ile bâzâr idüp âvâre-dil cân gezdürür

Çârsû-yı mihnetün biz onmaduk dellâlıyuz

Ey Tulû’î gerçi kim sâfî-dilüz deryâ gibi

Lîk ‘ışk-ı pâkdan ‘âlemde sanma hâliyüz

(Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara:Kültür Bakanlığıe-kitap:http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219121/h/girishc.pdf [erişim tarihi 26.02.2014]. 19)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1REMZÎd. ? - ö. 1843 ds.Doğum YeriGörüntüle
2FAKÎRÎd. ? - ö. 1526Doğum YeriGörüntüle
3BÂLÎ, Rumelili Bâlî Çelebi, Kalkandelenli Bâlî Çelebid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4REMZÎd. ? - ö. 1843 ds.Doğum YılıGörüntüle
5FAKÎRÎd. ? - ö. 1526Doğum YılıGörüntüle
6BÂLÎ, Rumelili Bâlî Çelebi, Kalkandelenli Bâlî Çelebid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7REMZÎd. ? - ö. 1843 ds.Ölüm YılıGörüntüle
8FAKÎRÎd. ? - ö. 1526Ölüm YılıGörüntüle
9BÂLÎ, Rumelili Bâlî Çelebi, Kalkandelenli Bâlî Çelebid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10REMZÎd. ? - ö. 1843 ds.MeslekGörüntüle
11FAKÎRÎd. ? - ö. 1526MeslekGörüntüle
12BÂLÎ, Rumelili Bâlî Çelebi, Kalkandelenli Bâlî Çelebid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13REMZÎd. ? - ö. 1843 ds.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14FAKÎRÎd. ? - ö. 1526Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15BÂLÎ, Rumelili Bâlî Çelebi, Kalkandelenli Bâlî Çelebid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16REMZÎd. ? - ö. 1843 ds.Madde AdıGörüntüle
17FAKÎRÎd. ? - ö. 1526Madde AdıGörüntüle
18BÂLÎ, Rumelili Bâlî Çelebi, Kalkandelenli Bâlî Çelebid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle