NÂZÎ, Mehmed Çelebi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul'da doğdu. Asıl adı Mehmed Çelebi'dir. düzenli bir eğitim gördü. Memleketinde müftü oldu. Tezkire-i Mûcib'de şairin Bağdad fethine söylediği tarih kayıtlıdır. Bu da şairin Bağdat'ın fethi (1638-1639) esnasında şiir söyleyebilecek yaşta olduğunu göstermektedir. Rıza Tezkiresi'nde Nâzî'nin şiiri güzel olarak nitelendirilir.

Kaynakça

Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.) (1999). İsmail Belîğ Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyli Zübdeti’l-Eş’âr. Ankara: AKM Yay. 425.

Altun, Kudret (hzl.) (1997). Tezkire-i Mûcib. Ankara: AKM Yay. 59.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.II. Ankara: Bizim Büro Yay. 1013.

Zavotçu, Gencay (hzl.) (2009). Rıza Tezkiresi (İncelenme-Metin). İstanbul: Sahhaflar Kitap Sarayı. 214.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 17.09.2014
Güncelleme Tarihi: 25.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Sensüz bu gönül câm-ı ziyâ-güsteri n’eyler

Leb-rîz-i mey-i hasret olan sâgarı n’eyler

Bir cünbiş-i gamzeyle biter kârı cihânun

Ol şûh-ı cefâ-pîşe 'aceb hançeri n’eyler

(Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.) (1999). İsmail Belîğ Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyli Zübdeti’l-Eş’âr. Ankara: AKM Yay. 425.)

Her kande bakarsan görinür çihre-i maksûd

Sâhib-nazar âyîne-i İskenderi n’eyler

Nâzî gibi bî-perde olan genc-i derûna

İksîr-i fenâ tâlibidür gevheri n’eyler

***

 Mest-i şevküz bezmümüz yâd olsa dünyâ reşk ider

Cür‘a-i sahbâmuza Cemşîd ü Dârâ reşk ider

Ol harâbâtîlerüz kim bezmgâh-ı dehrde

Zevkümüz vâdîsine a‘lâ vü ednâ reşk ider

Tab‘una dirsem n’ola Nâzî bihişt-i ma’nevî

Nev-‘arûs-ı fikrüni seyr itse havrâ reşk ider

(Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.) (1999). İsmail Belîğ Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyli Zübdeti’l-Eş’âr. Ankara: AKM Yay. 425).


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1BELİĞ, Güreşçi-zâde / Kirişci-zâde Hâfız Abdullah Efendid. ? - ö. Mayıs-Haziran 1716Doğum YeriGörüntüle
2Yusuf Algazid. 03 Ocak 1950 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Yılmaz Çongard. 28 Aralık 1935 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4BELİĞ, Güreşçi-zâde / Kirişci-zâde Hâfız Abdullah Efendid. ? - ö. Mayıs-Haziran 1716Doğum YılıGörüntüle
5Yusuf Algazid. 03 Ocak 1950 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Yılmaz Çongard. 28 Aralık 1935 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7BELİĞ, Güreşçi-zâde / Kirişci-zâde Hâfız Abdullah Efendid. ? - ö. Mayıs-Haziran 1716Ölüm YılıGörüntüle
8Yusuf Algazid. 03 Ocak 1950 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Yılmaz Çongard. 28 Aralık 1935 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10BELİĞ, Güreşçi-zâde / Kirişci-zâde Hâfız Abdullah Efendid. ? - ö. Mayıs-Haziran 1716MeslekGörüntüle
11Yusuf Algazid. 03 Ocak 1950 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Yılmaz Çongard. 28 Aralık 1935 - ö. ?MeslekGörüntüle
13BELİĞ, Güreşçi-zâde / Kirişci-zâde Hâfız Abdullah Efendid. ? - ö. Mayıs-Haziran 1716Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Yusuf Algazid. 03 Ocak 1950 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Yılmaz Çongard. 28 Aralık 1935 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16BELİĞ, Güreşçi-zâde / Kirişci-zâde Hâfız Abdullah Efendid. ? - ö. Mayıs-Haziran 1716Madde AdıGörüntüle
17Yusuf Algazid. 03 Ocak 1950 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Yılmaz Çongard. 28 Aralık 1935 - ö. ?Madde AdıGörüntüle