HİLMÎ, Abdullah Hilmî Dede

(d. ?/? - ö. 1180/1766)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Abdullah olup, Yusuf Efendi adlı bir zatın oğludur. İstanbul Kasımpaşa'da dünyaya geldi. Tahsilini tamamladıktan sonra, bir müddet kadılık yaptı. Mevlevî Hanefî Efendi'ye intisap etti. Daha sonra Kasımpaşa Mevlevîhanesi şeyhi Arabzâde Ali Dede (ö. 1181/1767-68)'nin hizmetine girerek kadılığı bıraktı. Kudüs ve Arabistan'a seyahatlerde bulundu ve seyahatten dönerken,yolda vefat etti. Vefat tarihini Tuhfe-i Nailî (1/892), Esrar Dede (Genç 2000: 129) ve Fatin (1271: 72) 1180/1766-67; Mehmet Süreyya ise (Akbayar 1996: 672) 1183/1769-70 olarak gösterirler.

Tezkirelerde kuvvetli bir şair olarak bahsedilen Hilmî Dede'nin, Fennî'nin Sâhilnâmesi (Sevâhilnâme)'ne güzel bir nazîresi vardır. 
 

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî. C.2. İstanbul. 672.

Ali Enver (1309). Semâhâne-i Edeb. İstanbul. 43-44.

Fatin (1271). Hâtimetü'l-Eş'âr. İstanbul. 72.

Genç, İlhan (hzl.) (2000). Esrar Dede, Tezkire-i Şu'arâ-yı Mevlevîyye. Ankara: AKM Yay. 128-129.

Şemseddin. S. (1996). Kâmûsu'l-Âlâm. C. 3. İstanbul. 1976.

Tuman, N. Tuhfe-i Nailî. MEB Yayınlar Dairesi Başkanlığı Nüshası. Nr. B / 870. 1/ 892. 

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. NİLGÜN AÇIK ÖNKAŞ
Yayın Tarihi: 27.12.2014
Güncelleme Tarihi: 19.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Beyt

Kırılur üstine 'uşşâk o gözi bâdâmun

Zer-i mahbûb ile Fındıklı'ya çek al kâmun


Beyt

Biz Hicâz eylesek 'uşşâka o şehnâz eyler

Uymaz  âhengine erbâb-ı Tarab yâ   neyler 

(Genç, İlhan (hzl.) (2000). Tezkire-i Şu'arâ-yı Mevlevîyye. Ankara: AKM Yay. 129.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1MUHLİSÎ, Hızır Çelebid. ? - ö. 1617Doğum YeriGörüntüle
2Beki L. Bahard. 16 Aralık 1927 - ö. 19 Ağustos 2011Doğum YeriGörüntüle
3ŞEYH GÂLİB, Mehmedd. 1757 - ö. 1799Doğum YeriGörüntüle
4MUHLİSÎ, Hızır Çelebid. ? - ö. 1617Doğum YılıGörüntüle
5Beki L. Bahard. 16 Aralık 1927 - ö. 19 Ağustos 2011Doğum YılıGörüntüle
6ŞEYH GÂLİB, Mehmedd. 1757 - ö. 1799Doğum YılıGörüntüle
7MUHLİSÎ, Hızır Çelebid. ? - ö. 1617Ölüm YılıGörüntüle
8Beki L. Bahard. 16 Aralık 1927 - ö. 19 Ağustos 2011Ölüm YılıGörüntüle
9ŞEYH GÂLİB, Mehmedd. 1757 - ö. 1799Ölüm YılıGörüntüle
10MUHLİSÎ, Hızır Çelebid. ? - ö. 1617MeslekGörüntüle
11Beki L. Bahard. 16 Aralık 1927 - ö. 19 Ağustos 2011MeslekGörüntüle
12ŞEYH GÂLİB, Mehmedd. 1757 - ö. 1799MeslekGörüntüle
13MUHLİSÎ, Hızır Çelebid. ? - ö. 1617Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Beki L. Bahard. 16 Aralık 1927 - ö. 19 Ağustos 2011Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ŞEYH GÂLİB, Mehmedd. 1757 - ö. 1799Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16MUHLİSÎ, Hızır Çelebid. ? - ö. 1617Madde AdıGörüntüle
17Beki L. Bahard. 16 Aralık 1927 - ö. 19 Ağustos 2011Madde AdıGörüntüle
18ŞEYH GÂLİB, Mehmedd. 1757 - ö. 1799Madde AdıGörüntüle