NAZÎF, Ahmed

(d. ?/? - ö. 1258/1842-43)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul’da doğdu. Asıl adı Ahmed Nazîf Bey’dir. 1240/1824’ten sonra Kahire’ye giderek orduya katıldı ve miralay oldu. 1258/1842-43 yılında vefat etti.

Kendisinden önceki şairlerin bazı şiirlerini topladığı Müntehebât-ı Nazîf adlı matbu bir eseri vardır.

Kaynakça

Cunbur, Müjgan (2006).”Nazîf”. Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C.6. Ankara: AKM Yay. 555.

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü’l-Eş’âr. İstanbul.

Kurnaz, Cemal, Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nailî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. MEHTAP ERDOĞAN
Yayın Tarihi: 19.07.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Zuhûr-ı hattın ey meh muhtasar manzûmedir şimdi

Peyâm-I vaslın anda nükte-i mektûmedir şimdi

Kenâr-ı ârızında hâl-i şebbûyun kıyâs itdim

Heyûlâdan mürekkeb nüsha-i mevhûmedir şimdi

Garaz-i nefy-i miyân isbât-ı hüsn ü ândır yoksa

Dehânı bahsi bir keyfiyyet-i ma’dûmedir şimdi

Havâli-i harîm-i sîne-i cânânadır kasdım

Hücûm-ı leşker-i endîşe arz-ı Rûm’adır şimdi

Bu bâzâr-ı ma’ârifdir Nazîfâ lâf almazlar

Harîdârân-ı nazmın rağbeti ma’lûmadır şimdi

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü’l-Eş’âr. İstanbul. 412.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1REŞÎD, Hoca Sadeddin-zâde Mehmed Reşîd Efendid. 1654 - ö. 1687Doğum YeriGörüntüle
2Fatih Danacıd. 17 Nisan 1983 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Erkut Tokmand. 4 Haziran 1971 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4REŞÎD, Hoca Sadeddin-zâde Mehmed Reşîd Efendid. 1654 - ö. 1687Doğum YılıGörüntüle
5Fatih Danacıd. 17 Nisan 1983 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Erkut Tokmand. 4 Haziran 1971 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7REŞÎD, Hoca Sadeddin-zâde Mehmed Reşîd Efendid. 1654 - ö. 1687Ölüm YılıGörüntüle
8Fatih Danacıd. 17 Nisan 1983 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Erkut Tokmand. 4 Haziran 1971 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10REŞÎD, Hoca Sadeddin-zâde Mehmed Reşîd Efendid. 1654 - ö. 1687MeslekGörüntüle
11Fatih Danacıd. 17 Nisan 1983 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Erkut Tokmand. 4 Haziran 1971 - ö. ?MeslekGörüntüle
13REŞÎD, Hoca Sadeddin-zâde Mehmed Reşîd Efendid. 1654 - ö. 1687Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Fatih Danacıd. 17 Nisan 1983 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Erkut Tokmand. 4 Haziran 1971 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16REŞÎD, Hoca Sadeddin-zâde Mehmed Reşîd Efendid. 1654 - ö. 1687Madde AdıGörüntüle
17Fatih Danacıd. 17 Nisan 1983 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Erkut Tokmand. 4 Haziran 1971 - ö. ?Madde AdıGörüntüle