NAZÎF, Ahmed

(d. ?/? - ö. 1258/1842-43)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul’da doğdu. Asıl adı Ahmed Nazîf Bey’dir. 1240/1824’ten sonra Kahire’ye giderek orduya katıldı ve miralay oldu. 1258/1842-43 yılında vefat etti.

Kendisinden önceki şairlerin bazı şiirlerini topladığı Müntehebât-ı Nazîf adlı matbu bir eseri vardır.

Kaynakça

Cunbur, Müjgan (2006).”Nazîf”. Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C.6. Ankara: AKM Yay. 555.

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü’l-Eş’âr. İstanbul.

Kurnaz, Cemal, Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nailî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. MEHTAP ERDOĞAN
Yayın Tarihi: 19.07.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Zuhûr-ı hattın ey meh muhtasar manzûmedir şimdi

Peyâm-I vaslın anda nükte-i mektûmedir şimdi

Kenâr-ı ârızında hâl-i şebbûyun kıyâs itdim

Heyûlâdan mürekkeb nüsha-i mevhûmedir şimdi

Garaz-i nefy-i miyân isbât-ı hüsn ü ândır yoksa

Dehânı bahsi bir keyfiyyet-i ma’dûmedir şimdi

Havâli-i harîm-i sîne-i cânânadır kasdım

Hücûm-ı leşker-i endîşe arz-ı Rûm’adır şimdi

Bu bâzâr-ı ma’ârifdir Nazîfâ lâf almazlar

Harîdârân-ı nazmın rağbeti ma’lûmadır şimdi

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü’l-Eş’âr. İstanbul. 412.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1İffet Evind. 1916 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2NÜZHETÎ, Eyyûb Çelebid. ? - ö. 1669-1675Doğum YeriGörüntüle
3Sabri Gürsesd. 07 Şubat 1972 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4İffet Evind. 1916 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5NÜZHETÎ, Eyyûb Çelebid. ? - ö. 1669-1675Doğum YılıGörüntüle
6Sabri Gürsesd. 07 Şubat 1972 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7İffet Evind. 1916 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8NÜZHETÎ, Eyyûb Çelebid. ? - ö. 1669-1675Ölüm YılıGörüntüle
9Sabri Gürsesd. 07 Şubat 1972 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10İffet Evind. 1916 - ö. ?MeslekGörüntüle
11NÜZHETÎ, Eyyûb Çelebid. ? - ö. 1669-1675MeslekGörüntüle
12Sabri Gürsesd. 07 Şubat 1972 - ö. ?MeslekGörüntüle
13İffet Evind. 1916 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14NÜZHETÎ, Eyyûb Çelebid. ? - ö. 1669-1675Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Sabri Gürsesd. 07 Şubat 1972 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16İffet Evind. 1916 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17NÜZHETÎ, Eyyûb Çelebid. ? - ö. 1669-1675Madde AdıGörüntüle
18Sabri Gürsesd. 07 Şubat 1972 - ö. ?Madde AdıGörüntüle