NAZÎF, Mehmed Efendi

(d. ?/? - ö. 1106/1694)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Mehmed Efendi’dir. Tırhala doğumludur. Eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra memleketine dönerek burada müftülük yaptı. 1106/1694 tarihinde vefat etmiştir. Mezarı İstanbul’dadır.

Kaynakça

Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.) (1999). İsmâil Belîğ, Nuhbetü’l-Âsâr li-Zeyli Zübdeti’l-Eş’âr. Ankara: AKM Yay.

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmânî. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi, Tezkire-i Safâyî (Nuhbetü’l-Âsâr min Fevâ’idi’l-Eş’âr) (İnceleme-Metin-İndeks). Ankara: AKM Yay.

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu’arâ, Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay.

Kılıç, Filiz ve Tuncay Bülbül (2007). "Bulgaristan Doğumlu Divan Şairleri". Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi. (43): 49-66.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Özcan, Abdülkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi, Şakâyık-ı Nu’mâniyye ve Zeylleri, Vekâyi’u’l-Fudalâ. C.2. İstanbul: Çağrı Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. TUNCAY BÜLBÜL
Yayın Tarihi: 05.03.2014
Güncelleme Tarihi: 26.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Dem-i hecründe eşk-i dîde-i âlûde-hûn artar

BeIî fasl-ı şitâ geldükçe enhâr u uyûn artar

O ser-mest âfete gûyâ gubâr olmış neşât-efzâ

İderse çeşmini kuhl-âşinâ mekr ü füsûn artar

N’ola derdünle sâgar-nûş-ı bezm-i bî-dili olsam

Nedîm-i şûh ile şevk-i mey-i âteş-nümûn artar

(Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.) (1999). İsmâil Belîğ, Nuhbetü’l-Âsâr li-Zeyli Zübdeti’l-Eş’âr. Ankara: AKM Yay. 475.)

Meyden lebünde feyz-i meserret ziyâdedür

Keyfiyyeti bir olsa da lezzet ziyâdedür

Bin tîşe-i neşât gezend eylemez ana

Ey dil esâs-ı gamda metânet ziyâdedür

Mühlik degüldür âteş-i dûzah anun gibi

Sûz-ı firâk-ı dûzaha nisbet ziyâdedür

Bülbül hezâr verd-i tere keşf-i râz ider

Pervânede güdâziş-i gayret ziyâdedür

(Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.) (1999). İsmâil Belîğ, Nuhbetü’l-Âsâr li-Zeyli Zübdeti’l-Eş’âr. Ankara: AKM Yay. 475.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SALÂHÎ, Hüseyind. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2CEZBÎ, İbrahim Efendid. ? - ö. 1748Doğum YeriGörüntüle
3GÜLSÜM, Gülsüm Bacıd. 1853 - ö. 1928?Doğum YeriGörüntüle
4SALÂHÎ, Hüseyind. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5CEZBÎ, İbrahim Efendid. ? - ö. 1748Doğum YılıGörüntüle
6GÜLSÜM, Gülsüm Bacıd. 1853 - ö. 1928?Doğum YılıGörüntüle
7SALÂHÎ, Hüseyind. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8CEZBÎ, İbrahim Efendid. ? - ö. 1748Ölüm YılıGörüntüle
9GÜLSÜM, Gülsüm Bacıd. 1853 - ö. 1928?Ölüm YılıGörüntüle
10SALÂHÎ, Hüseyind. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11CEZBÎ, İbrahim Efendid. ? - ö. 1748MeslekGörüntüle
12GÜLSÜM, Gülsüm Bacıd. 1853 - ö. 1928?MeslekGörüntüle
13SALÂHÎ, Hüseyind. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14CEZBÎ, İbrahim Efendid. ? - ö. 1748Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15GÜLSÜM, Gülsüm Bacıd. 1853 - ö. 1928?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16SALÂHÎ, Hüseyind. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17CEZBÎ, İbrahim Efendid. ? - ö. 1748Madde AdıGörüntüle
18GÜLSÜM, Gülsüm Bacıd. 1853 - ö. 1928?Madde AdıGörüntüle