SALÂHÎ, Hüseyin

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Hüseyin’dir. Tırhala’da doğdu. Kadılık görevlerinde bulundu. Salâhî, Türkçenin yanında Çağatayca ve Farsça şiirleri vardır. Ahdî, onun, inşalarını, gazel, mesnevi, lugaz ve muammalarını övmekte­dir (Solmaz 2009: 204).

Kaynakça

Kılıç, Filiz ve Tuncay Bülbül (2007). "Bulgaristan Doğumlu Divan Şairleri". Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi 43.

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2009). Gülşen-i Şu’arâ (Bağdatlı Ahdî). http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/TR,78461/ahdi---gulsen-i-suara.html [Erişim Tarihi: 22.02.2014].

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). İnehan-zâde Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. TUNCAY BÜLBÜL
Yayın Tarihi: 10.03.2014
Güncelleme Tarihi: 29.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Duhter-i rez ayagı meclisde hınnâlanmasun

Hâne-i dilde metâ’-ı sabrı yagmalanmasun

Rûy-i cânânı görelden gitdi gelmez ‘akl u dil

Kimseler yârı bu cehl ile temâşâlanmasun

Hîle idüp bakmasun yâre gözüm görmez diyü

Göz göre zâhid bize igende i’mâlanmasun

Görsün ol la’l-i leb-i dil-ber safâsı hâletin

Meclis içre bâde-i hamrâ musaffâlanmasun

Dün vefâ ‘ahdi mi kılmışdun Salâhî bendene

Himmet eyle gel bugün ol va’de ferdâlanmasun

(Solmaz, Süleyman (hzl.) (2009). Gülşen-i Şu’arâ (Bağdatlı Ahdî). http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/TR,78461/ahdi---gulsen-i-suara.html [Erişim Tarihi: 22.02.2014]. 204)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1İDRİS, Şeyh İdris-i Muhtefîd. ? - ö. 1615Doğum YeriGörüntüle
2NAZÎF, Mehmed Efendid. ? - ö. 1694Doğum YeriGörüntüle
3RUMÛZÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4İDRİS, Şeyh İdris-i Muhtefîd. ? - ö. 1615Doğum YılıGörüntüle
5NAZÎF, Mehmed Efendid. ? - ö. 1694Doğum YılıGörüntüle
6RUMÛZÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7İDRİS, Şeyh İdris-i Muhtefîd. ? - ö. 1615Ölüm YılıGörüntüle
8NAZÎF, Mehmed Efendid. ? - ö. 1694Ölüm YılıGörüntüle
9RUMÛZÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10İDRİS, Şeyh İdris-i Muhtefîd. ? - ö. 1615MeslekGörüntüle
11NAZÎF, Mehmed Efendid. ? - ö. 1694MeslekGörüntüle
12RUMÛZÎd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13İDRİS, Şeyh İdris-i Muhtefîd. ? - ö. 1615Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14NAZÎF, Mehmed Efendid. ? - ö. 1694Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15RUMÛZÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16İDRİS, Şeyh İdris-i Muhtefîd. ? - ö. 1615Madde AdıGörüntüle
17NAZÎF, Mehmed Efendid. ? - ö. 1694Madde AdıGörüntüle
18RUMÛZÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle