NÂZIM

(d. ?/? - ö. 12 Zilkade 1292/10 Aralık 1875’te hayatta)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Trabzonlu şairlerden olduğu dışında hayatı hakkında bir bilgiye sahip değiliz. Trabzon’da bazı mezar kitabelerinde tarih manzumeleri bulunmaktadır. Bu manzumeler Haşim Efendi (ö. 1276/1859-1860), Hammâmî-zâde Hacı Ahmed Efendi (ö. 1278/1862), Kitabcı-zâde Mehmed Sadeddîn Efendi (ö. 1280/ 1864), Binbaşı Ken'ân-zâde Mehmed Nûrî Ağa (ö. 1283/1867), Şâtır-zâde Mîr Süleymân’ın eşi Nokta Hanım (ö. 12 Zilkade 1292/10 Aralık 1875) adlı kişilere aittir. Bu manzumelerdeki tarihlerden 19. yüzyılın ikinci yarısında Trabzon’da yaşadığı ve 12 Zilkade 1292/10 Aralık 1875’te hayatta olduğu anlaşılmaktadır. Nâzım’ın az sayıdaki bu manzumelerinden hareketle klasik şiirin klişe ve mecazlarına hâkim olduğunu söylemek mümkündür.

Kaynakça

Yüksel, Murat (1993). Geçmişten Günümüze Trabzon Şairleri (Osmanlı Dönemi). C. 1. Trabzon: Yunus Dergisi Yay.

Yüksel, Murat (2006). “Nâzım”. Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 6. Ankara: AKM Yay. 551.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 18.04.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Hâşim Efendi

Mevtü’l-‘Âlim Ke-Mevti’l-‘Âlem

Vâris-i ‘ilm-i peyem-ber hâmil-i nutk-ı Celîl

Pîşvâ-yı fazl u dâniş zübde-i ehl-i yakîn

Ya‘ni hem-nâm-ı Cenâb-ı Ahmed-i Muhtâr kim

Mâtem-i fevti cihâna oldu bir hüzn-i metîn

Böyledir kânûn-ı bezm-i sâkî-i gît-i fenâ

Kâse-i zehr-âbdır ger sunsa câm-ı sükkerîn

Teşne-i bezm-i hüviyyet ‘ârif-i billâh idi

Rûhunu sîr-âb-ı Kevser eyleye Rûhu’l-Emîn

Geldi bir hâtif dedi târîh-i tâmın Nâzımâ

Eyledi Hâşim Efendi ‘azm-i Firdevs-i berîn

(Yüksel, Murat (1993). Geçmişten Günümüze Trabzon Şairleri (Osmanlı Dönemi). C. 1. Trabzon: Yunus Dergisi Yay. 192.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Umay Gedikoğlud. 22 Mayıs 1966 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2İSMAİL, İsmail Zihnid. 1939 - ö. -Doğum YeriGörüntüle
3HIZIRd. ? - ö. 1844-45’te hayattaDoğum YeriGörüntüle
4Umay Gedikoğlud. 22 Mayıs 1966 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5İSMAİL, İsmail Zihnid. 1939 - ö. -Doğum YılıGörüntüle
6HIZIRd. ? - ö. 1844-45’te hayattaDoğum YılıGörüntüle
7Umay Gedikoğlud. 22 Mayıs 1966 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8İSMAİL, İsmail Zihnid. 1939 - ö. -Ölüm YılıGörüntüle
9HIZIRd. ? - ö. 1844-45’te hayattaÖlüm YılıGörüntüle
10Umay Gedikoğlud. 22 Mayıs 1966 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11İSMAİL, İsmail Zihnid. 1939 - ö. -Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12HIZIRd. ? - ö. 1844-45’te hayattaAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Umay Gedikoğlud. 22 Mayıs 1966 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14İSMAİL, İsmail Zihnid. 1939 - ö. -Madde AdıGörüntüle
15HIZIRd. ? - ö. 1844-45’te hayattaMadde AdıGörüntüle