NÂZIM, Ördek-zâde Mustafâ Nâzım Efendi

(d. ?/? - ö. 1107-08/1695-96)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul' da doğdu. Asıl adı Mustafa olup Yenibahçeli Ördek İsmail adlı bir yeniçeri efendisinin oğludur. Öğrenim gördükten sonra yeniçeri kaleminde baş halife ve yeniçeri efendisi oldu. Bu görevde iken Muharrem 1107-08/ Ağustos-Eylül 1695- Temmuz-Ağustos 1696'da Nemçe seferinde yeniçeri kâtibi iken Belgrat'ta vefat etti. Belgrat'ta medfundur. Tuhfe-i Nâilî'ye göre, ölüm yılını Sâlim'in 1106/1694-95; Sicill'in 1108/1696-97 göstermesi yanlıştır (Mehmed Süreyyâ (1308-15/ 1890-97: 4/534). Kaynaklar mürettep Dîvân'ı olduğunu bildirmektedir (Abdülkadiroğlu 1999: 427; Mehmed Süreyyâ (1308-15/ 1890-97: 4/534).

Kaynakça

Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.) (1999). İsmail Belîğ Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyli Zübdeti’l-Eş’âr. Ankara: AKM Yay.

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.II. Ankara: Bizim Büro Yay. 

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî Yâhud Tezkire-i Meşâhir-i Osmâniyye. C. 4. İstanbul: Matbaa-i Âmire. 534.

Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi Şakâ’ik-i Nu’mâniyye ve Zeyilleri “Vakâyiü’l-Fuzalâ”. C. 4. İstanbul: Çağrı Yay. 246.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 19.03.2014
Güncelleme Tarihi: 03.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Viren izâruna hatt-ı siyehle tâb sana

Sahîfe-i kameri eyledi kitâb sana

 

Yakardı sakfını arşun şu'â-ı mihr-i rûhun 

Bilürdüm olmasa perde bu nüh kıbâb sana

 

Ümîd odur ki varup i'tizâra dergehüne

Recâsı budur ise Nâzım intisâb sana

(Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.) (1999). İsmail Belîğ Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyli Zübdeti’l-Eş’âr. Ankara: AKM Yay. 428.)

 

***

 

Urdum firâk-ı rûyun ile dâg-dâguma

Yakdum fetîl kendü elimle çerâguma

 

Ellerle sohbet itdügün ey gonce-fem senün

Bir bir nesîm geldi didi hep kulaguma

 

İşret demide duhter-i rez her gice benüm

Humlarla şîşelerle gelürdi ayaguma

(Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.) (1999). İsmail Belîğ Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyli Zübdeti’l-Eş’âr. Ankara: AKM Yay. 429.)

 

 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1İzzeddin Çalışlard. 02 Temmuz 1964 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2GINÂYÎ, Ahmed Gınâyî Beyd. ? - ö. 1693-94Doğum YeriGörüntüle
3Gül İrepoğlud. 21 Ocak 1956 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4İzzeddin Çalışlard. 02 Temmuz 1964 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5GINÂYÎ, Ahmed Gınâyî Beyd. ? - ö. 1693-94Doğum YılıGörüntüle
6Gül İrepoğlud. 21 Ocak 1956 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7İzzeddin Çalışlard. 02 Temmuz 1964 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8GINÂYÎ, Ahmed Gınâyî Beyd. ? - ö. 1693-94Ölüm YılıGörüntüle
9Gül İrepoğlud. 21 Ocak 1956 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10İzzeddin Çalışlard. 02 Temmuz 1964 - ö. ?MeslekGörüntüle
11GINÂYÎ, Ahmed Gınâyî Beyd. ? - ö. 1693-94MeslekGörüntüle
12Gül İrepoğlud. 21 Ocak 1956 - ö. ?MeslekGörüntüle
13İzzeddin Çalışlard. 02 Temmuz 1964 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14GINÂYÎ, Ahmed Gınâyî Beyd. ? - ö. 1693-94Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Gül İrepoğlud. 21 Ocak 1956 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16İzzeddin Çalışlard. 02 Temmuz 1964 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17GINÂYÎ, Ahmed Gınâyî Beyd. ? - ö. 1693-94Madde AdıGörüntüle
18Gül İrepoğlud. 21 Ocak 1956 - ö. ?Madde AdıGörüntüle