NAZMÎ, Bursalı

(d. ?/? - ö. ?/19. yy.)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Bursa’da doğdu. Medrese öğrenimi gördü. Müderrislik yaptı. Sultan Abdülmecîd devri (1839-1861) şairlerindedi.

Şiirine örnek Fatîn Tezkiresi’ndedir.

Kaynakça

Hülagü, Orhan, Mustafa Ekincikli, Hamdi Savaş (hzl.) (1998). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî. C. IV/II. İsyanbul: Sebil Yay.

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü’l-Eş’âr. İstanbul.

Kurnaz, Cemal, Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nailî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. MEHTAP ERDOĞAN
Yayın Tarihi: 19.07.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Sîne gül ser gül kadem gül hâtır-ı bîmâr gül

Dâğ-ı hasretle a gül cismimde var beyâz gül

Gül-ruhân-ı şehr-i İstanbul açamaz hâtırım

Hasretinle hârdır dîdemde her bî-hâr gül

Bülbül-i gûyende olmaz mı gül-i tasvîrler

Rûy-ı âlinde açıldıkça hezâr ezhâr gül

Şerm ile açmaz girîbânın hezâra görmesin

Rûy-ı âlin âteş-i aşkım benim zinhâr gül

Pek sovuk kab-i müderris gibi Nazmî’nin sözü

Ger dilersen Hilmiyâ bu nutka bir mikdâr gül

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü’l-Eş’âr. İstanbul. 411.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Fakihe Odmand. 1908 - ö. 1967Doğum YeriGörüntüle
2İLÂHÎ-ZÂDE, Ali Efendid. ? - ö. 1618Doğum YeriGörüntüle
3ŞEMSÎ, Kara Şemsî, Şemseddînd. ? - ö. 1519-20Doğum YeriGörüntüle
4Fakihe Odmand. 1908 - ö. 1967Doğum YılıGörüntüle
5İLÂHÎ-ZÂDE, Ali Efendid. ? - ö. 1618Doğum YılıGörüntüle
6ŞEMSÎ, Kara Şemsî, Şemseddînd. ? - ö. 1519-20Doğum YılıGörüntüle
7Fakihe Odmand. 1908 - ö. 1967Ölüm YılıGörüntüle
8İLÂHÎ-ZÂDE, Ali Efendid. ? - ö. 1618Ölüm YılıGörüntüle
9ŞEMSÎ, Kara Şemsî, Şemseddînd. ? - ö. 1519-20Ölüm YılıGörüntüle
10Fakihe Odmand. 1908 - ö. 1967MeslekGörüntüle
11İLÂHÎ-ZÂDE, Ali Efendid. ? - ö. 1618MeslekGörüntüle
12ŞEMSÎ, Kara Şemsî, Şemseddînd. ? - ö. 1519-20MeslekGörüntüle
13Fakihe Odmand. 1908 - ö. 1967Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14İLÂHÎ-ZÂDE, Ali Efendid. ? - ö. 1618Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ŞEMSÎ, Kara Şemsî, Şemseddînd. ? - ö. 1519-20Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Fakihe Odmand. 1908 - ö. 1967Madde AdıGörüntüle
17İLÂHÎ-ZÂDE, Ali Efendid. ? - ö. 1618Madde AdıGörüntüle
18ŞEMSÎ, Kara Şemsî, Şemseddînd. ? - ö. 1519-20Madde AdıGörüntüle