NECEF, Hacı Ali Osman

(d. ?/? - ö. 1330/1912)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Hacı Ali Osman Necef’tir. Malatya’da doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Malatya’nın yerli ailelerinden Aksanoğlu ailesine mensuptur (Şentürk, Gülseren 1990: 1/90). Tokat’ın Zile ilçesinde, Van’da, Irak’taki Küfe ve Necef illerinde tütün ve reji müdürlüğü, Bağdat’ta Tahrîrât kâtipliği yaptı. Daha sonra Malatya’ya döndü. O yıllarda Malatya'daki Yeni Câmi’nin kuzeye açılan giriş kapısı üzerindeki kitabeyi yazdı. 1912 yılında Malatya’da vefat etti.

Kaynaklarda şairin müretteb bir Dîvân'ı olduğu belirtilmekte ise de yeri veya kimde olduğuna dair bir bilgi bulunmamaktadır (Şentürk vd. 1990: 90; Kavruk vd. 2006: 512).

Kaynakça

Kavruk, Hasan ve M. Özer (2006). Geçmişten Günümüze Malatya Şairleri. Malatya: Malatya Belediyesi Kültür Yay.

Şentürk, Ahmet ve M. Gülseren (1990). Malatya’lı Şairler Antolojisi. C. I. Malatya.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. HAKAN YEKBAŞ
Yayın Tarihi: 28.03.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Malatya’daki Yeni Câmi’nin Kitâbesi’nden

Çekmiş âfâka seri ma’bed-i İslâm’ı görün

Her taraftan çıkan âvâze-i tekbîri görün

Yükselen kubbenin altındaki ehl-i îmân

Kudretullâha dayanmış da gözetler fermân

Titriyor gökte melekler i’lân-ı tevhîde

Hangi kalbdir erimez zümre-i tahmîde

Himmet-i halkla yapıldı bu mu’azzam ma’bed

Lütfunu kesme ilâhî bize sen eyle meded

Mebde-i târîhi 1307 oldu tahkîk

Müntehâsı dahi 1328 Allâhü veliyyü’tevfîk

(Şentürk, Ahmet, M. Gülseren (1990). Malatya’lı Şairler Antolojisi. C. I. Malatya. 90.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Ratib Kazancıgild. 1920 - ö. 12 Ağustos 2017Doğum YeriGörüntüle
2BASİRÎ, Hasan Basri Kılıçd. 24.08.1961 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3DERUNÎ/DEVRANÎ, Mevlüt Öztürkd. 1971 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Ratib Kazancıgild. 1920 - ö. 12 Ağustos 2017Doğum YılıGörüntüle
5BASİRÎ, Hasan Basri Kılıçd. 24.08.1961 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6DERUNÎ/DEVRANÎ, Mevlüt Öztürkd. 1971 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Ratib Kazancıgild. 1920 - ö. 12 Ağustos 2017Ölüm YılıGörüntüle
8BASİRÎ, Hasan Basri Kılıçd. 24.08.1961 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9DERUNÎ/DEVRANÎ, Mevlüt Öztürkd. 1971 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Ratib Kazancıgild. 1920 - ö. 12 Ağustos 2017MeslekGörüntüle
11BASİRÎ, Hasan Basri Kılıçd. 24.08.1961 - ö. ?MeslekGörüntüle
12DERUNÎ/DEVRANÎ, Mevlüt Öztürkd. 1971 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Ratib Kazancıgild. 1920 - ö. 12 Ağustos 2017Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14BASİRÎ, Hasan Basri Kılıçd. 24.08.1961 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15DERUNÎ/DEVRANÎ, Mevlüt Öztürkd. 1971 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Ratib Kazancıgild. 1920 - ö. 12 Ağustos 2017Madde AdıGörüntüle
17BASİRÎ, Hasan Basri Kılıçd. 24.08.1961 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18DERUNÎ/DEVRANÎ, Mevlüt Öztürkd. 1971 - ö. ?Madde AdıGörüntüle