NECÎB, Nûh Necîb Bey

(d. ?/? - ö. 1252/1836)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul'da doğdu. Asıl adı Nûh Necîb Bey'dir. Hacı Eyüp Ağa'nın oğludur. Masârifat muhasebecisi Râşid Bey, Necîb Efendi'nin kardeşidir. Nakşıbendî tarikatına mensuptur. Mektûbî-i Sadaret ve Dîvân kalemlerinde görev yaptı. 1242/1826 senesinde Rodos zimmetiyle mühimme-nüvîs oldu. Döndükten sonra Mühimme yazıcılığına getirildi. 1252/1836 tarihinde İstanbul'da veba hastalığından vefat etti. Eyüp'te medfundur.

Fatîn'e göre bir mikdâr eş'âr-ı letâfet-disârı vardr (1271: 399). Şiirine örnek Fatîn Tezkiresi'ndedir.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî. C. IV. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 27.06.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Bâ'is-i fikr ü hayâl-i ârifândır perçemin

Mültecâ-yı dûd-ı âh-ı âşıkândır perçemin

Şâhısın iklîm-i hüsnün kimse itmez kîl ü kâl

Neyyir-âsâ şu'le-ver cevher-feşândır perçemin

Mülk-i Fas'dan çıkdı celb-i dil içün her cânibe

Leşker-i saf-beste-i ecsâd u cândır perçemin

Dânedir hâl-i ruhun hem dâmdır zülf-i hamın

Murg-ı şehbâl-i hayâle âşiyândır perçemin

Merdüm-i çeşm-i Necîb-i zârının hasret-gehi

Ferş-i semmûr-ı siyâh olmuş mekândır perçemin

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 399.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Coşkun Irmakd. 02 Şubat 1961 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2HÂKİM, Seyyid Mehmed Efendid. ? - ö. 5 Recep 1184Doğum YeriGörüntüle
3NEDÎM, Ahmedd. 1681 - ö. 1730Doğum YeriGörüntüle
4Coşkun Irmakd. 02 Şubat 1961 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5HÂKİM, Seyyid Mehmed Efendid. ? - ö. 5 Recep 1184Doğum YılıGörüntüle
6NEDÎM, Ahmedd. 1681 - ö. 1730Doğum YılıGörüntüle
7Coşkun Irmakd. 02 Şubat 1961 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8HÂKİM, Seyyid Mehmed Efendid. ? - ö. 5 Recep 1184Ölüm YılıGörüntüle
9NEDÎM, Ahmedd. 1681 - ö. 1730Ölüm YılıGörüntüle
10Coşkun Irmakd. 02 Şubat 1961 - ö. ?MeslekGörüntüle
11HÂKİM, Seyyid Mehmed Efendid. ? - ö. 5 Recep 1184MeslekGörüntüle
12NEDÎM, Ahmedd. 1681 - ö. 1730MeslekGörüntüle
13Coşkun Irmakd. 02 Şubat 1961 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14HÂKİM, Seyyid Mehmed Efendid. ? - ö. 5 Recep 1184Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15NEDÎM, Ahmedd. 1681 - ö. 1730Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Coşkun Irmakd. 02 Şubat 1961 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17HÂKİM, Seyyid Mehmed Efendid. ? - ö. 5 Recep 1184Madde AdıGörüntüle
18NEDÎM, Ahmedd. 1681 - ö. 1730Madde AdıGörüntüle