Saîd, Yirmisekiz Çelebi-zâde Mehmed Saîd Paşa

(d. ?/? - ö. 1175/1761)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Mehmed Saîd'dir. Yirmisekiz Çelebi unvanıyla anılan Fâ'iz Mehmed Efendi'nin oğludur. Birçok devlet görevinde bulundu. 1168/1755 tarihinde sadrazamlığa kadar yükseldi. Râmiz'in Saîd'in ölüm tarihini 1170/1756-57 olarak kaydetmesine rağmen (Erdem 1994: 163) Tuhfe-i Nâilî'de bu tarih 1175 Rebî'ü'l-evvel / Eylül-Ekim 1761 olarak verilmiştir (Kurnaz vd. 2001: 435).

Râmiz Âdâb-ı Zurafâ'sında Saîd'in şiir ve inşa yeteneğinin ona miras kaldığını, saf ve tatlı bir şiir dili olduğunu belirtmiştir (Erdem: 1994: 163). Şairin kayıtlara geçen herhangi bir eseri bulunmamaktadır.

Kaynakça

Erdem, Sadık (hzl.). (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâ'sı. Ankara: AKM Yay. 163.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I. Ankara: Bizim Büro Yay. 435.

Müstakim-zade Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü'n-Nisab fi'n-Nisbi ve'l-Künâ ve'l-Elkâb (Tıpkı Basım). Ankara: KB Yay. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. ÖZLEM BATĞI
Yayın Tarihi: 23.08.2014
Güncelleme Tarihi: 11.12.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Adnan Yalçınlard. 12 Ağustos 1955 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Selma Rızad. 5 Şubat 1872 - ö. 5 Ekim 1931Doğum YeriGörüntüle
3NÂZIM, Ördek-zâde Mustafâ Nâzım Efendid. ? - ö. 1695-96Doğum YeriGörüntüle
4Adnan Yalçınlard. 12 Ağustos 1955 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Selma Rızad. 5 Şubat 1872 - ö. 5 Ekim 1931Doğum YılıGörüntüle
6NÂZIM, Ördek-zâde Mustafâ Nâzım Efendid. ? - ö. 1695-96Doğum YılıGörüntüle
7Adnan Yalçınlard. 12 Ağustos 1955 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Selma Rızad. 5 Şubat 1872 - ö. 5 Ekim 1931Ölüm YılıGörüntüle
9NÂZIM, Ördek-zâde Mustafâ Nâzım Efendid. ? - ö. 1695-96Ölüm YılıGörüntüle
10Adnan Yalçınlard. 12 Ağustos 1955 - ö. ?MeslekGörüntüle
11Selma Rızad. 5 Şubat 1872 - ö. 5 Ekim 1931MeslekGörüntüle
12NÂZIM, Ördek-zâde Mustafâ Nâzım Efendid. ? - ö. 1695-96MeslekGörüntüle
13Adnan Yalçınlard. 12 Ağustos 1955 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Selma Rızad. 5 Şubat 1872 - ö. 5 Ekim 1931Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15NÂZIM, Ördek-zâde Mustafâ Nâzım Efendid. ? - ö. 1695-96Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Adnan Yalçınlard. 12 Ağustos 1955 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17Selma Rızad. 5 Şubat 1872 - ö. 5 Ekim 1931Madde AdıGörüntüle
18NÂZIM, Ördek-zâde Mustafâ Nâzım Efendid. ? - ö. 1695-96Madde AdıGörüntüle