NECÎB, Şeyh Necîb Ahmed Efendi

(d. ?/? - ö. 1236/1821)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Şeyh Necîb Ahmed Efendi'dir. Mora'nın Trapoliçe şehrinde doğdu. Trapoliçe hanedanındandır. Meşhur vezirlerden Hayrullah Paşa ve Abdurrahmân Sâmî Paşa'nın babasıdır. Şeyh Necîb, Halvetî tarikatına bağlanıp hilafet aldı. Memleketinde uzun süre Halvetî şeyhliği yaptı. 1236/1821 tarihindeki Yunan isyanında şehit oldu.

Fatîn'e göre "haylice eş'âr-ı rengîn ve güftâr-ı dil-nişîni vardır (1271: 398).

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî. C. IV. İstanbul.

Şemseddîn Sâmî (1316). Kâmûsü'l‑A‘lâm. C. VI. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 27.06.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Yed-i beyzâ-yı tecellîden alur fer mehtâb

Meh-i nevle ider engüştini enver mehtâb

Dökdi çil akçelerin şu'le-i cevvâle degil

Makdem-i yâre nisâr eyledi dürler mehtâb

Çâh-ı Nahşeb'de bulup Yûsuf-ı zerrîn-reseni

Delvi teşrîf ile tebşîrini eyler mehtâb

Gice mihrin sakızın aldı ağız miski deyü

Dehen-i dilbere teşbîh ile çigner mehtâb

Felegin hâsıl-ı nev-bâvesi yek sünbüledir

Ne çeker re's-i hilâlini çü hançer mehtâb

Pey-rev-i meslekisin Hazret-i Nûrü'd-dîn'in

Nola destinde Necîb olsa musahhar mehtâb

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 398.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SUBHÎ PAŞA, Trapoliçelid. 1818 - ö. 1886Doğum YeriGörüntüle
2SEZÂYÎ, Yahyâ Sezâyî Efendid. 1816 - ö. 1877Doğum YeriGörüntüle
3SUBHÎ PAŞA, Trapoliçelid. 1818 - ö. 1886Doğum YılıGörüntüle
4SEZÂYÎ, Yahyâ Sezâyî Efendid. 1816 - ö. 1877Doğum YılıGörüntüle
5SUBHÎ PAŞA, Trapoliçelid. 1818 - ö. 1886Ölüm YılıGörüntüle
6SEZÂYÎ, Yahyâ Sezâyî Efendid. 1816 - ö. 1877Ölüm YılıGörüntüle
7SUBHÎ PAŞA, Trapoliçelid. 1818 - ö. 1886MeslekGörüntüle
8SEZÂYÎ, Yahyâ Sezâyî Efendid. 1816 - ö. 1877MeslekGörüntüle
9SUBHÎ PAŞA, Trapoliçelid. 1818 - ö. 1886Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
10SEZÂYÎ, Yahyâ Sezâyî Efendid. 1816 - ö. 1877Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11SUBHÎ PAŞA, Trapoliçelid. 1818 - ö. 1886Madde AdıGörüntüle
12SEZÂYÎ, Yahyâ Sezâyî Efendid. 1816 - ö. 1877Madde AdıGörüntüle