NECMÎ, Mahmud Efendi

(d. ?/? - ö. 1225/1810-11)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hakkındaki tek kaynak Hatîbî'nin Tezkîre-i Şu'arâ-yı Bağdâd adlı şairler tezkiresidir (Akkuş 2008: 314-17). Bu esere göre Erbil'de meşhur Hâris-zâdelerdendir. Kestiği kalemlerden birisi ayağına batıp, tedavisi mümkün olmadığından 1225/1810-11 yılında vefat etti. Garîbî Yusuf Efendi vefatına şu tarihi söyledi:

Söyledim himmet-i isnâ aşar ile târîh

Oldu Mahmûd yine şakk-ı kalemiyle merhûm

Şiirlerinde Necmî mahlasını kullandı.

Kaynakça

Akkuş, Mehmet (hzl.) (2008). Hatîbî, Tezkîre-i Şu'arâ-yı Bağdâd. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay. 314-17

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 08.05.2014
Güncelleme Tarihi: 14.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Mesned-nişîn-i izze felâket komaz beni

Düşmenden intikâma diyânet komaz beni

Var kuvvet kim ki sîne-i bed-hâhı çâk idem

Ammâ ki havf-ı rûz-ı kıyâmet komaz beni

Ben isterem ki kûşe-nişîn-i fakr olam

Seng-i cefâ-yı ta'n u nedâmet komaz beni

Kat' itmiş [ol] ümîdi atâyâ-yı dehrden 

Hâlimce lîk ehl-i melâmet komaz beni

Her dürlü ma'rifetde yarar kâbiliyyetim

Âlâyiş-i cihâna kanâ'at komaz beni

Bir bî-nevâ-yı bî-kes ü bî-hem-dem ü garîbe

Bed-gûyuna bu hâlet ile râhat komaz beni

Gayr-ı diyâr azmine geh hâhiş eylesem

Elf-i vidâd ehl-i necâbet komaz beni

Mevlâya ilticâ iderek şimden geri

Necmî esîr-i zıll-ı hakâret komaz beni

(Akkuş, Mehmet (hzl.) (2008). Hatîbî, Tezkîre-i Şu'arâ-yı Bağdâd. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay.314-15).


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1OSMÂNÎ, Osmân Ağad. ? - ö. 19. yy.Doğum YeriGörüntüle
2ABDÜLKÂDİR KEMÂLEDDÎN, Erbillid. ? - ö. 1897Doğum YeriGörüntüle
3MÂ'İL, Abdî Efendid. ? - ö. 1814-15Doğum YeriGörüntüle
4OSMÂNÎ, Osmân Ağad. ? - ö. 19. yy.Doğum YılıGörüntüle
5ABDÜLKÂDİR KEMÂLEDDÎN, Erbillid. ? - ö. 1897Doğum YılıGörüntüle
6MÂ'İL, Abdî Efendid. ? - ö. 1814-15Doğum YılıGörüntüle
7OSMÂNÎ, Osmân Ağad. ? - ö. 19. yy.Ölüm YılıGörüntüle
8ABDÜLKÂDİR KEMÂLEDDÎN, Erbillid. ? - ö. 1897Ölüm YılıGörüntüle
9MÂ'İL, Abdî Efendid. ? - ö. 1814-15Ölüm YılıGörüntüle
10OSMÂNÎ, Osmân Ağad. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11ABDÜLKÂDİR KEMÂLEDDÎN, Erbillid. ? - ö. 1897Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12MÂ'İL, Abdî Efendid. ? - ö. 1814-15Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13OSMÂNÎ, Osmân Ağad. ? - ö. 19. yy.Madde AdıGörüntüle
14ABDÜLKÂDİR KEMÂLEDDÎN, Erbillid. ? - ö. 1897Madde AdıGörüntüle
15MÂ'İL, Abdî Efendid. ? - ö. 1814-15Madde AdıGörüntüle