NEHRÎ, Suyolcu-zâde Ahmed Nehrî Efendi

(d. ?/? - ö. 1182/1768-1769)
divan-tekke şairi
(Divan-Tekke / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Tekirdağ’da doğdu. Hayatı hakkında eldeki bilgiler sınırlıdır. Asıl adı, Ahmed’dir. Tekirdağ’da Kadirî tarikatının İsmail Rûmî koluna bağlı Aynî Hatun Dergâhının meşâyihinden Mehmed Emin Efendi’nin oğludur. Kendisi de babası gibi Kadirî tarikatının İsmail Rûmî kolu şeyhlerindendir. Tekirdağ’da kendi adına mensup tekkenin şeyhliğini yapan Ahmed Nehrî Efendi, ömrünün sonlarına doğru hacca gitmiş ve döndükten kısa bir süre sonra 1183/1768 yılında Tekirdağ’da vefat etmiştir. Kendi adıyla anılan dergâhta medfundur (Dolamaç 2018: 34-36).

Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri’nde Nehrî’nin Vahdet-i Vücûd’dan bahseden bir eseri ile arifane tarzda yazılmış “İlahiyat”ının olduğunu belirtmiştir (Yavuz ve Özen 1972: 168). Ancak şimdilik bu iki eser de elde değildir. Nehrî’nin eldeki tek eseri Dîvân’ıdır. Şairin tasavvufi neşveyle yazdığı manzumeleri içeren bu Dîvân’ın şimdilik bilinen tek nüshası Vatikan Kütüphanesi Türkçe Yazmaları “Vat. Turco 235” numarada kayıtlıdır. Üzerinde bir yüksek lisans tez çalışması yapılan bu Dîvân’da 26 kıt’a, 18 gazel, 6 kaside, 4 tahmis, 4 murabba, 1 terkib-i bend, 1 terci-i bend ve 1 ilahi olmak üzere Nehrî’ye ait toplam 61 manzume bulunmaktadır (Dolamaç 2018: 34-36).

 

Kaynakça

Dolamaç, Emine Neslihan (2018). Suyolcuzâde Ahmed Nehrî Dîvânı. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: FSM Vakıf Üniv. 

Kurnaz, Cemal, Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay. 

Yavuz, Fikri, İsmail Özen (hzl.) (1972). Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri. C. 1. İstanbul: Meral Yay. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 14.06.2014
Güncelleme Tarihi: 09.12.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SUBHÎ, Subhî Ahmed Efendid. ? - ö. 1696-97Doğum YeriGörüntüle
2CA‘FER, Müezzin Ca‘fer Efendid. ? - ö. 1736-37Doğum YeriGörüntüle
3ŞEHRÎ, Mehmed Şehrî Efendid. ? - ö. 1764-65Doğum YeriGörüntüle
4SUBHÎ, Subhî Ahmed Efendid. ? - ö. 1696-97Doğum YılıGörüntüle
5CA‘FER, Müezzin Ca‘fer Efendid. ? - ö. 1736-37Doğum YılıGörüntüle
6ŞEHRÎ, Mehmed Şehrî Efendid. ? - ö. 1764-65Doğum YılıGörüntüle
7SUBHÎ, Subhî Ahmed Efendid. ? - ö. 1696-97Ölüm YılıGörüntüle
8CA‘FER, Müezzin Ca‘fer Efendid. ? - ö. 1736-37Ölüm YılıGörüntüle
9ŞEHRÎ, Mehmed Şehrî Efendid. ? - ö. 1764-65Ölüm YılıGörüntüle
10SUBHÎ, Subhî Ahmed Efendid. ? - ö. 1696-97Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11CA‘FER, Müezzin Ca‘fer Efendid. ? - ö. 1736-37Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12ŞEHRÎ, Mehmed Şehrî Efendid. ? - ö. 1764-65Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13SUBHÎ, Subhî Ahmed Efendid. ? - ö. 1696-97Madde AdıGörüntüle
14CA‘FER, Müezzin Ca‘fer Efendid. ? - ö. 1736-37Madde AdıGörüntüle
15ŞEHRÎ, Mehmed Şehrî Efendid. ? - ö. 1764-65Madde AdıGörüntüle