CA‘FER, Müezzin Ca‘fer Efendi

(d. ?/? - ö. 1149/1736-37)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Tekirdağ’da doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Asıl adı Cafer’dir. Tekirdağ’da Mehmed Paşa Câmii'nde müezzinlik yaptığı için Müezzin Ca‘fer Efendi olarak tanındı. 1149/1736-1737 yılında vefat etti. Mezarı Tekirdağ’dadır.

Eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Fâtin Tezkiresi (Çifçi: 86-87)’nde bir gazeli bulunmaktadır.

Kaynakça

Cunbur, Müjgân (2002). “Ca‘fer”. Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 2. Ankara: AKM Yay. 376.

Çifçi, Ömer (hzl.) (yty). Fatîn Davud Hâtimetü’l- Eş‘âr . http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 13.04.2014]. 86-87.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. 149.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1977). “Cafer Efendi”. C. 2.İstanbul: Dergâh Yay. 3.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 15.04.2014
Güncelleme Tarihi: 22.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Benim bilmem niçün dünyâda asla gönlüm eglenmez

Cihânda kanda gidersem dırîgâ gönlüm eglenmez

Geleli dâr-ı dünyâya gönül şâd olmadı gitdi

Degildir gâlibâ maksûdu dünyâ gönlüm eglenmez

Gülistân-ı cihân zindân olur gûyâ ne seyrândır

Temâşâgâh-ı âlemde temâşa gönlüm eglenmez

Düşeli aşk ile sevdâya bir yerde karârım yok

Aceb bilmem ne sevdâdır bu sevdâ gönlüm eglenmez

Ne gicem gicedir ne gündüzüm gündüz benim Ca‘fer

Yitirdim gündüzüm billâh hayfâ gönlüm eglenmez

(Çifçi, Ömer (hzl.) (yty). Fatîn Davud Hâtimetü’l- Eş‘âr . http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 13.04.2014]. 86-87.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1İlhan Tarusd. 24 Kasım 1907 - ö. 8 Ocak 1967Doğum YeriGörüntüle
2Ümit Kardaşd. 18 Mart 1950 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3BEZMÎ, Mehmed Efendid. ? - ö. 1736-37Doğum YeriGörüntüle
4İlhan Tarusd. 24 Kasım 1907 - ö. 8 Ocak 1967Doğum YılıGörüntüle
5Ümit Kardaşd. 18 Mart 1950 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6BEZMÎ, Mehmed Efendid. ? - ö. 1736-37Doğum YılıGörüntüle
7İlhan Tarusd. 24 Kasım 1907 - ö. 8 Ocak 1967Ölüm YılıGörüntüle
8Ümit Kardaşd. 18 Mart 1950 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9BEZMÎ, Mehmed Efendid. ? - ö. 1736-37Ölüm YılıGörüntüle
10İlhan Tarusd. 24 Kasım 1907 - ö. 8 Ocak 1967MeslekGörüntüle
11Ümit Kardaşd. 18 Mart 1950 - ö. ?MeslekGörüntüle
12BEZMÎ, Mehmed Efendid. ? - ö. 1736-37MeslekGörüntüle
13İlhan Tarusd. 24 Kasım 1907 - ö. 8 Ocak 1967Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Ümit Kardaşd. 18 Mart 1950 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15BEZMÎ, Mehmed Efendid. ? - ö. 1736-37Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16İlhan Tarusd. 24 Kasım 1907 - ö. 8 Ocak 1967Madde AdıGörüntüle
17Ümit Kardaşd. 18 Mart 1950 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18BEZMÎ, Mehmed Efendid. ? - ö. 1736-37Madde AdıGörüntüle