CA‘FER, Müezzin Ca‘fer Efendi

(d. ?/? - ö. 1149/1736-37)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Tekirdağ’da doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Asıl adı Cafer’dir. Tekirdağ’da Mehmed Paşa Câmii'nde müezzinlik yaptığı için Müezzin Ca‘fer Efendi olarak tanındı. 1149/1736-1737 yılında vefat etti. Mezarı Tekirdağ’dadır.

Eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Fâtin Tezkiresi (Çifçi: 86-87)’nde bir gazeli bulunmaktadır.

Kaynakça

Cunbur, Müjgân (2002). “Ca‘fer”. Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 2. Ankara: AKM Yay. 376.

Çifçi, Ömer (hzl.) (yty). Fatîn Davud Hâtimetü’l- Eş‘âr . http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 13.04.2014]. 86-87.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. 149.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1977). “Cafer Efendi”. C. 2.İstanbul: Dergâh Yay. 3.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 15.04.2014
Güncelleme Tarihi: 22.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Benim bilmem niçün dünyâda asla gönlüm eglenmez

Cihânda kanda gidersem dırîgâ gönlüm eglenmez

Geleli dâr-ı dünyâya gönül şâd olmadı gitdi

Degildir gâlibâ maksûdu dünyâ gönlüm eglenmez

Gülistân-ı cihân zindân olur gûyâ ne seyrândır

Temâşâgâh-ı âlemde temâşa gönlüm eglenmez

Düşeli aşk ile sevdâya bir yerde karârım yok

Aceb bilmem ne sevdâdır bu sevdâ gönlüm eglenmez

Ne gicem gicedir ne gündüzüm gündüz benim Ca‘fer

Yitirdim gündüzüm billâh hayfâ gönlüm eglenmez

(Çifçi, Ömer (hzl.) (yty). Fatîn Davud Hâtimetü’l- Eş‘âr . http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 13.04.2014]. 86-87.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Fehmi Hilmi Cumaloğlud. 1912 - ö. 25 Temmuz 1996Doğum YeriGörüntüle
2ŞERMÎ, Mehmed Emin Şermî Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3SIRRÎ, Seyyid Alid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Fehmi Hilmi Cumaloğlud. 1912 - ö. 25 Temmuz 1996Doğum YılıGörüntüle
5ŞERMÎ, Mehmed Emin Şermî Efendid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6SIRRÎ, Seyyid Alid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Fehmi Hilmi Cumaloğlud. 1912 - ö. 25 Temmuz 1996Ölüm YılıGörüntüle
8ŞERMÎ, Mehmed Emin Şermî Efendid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9SIRRÎ, Seyyid Alid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Fehmi Hilmi Cumaloğlud. 1912 - ö. 25 Temmuz 1996MeslekGörüntüle
11ŞERMÎ, Mehmed Emin Şermî Efendid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12SIRRÎ, Seyyid Alid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13Fehmi Hilmi Cumaloğlud. 1912 - ö. 25 Temmuz 1996Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ŞERMÎ, Mehmed Emin Şermî Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15SIRRÎ, Seyyid Alid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Fehmi Hilmi Cumaloğlud. 1912 - ö. 25 Temmuz 1996Madde AdıGörüntüle
17ŞERMÎ, Mehmed Emin Şermî Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18SIRRÎ, Seyyid Alid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle