NEŞÎT, İbrahîm Efendi

(d. ?/? - ö. 1090/1679-80)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı İbrahim'dir. İstanbul'da doğdu. Divan kâtipliği yaptı. 1090/1679-80'de vefat etti. Biyografik kaynaklar, eserleri hakkında herhangi bir bilgi vermez. Safâyî ve Belîğ tezkirelerinde yer alan bir beyit, onun şiirlerinden elimizde kalan tek örnektir. Safâyî'ye göre, zamanının kalburüstü şairlerinden olup şiir ve inşada ustadır (Çapan, 2005: 600; Kurnaz vd. 2001: 1059).

Kaynakça

Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.) (1999). İsmail Belîğ Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyli Zübdeti’l-Eş’âr. Ankara: AKM Yay.

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay.

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.II. Ankara: Bizim Büro Yay. 

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî Yâhud Tezkire-i Meşâhir-i Osmâniyye. C. 4. İstanbul: Matbaa-i Âmire

Müstakim-zâde Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü’n-Nisâb fi’n-Nisbi ve’l-Künâ ve’l-Elkâb. (Tıpkı Basım). Ankara: KB Yay.

Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi Şakâ’ik-i Nu’mâniye ve Zeyilleri “Vakâyiü’l-Fudalâ.” C. 1. İstanbul: Çağrı Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 07.12.2013
Güncelleme Tarihi: 26.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Neşve-i câm-ı mey-i kevseri gördük bilürüz

Yani sahbâ-yı leb-i dilberi gördük bilürüz

 (Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.) (1999). İsmail Belîğ Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyli Zübdeti’l-Eş’âr. Ankara: AKM Yay. 601.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1AHMED ÇELEBİd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2M. Orhan Okayd. 26 Ocak 1931 - ö. 13 Ocak 2017Doğum YeriGörüntüle
3Füsun Erbulakd. 25 Haziran 1943 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4AHMED ÇELEBİd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5M. Orhan Okayd. 26 Ocak 1931 - ö. 13 Ocak 2017Doğum YılıGörüntüle
6Füsun Erbulakd. 25 Haziran 1943 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7AHMED ÇELEBİd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8M. Orhan Okayd. 26 Ocak 1931 - ö. 13 Ocak 2017Ölüm YılıGörüntüle
9Füsun Erbulakd. 25 Haziran 1943 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10AHMED ÇELEBİd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11M. Orhan Okayd. 26 Ocak 1931 - ö. 13 Ocak 2017MeslekGörüntüle
12Füsun Erbulakd. 25 Haziran 1943 - ö. ?MeslekGörüntüle
13AHMED ÇELEBİd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14M. Orhan Okayd. 26 Ocak 1931 - ö. 13 Ocak 2017Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Füsun Erbulakd. 25 Haziran 1943 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16AHMED ÇELEBİd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17M. Orhan Okayd. 26 Ocak 1931 - ö. 13 Ocak 2017Madde AdıGörüntüle
18Füsun Erbulakd. 25 Haziran 1943 - ö. ?Madde AdıGörüntüle