Nİ'METÎ, Ahmed Nimetî Efendi

(d. ?/? - ö. 1121/1709-10)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Ahmed Nimetî Efendi. Asıl adı Ahmet'tir. Bolu sancağındaki bir köyde doğdu. Gençliğinde İstanbul'a giderek şair Birgivi-zâde İsmetî'ye hizmet etti. Öğrenimini onun sayesinde yaptı. Daha sonra ona kethüda oldu. Divan-ı hümayun kâtipliği ve teşrifatçılığı yaptı Teşrifatçılık hizmetinde iken vefat etti (İnce 2005: 674, Çapan, 2005: 621).

Ölüm tarihini, Salim 1120/1708-09 (İnce 2005: 674); diğer kaynaklar 1121/1709-10 olarak verirler (Çapan, 2005: 621, Arslan 1994:108).

Kaynakça

Abdülkadiroğlu, Abdülkerim (hzl.)(1999). İsmail Belîğ Nuhbetü'l-Âsâr li-Zeyl-i Zübdeti'l-Eşâr. Ankara: AKM Yay.

Arslan, Mehmet (hzl.)(1994). Mecma-ı Şu'arâ ve Tezkire-i Üdebâ: Mehmet Siraceddin. Sivas: Dilek Matbaacılık.

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay.

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay.

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.II. Ankara: Bizim Büro Yay. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 22.07.2014
Güncelleme Tarihi: 22.08.2021

Eserlerinden Örnekler

Bin şerm ile ruhsâruna nisbet güli buldum

Zülf-i siyehün medh iderek sünbüli buldum

 

Bin ömr-i girân-mâye deger müjde-i vaslı

Keyfiyyet-i lalinde o mâhun müli buldum

 

Kimseler dil-dâde-i zülf-i siyâhun olmasun

Mâil-i cellâd- çeşm-i dil-penâhun olmasun

(Arslan, Mehmet (hzl.) (1994). Mecma-ı Şu'arâ ve Tezkire-i Üdebâ: Mehmet Siraceddin. Sivas: Dilek Matbaacılık.108.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HİMMET/ABDÎ, Şeyh Himmet Efendid. ? - ö. 1683-1684Doğum YeriGörüntüle
2HANÎF, Mehmedd. ? - ö. 1809Doğum YeriGörüntüle
3MUSTAFA, Musâhib Damad Mustafa Paşad. ? - ö. Eylül 1685Doğum YeriGörüntüle
4HİMMET/ABDÎ, Şeyh Himmet Efendid. ? - ö. 1683-1684Doğum YılıGörüntüle
5HANÎF, Mehmedd. ? - ö. 1809Doğum YılıGörüntüle
6MUSTAFA, Musâhib Damad Mustafa Paşad. ? - ö. Eylül 1685Doğum YılıGörüntüle
7HİMMET/ABDÎ, Şeyh Himmet Efendid. ? - ö. 1683-1684Ölüm YılıGörüntüle
8HANÎF, Mehmedd. ? - ö. 1809Ölüm YılıGörüntüle
9MUSTAFA, Musâhib Damad Mustafa Paşad. ? - ö. Eylül 1685Ölüm YılıGörüntüle
10HİMMET/ABDÎ, Şeyh Himmet Efendid. ? - ö. 1683-1684MeslekGörüntüle
11HANÎF, Mehmedd. ? - ö. 1809MeslekGörüntüle
12MUSTAFA, Musâhib Damad Mustafa Paşad. ? - ö. Eylül 1685MeslekGörüntüle
13HİMMET/ABDÎ, Şeyh Himmet Efendid. ? - ö. 1683-1684Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14HANÎF, Mehmedd. ? - ö. 1809Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15MUSTAFA, Musâhib Damad Mustafa Paşad. ? - ö. Eylül 1685Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16HİMMET/ABDÎ, Şeyh Himmet Efendid. ? - ö. 1683-1684Madde AdıGörüntüle
17HANÎF, Mehmedd. ? - ö. 1809Madde AdıGörüntüle
18MUSTAFA, Musâhib Damad Mustafa Paşad. ? - ö. Eylül 1685Madde AdıGörüntüle