NİYÂZÎ, Niyâzî Çelebi, Niyâzî-i Sirozî

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Serez'de doğdu. Kanunî Sultan Süleyman’ın bendesi ve İbrahim Paşa’nın bağlılarındandı. Hakkında başka bilgi yoktur. Niyâzî-i Sirozî sanıyla bilinir. Şiirlerinin pek başarılı bulunmadığı kaydedilir.

Kaynakça

Canım, Rıdvan (hzl.) (2000). Latîfî, Tezkiretü’ş-Şu’arâ ve Tabsıratü’n-Nuzamâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Yay.
İpekten, Haluk, vd. (1988). Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.
Kurnaz, Cemal, Mustafa Tatcı (hzl) (2001). Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.
 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. HÜSEYİN GÖNEL
Yayın Tarihi: 21.02.2014
Güncelleme Tarihi: 30.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Devlet el virmez ise yine felâket bâkî
İzzet olmazsa müyesser yine zillet bâkî

Mansıb-ı âlî nasîb olmaz ise âlemde
Eskiden zillet ileyüz yine zillet bâkî

Devlet el virmeyüp olmazsa müyesser izzet
Elümüzden ne gelür yine nekbet bâkî

Bir belâdur çekegeldük ana mu‘tâd olduk
Kimse almaz elimüzden yine nekbet bâkî

Gussa hod hâzırum olmazsa müyesser şâdî
Hurrem olmak yogise yine kasâvet bâkî
*
Bu fânî mülke ha gitdün ha geldün
Bir iki gün ya ağladun ya güldün

(Canım, Rıdvan (hzl.) (2000). Latîfî, Tezkiretü’ş-Şu’arâ ve Tabsıratü’n-Nuzamâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Yay.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1KANDÎ, Serezli Kandîd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2KUL HASAN, Sefil Hasan, Hasan Deded. ? - ö. 1736Doğum YeriGörüntüle
3ZEYNÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4KANDÎ, Serezli Kandîd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5KUL HASAN, Sefil Hasan, Hasan Deded. ? - ö. 1736Doğum YılıGörüntüle
6ZEYNÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7KANDÎ, Serezli Kandîd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8KUL HASAN, Sefil Hasan, Hasan Deded. ? - ö. 1736Ölüm YılıGörüntüle
9ZEYNÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10KANDÎ, Serezli Kandîd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11KUL HASAN, Sefil Hasan, Hasan Deded. ? - ö. 1736Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12ZEYNÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13KANDÎ, Serezli Kandîd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14KUL HASAN, Sefil Hasan, Hasan Deded. ? - ö. 1736Madde AdıGörüntüle
15ZEYNÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle