NİYÂZÎ, Niyâzî Çelebi, Niyâzî-i Sirozî

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Serez'de doğdu. Kanunî Sultan Süleyman’ın bendesi ve İbrahim Paşa’nın bağlılarındandı. Hakkında başka bilgi yoktur. Niyâzî-i Sirozî sanıyla bilinir. Şiirlerinin pek başarılı bulunmadığı kaydedilir.

Kaynakça

Canım, Rıdvan (hzl.) (2000). Latîfî, Tezkiretü’ş-Şu’arâ ve Tabsıratü’n-Nuzamâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Yay.
İpekten, Haluk, vd. (1988). Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.
Kurnaz, Cemal, Mustafa Tatcı (hzl) (2001). Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.
 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. HÜSEYİN GÖNEL
Yayın Tarihi: 21.02.2014
Güncelleme Tarihi: 30.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Devlet el virmez ise yine felâket bâkî
İzzet olmazsa müyesser yine zillet bâkî

Mansıb-ı âlî nasîb olmaz ise âlemde
Eskiden zillet ileyüz yine zillet bâkî

Devlet el virmeyüp olmazsa müyesser izzet
Elümüzden ne gelür yine nekbet bâkî

Bir belâdur çekegeldük ana mu‘tâd olduk
Kimse almaz elimüzden yine nekbet bâkî

Gussa hod hâzırum olmazsa müyesser şâdî
Hurrem olmak yogise yine kasâvet bâkî
*
Bu fânî mülke ha gitdün ha geldün
Bir iki gün ya ağladun ya güldün

(Canım, Rıdvan (hzl.) (2000). Latîfî, Tezkiretü’ş-Şu’arâ ve Tabsıratü’n-Nuzamâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Yay.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ZEYNÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2KABÛLÎ, Kabûlî Çelebid. ? - ö. III. Murad devriDoğum YeriGörüntüle
3MUHLİS, Yûsuf Muhlis Paşad. 1783 - ö. 1843Doğum YeriGörüntüle
4ZEYNÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5KABÛLÎ, Kabûlî Çelebid. ? - ö. III. Murad devriDoğum YılıGörüntüle
6MUHLİS, Yûsuf Muhlis Paşad. 1783 - ö. 1843Doğum YılıGörüntüle
7ZEYNÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8KABÛLÎ, Kabûlî Çelebid. ? - ö. III. Murad devriÖlüm YılıGörüntüle
9MUHLİS, Yûsuf Muhlis Paşad. 1783 - ö. 1843Ölüm YılıGörüntüle
10ZEYNÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11KABÛLÎ, Kabûlî Çelebid. ? - ö. III. Murad devriAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12MUHLİS, Yûsuf Muhlis Paşad. 1783 - ö. 1843Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13ZEYNÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14KABÛLÎ, Kabûlî Çelebid. ? - ö. III. Murad devriMadde AdıGörüntüle
15MUHLİS, Yûsuf Muhlis Paşad. 1783 - ö. 1843Madde AdıGörüntüle