ZEYNÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Serezlidir. Danişmend zümresindendi. Anadolu Kazaskeri Muallimzâde’den ders aldı. Âşık Çelebi’nin dostuydu. Şiir söylemede yetenekliydi. Kaynaklarda şair hakkında  başka bir bilgi yoktur.

Kaynakça

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâirü’ş-Şuarâ İnceleme-Metin. C. 1. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ İNCİNUR ATİK GÜRBÜZ
Yayın Tarihi: 08.03.2014
Güncelleme Tarihi: 04.12.2020

Eserlerinden Örnekler

İtmez ise n’ola uşşâk ile cânân ihtilât

Eylemez kat’â re’âyâ ile sultân ihtilât

 

Ger sorarlarsa bana dûzah azâbından nişân

Câhil ü nâ-dân ile dünyâda her ân ihtilât

 

Âstânuñ itleriyle hem-sifâl olsam ne var

Biri biriyle ider elbette yârân ihtilât

 

La’l-i nâbın emmede niçe emek çeksem n’ola

İtmemişdür bed’an ey dil cism ile cân ihtilât

 

Zeynî-i dil-dâdeni cânâ ferâmûş eyleyüp

Eylemek lâyık mı agyâr ile yek-sân ihtilât

(Atik Gürbüz, İncinur (2011). Mecmû’a-i Letâ’if. Doktora Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi. 540.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1MEDÎHÎ, Mustafa Medîhî Çelebid. ? - ö. III. Murad devri (1574-1595)Doğum YeriGörüntüle
2Bedri Noyand. 1912 - ö. 7 Kasım 1997Doğum YeriGörüntüle
3CELÂL, Abdullah Celâleddîn Paşad. 1847 - ö. 1903Doğum YeriGörüntüle
4MEDÎHÎ, Mustafa Medîhî Çelebid. ? - ö. III. Murad devri (1574-1595)Doğum YılıGörüntüle
5Bedri Noyand. 1912 - ö. 7 Kasım 1997Doğum YılıGörüntüle
6CELÂL, Abdullah Celâleddîn Paşad. 1847 - ö. 1903Doğum YılıGörüntüle
7MEDÎHÎ, Mustafa Medîhî Çelebid. ? - ö. III. Murad devri (1574-1595)Ölüm YılıGörüntüle
8Bedri Noyand. 1912 - ö. 7 Kasım 1997Ölüm YılıGörüntüle
9CELÂL, Abdullah Celâleddîn Paşad. 1847 - ö. 1903Ölüm YılıGörüntüle
10MEDÎHÎ, Mustafa Medîhî Çelebid. ? - ö. III. Murad devri (1574-1595)Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11Bedri Noyand. 1912 - ö. 7 Kasım 1997Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12CELÂL, Abdullah Celâleddîn Paşad. 1847 - ö. 1903Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13MEDÎHÎ, Mustafa Medîhî Çelebid. ? - ö. III. Murad devri (1574-1595)Madde AdıGörüntüle
14Bedri Noyand. 1912 - ö. 7 Kasım 1997Madde AdıGörüntüle
15CELÂL, Abdullah Celâleddîn Paşad. 1847 - ö. 1903Madde AdıGörüntüle