NÜZHETÎ, Eyyûb Çelebi

(d. ?/? - ö. 1080-1085/1669-1675)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul'da doğan şairin asıl ismi Eyyûb'dur. Bir süre düzenli eğitim görüp ardından divan kâtipliği yapmıştır. Doğum tarihi bilinmeyen şairin ölüm tarihi de ihtilaflıdır. Nüzhetî'nin ölümü ile ilgili olarak, Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyl-i Zübdeti’l-Eş’âr'da 1080/1669-70 (Abdülkadiroğlu 1999: 455); Nuhbetü'l-Âsâr Min Fevâ'idi'l-Eş'âr'da 1085/1674-75 (Çapan 2005: 590) tarihi kayıtlıdır.

Seyrekzâde Âsım, Zeyl-i Zübdetü'l-Eş'âr'da Nüzhetî maddesinde şiir örneğinden önce, "Bu eş'âr mecmû'asından seçildi” ifadesini kullandığı için şairin şiirlerinin kayıtlı olduğu mecmua ya da bir divançe bulunduğu ve Seyrekzâde Âsım'ın bunu gördüğü akla gelmektedir (Coşkun 1985: 149). Bugün Nüzhetî'nin elimizdeki şiirleri, biyografik kaynakların örnek olarak verdiği beyitlerden ibarettir.

Kaynakça

Abdulkadiroğlu, Abdülkerim (hzl.) (1999).İsmail Beliğ Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyl-i Zübdeti’l-Eş’âr. Ankara: AKM Yay.

Coşkun, Ali Osman (hzl.) (1985). Seyrekzâde Mehmet Âsım Zeyl-i Zübdetül-Eş'âr. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi.

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay.

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî Yâhud Tezkire-i Meşâhir-i Osmâniyye. C. 4. İstanbul: Matbaa-i Âmire

Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi Şakâ’ik-i Nu’mâniye ve Zeyilleri “Vakâyiü’l-Fudalâ.” C. 1. İstanbul: Çağrı Yay. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 07.12.2013
Güncelleme Tarihi: 26.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Dil-i âvâreye bir dilber-i meh-sîne gerek

Tûtî-i mucize-gû olmaya âyîne gerek

 

Çevrini çekmege ey âfet-i bîgâne-nümâ

Nüzhetîveş sana bir âşık-ı dîrîne gerek 

(Coşkun, Ali Osman (hzl.) (1985). Seyrekzâde Mehmet Âsım Zeyl-i Zübdetül-Eş'âr. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi.149.)

 

Dâmen-keş olma ey gül-i ter andelîbden

Sen şâhsın sakın sakın âh-ı garîbden

 

Kendin Kelîm-i Tûr-ı mahabbet sanur gören

Gördükçe rûy-ı lutfı o büt dil-firîbden

 

Germ-ihtilât olup gam-ı derdünle Nüzhetî

Âzâde oldı feyz-i devâ-yı tabîbden 

(Abdulkadiroğlu, Abdülkerim (hzl.) (1999).İsmail Beliğ Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyl-i Zübdeti’l-Eş’âr. Ankara: AKM Yay. 455.)

 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1RÂMî, Rızad. 1866 - ö. 1921Doğum YeriGörüntüle
2İhsan Devrimd. 7 Ocak 1914 - ö. 6 Ocak 2010Doğum YeriGörüntüle
3HÂLİS, Mehmed Hâlis Efendid. ? - ö. 1709-10Doğum YeriGörüntüle
4RÂMî, Rızad. 1866 - ö. 1921Doğum YılıGörüntüle
5İhsan Devrimd. 7 Ocak 1914 - ö. 6 Ocak 2010Doğum YılıGörüntüle
6HÂLİS, Mehmed Hâlis Efendid. ? - ö. 1709-10Doğum YılıGörüntüle
7RÂMî, Rızad. 1866 - ö. 1921Ölüm YılıGörüntüle
8İhsan Devrimd. 7 Ocak 1914 - ö. 6 Ocak 2010Ölüm YılıGörüntüle
9HÂLİS, Mehmed Hâlis Efendid. ? - ö. 1709-10Ölüm YılıGörüntüle
10RÂMî, Rızad. 1866 - ö. 1921MeslekGörüntüle
11İhsan Devrimd. 7 Ocak 1914 - ö. 6 Ocak 2010MeslekGörüntüle
12HÂLİS, Mehmed Hâlis Efendid. ? - ö. 1709-10MeslekGörüntüle
13RÂMî, Rızad. 1866 - ö. 1921Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14İhsan Devrimd. 7 Ocak 1914 - ö. 6 Ocak 2010Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HÂLİS, Mehmed Hâlis Efendid. ? - ö. 1709-10Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16RÂMî, Rızad. 1866 - ö. 1921Madde AdıGörüntüle
17İhsan Devrimd. 7 Ocak 1914 - ö. 6 Ocak 2010Madde AdıGörüntüle
18HÂLİS, Mehmed Hâlis Efendid. ? - ö. 1709-10Madde AdıGörüntüle