NÜZHETÎ, Eyyûb Çelebi

(d. ?/? - ö. 1080-1085/1669-1675)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul'da doğan şairin asıl ismi Eyyûb'dur. Bir süre düzenli eğitim görüp ardından divan kâtipliği yapmıştır. Doğum tarihi bilinmeyen şairin ölüm tarihi de ihtilaflıdır. Nüzhetî'nin ölümü ile ilgili olarak, Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyl-i Zübdeti’l-Eş’âr'da 1080/1669-70 (Abdülkadiroğlu 1999: 455); Nuhbetü'l-Âsâr Min Fevâ'idi'l-Eş'âr'da 1085/1674-75 (Çapan 2005: 590) tarihi kayıtlıdır.

Seyrekzâde Âsım, Zeyl-i Zübdetü'l-Eş'âr'da Nüzhetî maddesinde şiir örneğinden önce, "Bu eş'âr mecmû'asından seçildi” ifadesini kullandığı için şairin şiirlerinin kayıtlı olduğu mecmua ya da bir divançe bulunduğu ve Seyrekzâde Âsım'ın bunu gördüğü akla gelmektedir (Coşkun 1985: 149). Bugün Nüzhetî'nin elimizdeki şiirleri, biyografik kaynakların örnek olarak verdiği beyitlerden ibarettir.

Kaynakça

Abdulkadiroğlu, Abdülkerim (hzl.) (1999).İsmail Beliğ Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyl-i Zübdeti’l-Eş’âr. Ankara: AKM Yay.

Coşkun, Ali Osman (hzl.) (1985). Seyrekzâde Mehmet Âsım Zeyl-i Zübdetül-Eş'âr. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi.

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay.

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî Yâhud Tezkire-i Meşâhir-i Osmâniyye. C. 4. İstanbul: Matbaa-i Âmire

Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi Şakâ’ik-i Nu’mâniye ve Zeyilleri “Vakâyiü’l-Fudalâ.” C. 1. İstanbul: Çağrı Yay. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 07.12.2013
Güncelleme Tarihi: 26.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Dil-i âvâreye bir dilber-i meh-sîne gerek

Tûtî-i mucize-gû olmaya âyîne gerek

 

Çevrini çekmege ey âfet-i bîgâne-nümâ

Nüzhetîveş sana bir âşık-ı dîrîne gerek 

(Coşkun, Ali Osman (hzl.) (1985). Seyrekzâde Mehmet Âsım Zeyl-i Zübdetül-Eş'âr. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi.149.)

 

Dâmen-keş olma ey gül-i ter andelîbden

Sen şâhsın sakın sakın âh-ı garîbden

 

Kendin Kelîm-i Tûr-ı mahabbet sanur gören

Gördükçe rûy-ı lutfı o büt dil-firîbden

 

Germ-ihtilât olup gam-ı derdünle Nüzhetî

Âzâde oldı feyz-i devâ-yı tabîbden 

(Abdulkadiroğlu, Abdülkerim (hzl.) (1999).İsmail Beliğ Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyl-i Zübdeti’l-Eş’âr. Ankara: AKM Yay. 455.)

 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ENVER, Şeyh Mustafa Enver Efendid. 1824 - ö. 1872Doğum YeriGörüntüle
2NÛRÎ, Mehmed Nureddin Cerrahîd. 1678 - ö. 1721Doğum YeriGörüntüle
3Ali Canip Yöntemd. 1887 - ö. 26 Ekim 1967Doğum YeriGörüntüle
4ENVER, Şeyh Mustafa Enver Efendid. 1824 - ö. 1872Doğum YılıGörüntüle
5NÛRÎ, Mehmed Nureddin Cerrahîd. 1678 - ö. 1721Doğum YılıGörüntüle
6Ali Canip Yöntemd. 1887 - ö. 26 Ekim 1967Doğum YılıGörüntüle
7ENVER, Şeyh Mustafa Enver Efendid. 1824 - ö. 1872Ölüm YılıGörüntüle
8NÛRÎ, Mehmed Nureddin Cerrahîd. 1678 - ö. 1721Ölüm YılıGörüntüle
9Ali Canip Yöntemd. 1887 - ö. 26 Ekim 1967Ölüm YılıGörüntüle
10ENVER, Şeyh Mustafa Enver Efendid. 1824 - ö. 1872MeslekGörüntüle
11NÛRÎ, Mehmed Nureddin Cerrahîd. 1678 - ö. 1721MeslekGörüntüle
12Ali Canip Yöntemd. 1887 - ö. 26 Ekim 1967MeslekGörüntüle
13ENVER, Şeyh Mustafa Enver Efendid. 1824 - ö. 1872Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14NÛRÎ, Mehmed Nureddin Cerrahîd. 1678 - ö. 1721Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Ali Canip Yöntemd. 1887 - ö. 26 Ekim 1967Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ENVER, Şeyh Mustafa Enver Efendid. 1824 - ö. 1872Madde AdıGörüntüle
17NÛRÎ, Mehmed Nureddin Cerrahîd. 1678 - ö. 1721Madde AdıGörüntüle
18Ali Canip Yöntemd. 1887 - ö. 26 Ekim 1967Madde AdıGörüntüle