ÖMRÎ, Ömer Efendi/ Ömer Bey

(d. ?/? - ö. 1086/1675-76)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Diyarbakır'da doğdu. Asıl adı Ömer olup Abdullah isimli bir zatın oğludur. Adına uygun olarak Ömrî mahlasını kullandı. Bununla birlikte Tezkire-i Safâyî neşrinde Amrî maddesinde yer alır (Çapan 2005: 387). Memleketinde tahsilini tamamladıktan sonra İstanbul'a gitti. Reisülküttap Sâmî-zâde'nin (Çapan 2005: 387) himayesine girerek divan kâtibi oldu. Kapıcıbaşı, nişancılık ve divan-ı sultanî kâtibi görevlerinde bulundu. 1086/1675-76 yılında vefat etti. (Abdulkadiroğlu 1999: 283) Beysanoğlu'na göre 1072/1661-62 senesinde vefat etti (Beysanoğlu 1996: 138). Mürettep Dîvân'ı vardır (Çapan 2005: 387).

Kaynakça

Beysanoğlu, Şevket. (1996). Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları. C.1Ankara: San Matbaası.

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay.

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.II. Ankara: Bizim Büro Yay. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 01.03.2014
Güncelleme Tarihi: 26.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Bahariye'sinden:

Hamdülillâh ki şeref verdi yine dehre bahâr

Hâb-ı yek-sâleden açıldı uyûn-ı ezhâr

Subh verip açdı yine hancer-i cevher-dârın

Ser-be-ser zînet içün eyledi sûsen rûzgâr

Tuglar dikildi çemenzârede tug-ı şâhî

Sebzgûn haymelerin kurdı ser-â-ser eşcâr

Açabilmezdi dil gonca-i bâg-ı dehri

Bûy-ı lutfından eser olmasa bâd-ı eshâr

Günde bir kerre yüzin sürmek ile işigine

Artırır bir derece kadrini mihr-i envâr

(Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay. 388.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1CÂMÎ, Ahmed Câmî Efendid. 1713-14 - ö. 1800-01Doğum YeriGörüntüle
2Remzi İnançd. 1935 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3ŞEREF, Şeref Efendid. ? - ö. 1815Doğum YeriGörüntüle
4CÂMÎ, Ahmed Câmî Efendid. 1713-14 - ö. 1800-01Doğum YılıGörüntüle
5Remzi İnançd. 1935 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6ŞEREF, Şeref Efendid. ? - ö. 1815Doğum YılıGörüntüle
7CÂMÎ, Ahmed Câmî Efendid. 1713-14 - ö. 1800-01Ölüm YılıGörüntüle
8Remzi İnançd. 1935 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9ŞEREF, Şeref Efendid. ? - ö. 1815Ölüm YılıGörüntüle
10CÂMÎ, Ahmed Câmî Efendid. 1713-14 - ö. 1800-01MeslekGörüntüle
11Remzi İnançd. 1935 - ö. ?MeslekGörüntüle
12ŞEREF, Şeref Efendid. ? - ö. 1815MeslekGörüntüle
13CÂMÎ, Ahmed Câmî Efendid. 1713-14 - ö. 1800-01Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Remzi İnançd. 1935 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ŞEREF, Şeref Efendid. ? - ö. 1815Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16CÂMÎ, Ahmed Câmî Efendid. 1713-14 - ö. 1800-01Madde AdıGörüntüle
17Remzi İnançd. 1935 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18ŞEREF, Şeref Efendid. ? - ö. 1815Madde AdıGörüntüle