HAMDÎ, Keşânî-zâde Muallim Mustafa Hamdî

(d. ?/? - ö. 1250/1834)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Mustafa Hamdî’dir. Diyarbakır’da doğdu. Keşânî-zâde Muallim Hamdî sanıyla tanındı. Tahsilini tamamladıktan sonra muallimlik yaptığı bilinmektedir. 1250/1834 yılında Diyarbakır’da öldü (Ali Emîrî 1328: 252/253). Ölüm tarihi, Esâmî-i Şu’arâ-yı Âmid’de 1288/1871 olarak geçmektedir (Güner vd. 2003: 18).

Mustafa Hamdî, keten helvası yapmada mâhir olduğundan kış gecelerinde ve tatil günlerinde sık sık kibar evlerinin misafiri olurdu. Kaynaklarda gayet zarif ve hoş sohbet bir zat olarak anlatılır (Ali Emîrî 1328: 252/253; Beysanoğlu 1996: 190). Şiirine örnek Tezkire-i Şu’arâ-yı Âmid’dedir.

Kaynakça

Ali Emîrî (1328). Tezkire-i Şu’arâ-yı Âmid. İstanbul: Matbaa-i Âmidî.

Beysanoğlu, Şevket (1996). Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları. C. I. Ankara: San Matbaası.

Güner, Galip ve Nurhan Güner (hzl). (2003). Esâmî-i Şu’arâ-yı Âmid. Ankara: Anıl Matbaası.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. HAKAN YEKBAŞ
Yayın Tarihi: 23.05.2014
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Devr-i la’linde esîr-i zülf-i müşg-efşâneyiz

Âteş-i şevkinde ey meh-rû yanan pervâneyiz

 

Câm-ı mey döndürme kat' et sâkiyâ peymâneyi

Şerbet-i la’l-i leb-i dildâr ile mestâneyiz

 

Çekmeyiz bir vech ile biz ta’n-ı zâhidden keder

Bezm-i aşkın bâdesin nûş eyleyen rindâneyiz

 

Tekye-i zühhâd-ı huşka girmeyiz dünyâda biz

Bende-i pîr-i mugân-ı kûşe-i meyhâneyiz

 

Kıssa-i Mecnûn-veş Hamdî kitâb-ı aşkda

Âlemin agzında her dem söylenen efsâneyiz

(Ali Emîrî (1328). Tezkire-i Şu’arâ-yı Âmid. İstanbul: Matbaa-i Âmidî. 253.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1RESMÎ, Açıkbaş Mahmud Efendid. 1601 - ö. 1666Doğum YeriGörüntüle
2FEYZÎ, Pazarbaşı-zâde Feyzullâh Feyzî Efendid. ? - ö. 19. yy.Doğum YeriGörüntüle
3VÜCÛDÎ, Ahmed Vücûdî Efendid. ? - ö. 1658-59Doğum YeriGörüntüle
4RESMÎ, Açıkbaş Mahmud Efendid. 1601 - ö. 1666Doğum YılıGörüntüle
5FEYZÎ, Pazarbaşı-zâde Feyzullâh Feyzî Efendid. ? - ö. 19. yy.Doğum YılıGörüntüle
6VÜCÛDÎ, Ahmed Vücûdî Efendid. ? - ö. 1658-59Doğum YılıGörüntüle
7RESMÎ, Açıkbaş Mahmud Efendid. 1601 - ö. 1666Ölüm YılıGörüntüle
8FEYZÎ, Pazarbaşı-zâde Feyzullâh Feyzî Efendid. ? - ö. 19. yy.Ölüm YılıGörüntüle
9VÜCÛDÎ, Ahmed Vücûdî Efendid. ? - ö. 1658-59Ölüm YılıGörüntüle
10RESMÎ, Açıkbaş Mahmud Efendid. 1601 - ö. 1666MeslekGörüntüle
11FEYZÎ, Pazarbaşı-zâde Feyzullâh Feyzî Efendid. ? - ö. 19. yy.MeslekGörüntüle
12VÜCÛDÎ, Ahmed Vücûdî Efendid. ? - ö. 1658-59MeslekGörüntüle
13RESMÎ, Açıkbaş Mahmud Efendid. 1601 - ö. 1666Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14FEYZÎ, Pazarbaşı-zâde Feyzullâh Feyzî Efendid. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15VÜCÛDÎ, Ahmed Vücûdî Efendid. ? - ö. 1658-59Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16RESMÎ, Açıkbaş Mahmud Efendid. 1601 - ö. 1666Madde AdıGörüntüle
17FEYZÎ, Pazarbaşı-zâde Feyzullâh Feyzî Efendid. ? - ö. 19. yy.Madde AdıGörüntüle
18VÜCÛDÎ, Ahmed Vücûdî Efendid. ? - ö. 1658-59Madde AdıGörüntüle