OSMAN BEHÇET

(d. 1895/1896 / ö. ?)
şair, öğretmen
(Âşık / 20. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Osman Behçet olan şair, tahminen 1895-1896'da Çankırı'da doğmuştur. Ahmet Talat Onay, Çankırı Şairleri adlı eserinde şairin hayatı hakkında bazı bilgiler verir. Bu eserde verilen bilgilere göre şair, Kesdefzâde Ahmet Efendi’nin oğludur. Çankırı İdadisini ve İstanbul Lisesini bitirdikten sonra Tıbbiye ve Mülkiye Mekteplerine girmiş fakat 1. Dünya Savaşı'nda mektebin kapanması ile öğrenimini bırakmıştır. Bir süre öğretmenlik yaptıktan sonra 1919'da Maliye'ye geçmiştir (Onay 1930: 277-279). Ne zaman vefat ettiği bilinmemektedir.

Osman Behçet şiirlerinde mahlas kullanmamıştır. Şiire olan merakı İstanbul İdâdisi sıralarında dayısının kütüphanesinde gördüğü Muallim Naci’nin Ateşpâre ve Şerare adlı eserlerini okumasıyla başlar. İlk şiirleri 1910 yılında Rebap ve Servet-i Fûnun dergilerinde çıkar. İdadideki edebiyat öğretmeni Şehabettin Süleyman Bey’in tesiri ile Fecr-i Atî şairlerinin izinden gider (Onay 1930: 277). Aynı zamanda 1917-1918 dönemindeki idâdi yıllarında Osmanlı Türkçesiyle yazdığı Mevlâna Celâlleddîn-i Rûmî Hayatı ve Mesleği adlı basılmış bir kitabı bulunur. Osman Behçet’in bu eseri 2007 yılında Dilaver Gürer tarafından Mevlâna Celâleddin Rûmî: Hayatı ve Yolu adıyla Türkiye Türkçesine çevrilir. İki kısım ve dört bölümden meydana gelen eserin birinci kısmında Mevlâna’nın itikâdının esası, mezhebi, mesleği, ailesi, babası, çocukluğu, 1231–1273 yılları arasındaki fikrî inkişafı, tasavvufî ve felsefî görüşleri gibi konular; ikinci kısmında ise Mevlâna’nın adâb ve menkıbeleri mevcuttur (Temizel 2009: 44).

Ahmet Talat Onay'ın Osman Behçet hakkında verdiği bilgilere "Âşık Aşur Uygur’un Hayatı, Sanatı ve Eserleri" adlı yüksek lisans tezinde ve Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi'ndeki "Osman Behçet" maddesinde de yer verilir.

Kaynakça

Behçet, Osman (1324). Mevlâna Celâlleddîn Rûmî Hayatı ve Mesleği. İstanbul: Mahmud Bey Matbaası.; Evkaf mtb., 1336/1918; Mevlânâ Celâleddin Rumî: Hayatı ve Yolu adıyla, Ed. Dilâver Gürer. Konya: Rûmî Yay.

Onay, Ahmet Talat (1930). Çankırı Şairleri. Çankırı: Çankırı Matbaası.

Onay, Ahmet Talat (2007). "Osman Behçet". Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. VII. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yay. 65.

Özbey, Ömer (2008). Âşık Aşur Uygur’un Hayatı-Sanatı ve Eserleri. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi.

Temizel, Ali (2009). Mevlâna Çevresindekiler, Mevlevilik ve Eserleriyle İlgili Eski Harfli Türkçe Eserler. Konya: Selçuk Üniversitesi Mevlâna Araştırma ve Uygulama Merkezi Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. SÜHEYLA SARITAŞ
Yayın Tarihi: 22.01.2019
Güncelleme Tarihi: 09.12.2020

Eser AdıYayın eviBasım yılıEser türü
Mevlânâ Celâleddin Rumî: Hayatı ve YoluRumi Yayınları / Konya2007İnceleme

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1BEZMÎ, Çankırılıd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Osman Arpaçukurud. 1968 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Şükrü Enis Regüd. 1923 - ö. 19 Mart 1976Doğum YeriGörüntüle
4BEZMÎ, Çankırılıd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Osman Arpaçukurud. 1968 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Şükrü Enis Regüd. 1923 - ö. 19 Mart 1976Doğum YılıGörüntüle
7BEZMÎ, Çankırılıd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Osman Arpaçukurud. 1968 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Şükrü Enis Regüd. 1923 - ö. 19 Mart 1976Ölüm YılıGörüntüle
10BEZMÎ, Çankırılıd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11Osman Arpaçukurud. 1968 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Şükrü Enis Regüd. 1923 - ö. 19 Mart 1976MeslekGörüntüle
13BEZMÎ, Çankırılıd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Osman Arpaçukurud. 1968 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Şükrü Enis Regüd. 1923 - ö. 19 Mart 1976Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16BEZMÎ, Çankırılıd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17Osman Arpaçukurud. 1968 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Şükrü Enis Regüd. 1923 - ö. 19 Mart 1976Madde AdıGörüntüle