PENAHOV, Penah Eleskeroğlu

?
(d. 1926 / ö. 1978-1979?)
Âşık
(Âşık / 20. Yüzyıl / Azeri)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Penah Eleskeroğlu Penahov olan âşık, 1926 yılında Salyan şehrinde dünyaya gelmiştir. Küçük yaşlardan itibaren saza söze ilgisi olan âşık, Şirvan âşığın mektebinde yetiştiği blinmektedir. 1933-1943 yıllarında Salyanda ortak mektepte tahsil görmüştür. Eğitim hayatının ardından dönemin önemli âşıklarından olan âşık Gurban Sadıkov’un topluluğuna katılmıştır. 1948 yılında ise kendisi âşıklığa başlayarak kendi topluluğunu yaratmış ve âşıklar topluluğuna rehberlik etmeye başlamıştır. Âşık Penah Penahov’un diğer âşıklar arasından sıyrıldığı, festivallerden aktif olarak yer aldığı, yetişmiş olduğu Şirvan âşık mektebinin de şöhretinin artmasını sağladığı yıllar 1950-1970 yılları arasına tekabül etmiştir (Namazov 2004:337).

Penah Penahov şair olarak tanınmasına rağmen siyasetten de geri kalmayarak dönemin toplumsal olaylarına karşı gösterdiği tepkilerini çeşitli topluluklarda ifade etmekten çekinmemiştir. Memleket âşığı olan Âşık Penah Penahov çalışmalarının en yoğun dönemlerinde iken vefat etmiştir. Vefat ettiği tarih ise bazı kaynaklara göre 1978 bazılarına göre ise 1979 yılı olarak kaydedilmiştir (Sakaoğlu vd. 1993: 161; Namazov 2004: 337).

Penah Penahov'un, vefatının ardından bizlere bıraktığı şiirlerinin bir kısmının yayımlandığı bilinmektedir. Âşık, koşma ve geraylı şeklinde söylediği şiirlerle tanınmakta ancak eserlerinden geraylı tarzı şiirlere daha yatkın olduğu anlaşılmaktadır. Toplumsal olaylara karşı son derece duyarlı olan Âşık Penah Penahov’un, şiirlerine tematik açıdan bakıldığında ise çağının sosyal konularını, memleket sevgisini çokça konu edindiği görülmektedir. Ayrıca sevgililerle ilgili şiirleri de mevcuttur (Namazov 2004: 337-338; Sakaoğlu vd. 1993: 161).

Kaynakça

Namazov, Qara (2004). Aşıglar. Bakü: Seda Neşriyatı.

Sakaoğlu, Saim, Ali Berat Alptekin, Esma Şimşek (1993). “Âşık Penah”, Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi. C. III. Ankara: Kültür Bakanlığı Yay. 161.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. GÜLŞAH YILMAZ
Yayın Tarihi: 30.12.2017
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1BEKTAŞ, Bekir Şahind. 1926 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2ÇELEBİ-ZÂDE HALÎL EFENDİ, Halîld. 1864 - ö. 1919Doğum YeriGörüntüle
3ABBAS KURBANOVd. 1887 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4ALİ KOCAd. 1926 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5SERDARÎ, Binali İncid. 1926 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6GÜLEBİ/GÜLEBİOĞLU, Kadir Gülsoyd. 1926 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7ALİ KOCAd. 1926 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8SERDARÎ, Binali İncid. 1926 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9GÜLEBİ/GÜLEBİOĞLU, Kadir Gülsoyd. 1926 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10ALİ KOCAd. 1926 - ö. ?MeslekGörüntüle
11SERDARÎ, Binali İncid. 1926 - ö. ?MeslekGörüntüle
12GÜLEBİ/GÜLEBİOĞLU, Kadir Gülsoyd. 1926 - ö. ?MeslekGörüntüle
13ALİ KOCAd. 1926 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14SERDARÎ, Binali İncid. 1926 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15GÜLEBİ/GÜLEBİOĞLU, Kadir Gülsoyd. 1926 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ALİ KOCAd. 1926 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17SERDARÎ, Binali İncid. 1926 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18GÜLEBİ/GÜLEBİOĞLU, Kadir Gülsoyd. 1926 - ö. ?Madde AdıGörüntüle