PEYREVÎ, Mustafa Peyrevî Çelebi

(d. ?/? - ö. 1150/1737-38)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Tekirdağ’da doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Asıl adı Mustafa’dır. Mustafa Peyrevî Çelebi olarak tanındı. Kalyonculuk yaptı. 1150/1737-38 yılında vefat etti.

Sicill-i Osmanî (Akbayar 1996: 1334)’ye göre usta şairdi. Eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Fatin (1271: 31)’de bir gazeli, Şemsettin Sami (1996: 1585)’de bir beyti yer almaktadır.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî. C. 4. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 1334.

Cunbur, Müjgân (2007). “Peyrevî”. Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 7. Ankara: AKM Yay. 243.

Fatin Davud (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul. 31.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.II. Ankara: Bizim Büro Yay. 121.

Şemsettin Sami (1996). Kâmûsu’l-‘Alâm. Tıpkıbasım. C. 2. Ankara: Kaşgar Neşriyat Yay. 1585.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1990). “Peyrevî, Mustafa”. C. 7. İstanbul: Dergâh Yay. 248. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 05.06.2014
Güncelleme Tarihi: 14.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Bilinmez nice gündür ey sabâ yârım ne âlemde

Kiminle salınır ol lâle-ruhsârım ne âlemde

Aceb kimlerle leb-ber-leb safâlar etmede ol şûh

Gül-endâmım efendim lebi gül-nârım ne âlemde

Var ey bâd-ı seher cânânımın devlet-serâyına

Yatar mı hâb-ı istignâda hünkârım ne âlemde

Kimin gam-hânesin rûşen eder nûr-ı cemâliyle

Lebi goncem benim yâr-ı vefâdârım ne âlemde

Gelir mi hâtır-ı pür-nûruna ben bendesi âyâ

Aceb der mi ki ol Peyrevî bîmârım ne âlemde

(Fatin Davud (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul. 31).


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1DERVİŞ, Derviş Ahmed Deded. ? - ö. 1744-1745Doğum YeriGörüntüle
2FETHÎ, Ahmed Fethîd. 1846-1847 - ö. 1902Doğum YeriGörüntüle
3HAFIZ EMİNd. 1821/1822 - ö. 1883Doğum YeriGörüntüle
4DERVİŞ, Derviş Ahmed Deded. ? - ö. 1744-1745Doğum YılıGörüntüle
5FETHÎ, Ahmed Fethîd. 1846-1847 - ö. 1902Doğum YılıGörüntüle
6HAFIZ EMİNd. 1821/1822 - ö. 1883Doğum YılıGörüntüle
7DERVİŞ, Derviş Ahmed Deded. ? - ö. 1744-1745Ölüm YılıGörüntüle
8FETHÎ, Ahmed Fethîd. 1846-1847 - ö. 1902Ölüm YılıGörüntüle
9HAFIZ EMİNd. 1821/1822 - ö. 1883Ölüm YılıGörüntüle
10DERVİŞ, Derviş Ahmed Deded. ? - ö. 1744-1745MeslekGörüntüle
11FETHÎ, Ahmed Fethîd. 1846-1847 - ö. 1902MeslekGörüntüle
12HAFIZ EMİNd. 1821/1822 - ö. 1883MeslekGörüntüle
13DERVİŞ, Derviş Ahmed Deded. ? - ö. 1744-1745Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14FETHÎ, Ahmed Fethîd. 1846-1847 - ö. 1902Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HAFIZ EMİNd. 1821/1822 - ö. 1883Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16DERVİŞ, Derviş Ahmed Deded. ? - ö. 1744-1745Madde AdıGörüntüle
17FETHÎ, Ahmed Fethîd. 1846-1847 - ö. 1902Madde AdıGörüntüle
18HAFIZ EMİNd. 1821/1822 - ö. 1883Madde AdıGörüntüle