PİR MUHAMMED EFENDİ

(d. ?/? - ö. ?/?)
tekke şairi
(Tekke / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Pir Muhammed Efendi olan mutasavvıfın hayatı hakkında çok fazla bilgi yoktur. 17. asırda yaşadığı bilinen mutasavvıfın, Hazinetü’l Ebrar adlı Mesnevî’nin 4. cilt şerhinden Balıkesirli olup İstanbul’da kaldığı anlaşılmaktadır. Tasavvuf erbabı arasında Cân-ı âlem, halk arasında Şeyh Budak diye anılmıştır. Bursalı Tahir Bey, Osmanlı Müellifleri’nde kendisinin sülûk bakımından Eşrefî, teberrüken Mevlevi olduğu kaydedilerek Şeyh Üftade ile yakınlığına temas etmektedir (TDEA 1990: 250; Cunbur 2007: 245). Yine bu şerhde doğum yeri olarak Balıkesirli, yerleştiği yer itibariyle de İstanbullu olduğunu açıklıyor. Hadikatü'l-Cevami sahibi Ayvansarayi'nin Mecmuayı Vefeyat'ında ise; mutasavvıfa zümresi yanında "Can-ı alem", halk arasında "Şeyh Budak" namıyla şöhret bulduğu, Kirmasti'li olduğu isminin Abdülkadir bulunduğu ve Bursa'da Eşrefzade merhumun kızının oğlu Şeyh Mahdi Efendiden hilafet aldığı, Mesnevi'nin dördüncü cildini şerh ettiği ve Üsküdar içinde yattığı bildirilmektedir. İsimdeki fark bir tarafa bırakıldığı takdirde bu zatın süluk bakımından Eşrefi ve teberrüken de Mevlevi olduğu anlaşılmaktadır. Mesnevi'nin inceliklerini memleketinde gömülü bulunan Fenai Sultan'ın manevi işareti ile Bursa'da Üftade hazretlerinden almıştır (Bursalı Mehmed Tahir 1972: 175).

Eserinin adı, Hazinetü’l Ebrâr olup, Mevlana'nın Mesnevisi’nin dördüncü cildinin şerhidir. Faziletli ve arif bir zat olup Hazinetü'l- Ebrar ismiyle şerh ettiği Mesnevi'nin dördüncü cildi Üsküdar'da Selimiye kütüphanesindedir. H. 1026/M. 1617 tarihinde yazdığı bu şerhin nihayetindeki kaydına göre Mevlevi ileri gelenlerinden olduğu anlaşılıyor (Bursalı Mehmed Tahir 1972: 175).

Kaynakça

Cunbur, Müjgân (2007). “ Pir”, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 7. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yay. 245.

Yavuz, A. Fikri, İsmail Özen (hzl.) (1972). Bursalı Mehmed Tahir Efendi. Osmanlı Müellifleri. İstanbul: Meral Yay. 

“Pir Muhammed Efendi” (1990). Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. C. 7. İstanbul: Dergâh Yay. 250.Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. EMİNE ÇAKIR
Yayın Tarihi: 02.12.2014
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Nursen Karasd. 20 Mart 1938 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Ali Salid. 1960 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3VELİ EFENDİd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Nursen Karasd. 20 Mart 1938 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Ali Salid. 1960 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6VELİ EFENDİd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Nursen Karasd. 20 Mart 1938 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Ali Salid. 1960 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9VELİ EFENDİd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Nursen Karasd. 20 Mart 1938 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11Ali Salid. 1960 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12VELİ EFENDİd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Nursen Karasd. 20 Mart 1938 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14Ali Salid. 1960 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15VELİ EFENDİd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle