RÂCÎ, Murtaza, Abdal Murtaza

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İşkodra şehrinin tanınmış şairlerindendir. Babasının adı Mustafa Zaifî; oğlunun adı da Mustafa Safî Efendi'dir. Şiirleri, İşkodra'da düzenlenen mecmualarda yer almaktadır. Bunun yanında kendisinin tertip ettiği mecmualar da bulunmaktadır.Nazirelerinin çoğu İstanbul şairlerinedir. Râcî'nin "gider" redifli gazeline Fasîh, Recâyî, Tâlibî ve Caferî nazire yazmışlardır. İşkodra müftüsü Ahmedî ile besmele-i şerifeyi tazmin suretiyle iki nazire müşaaresi bulunmaktadır. Kitap toplamaya merakı da olan Murtaza Râcî, 1130/1717-18 yılında vefat etti.

Kaynakça

Karateke, Hakan T. (1995). İşkodra Şairleri ve Ali Emiri’nin Diğer Eserleri. Ali Emiri. İstanbul: Enderun Kitapevi. 170.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 25.12.2014
Güncelleme Tarihi: 26.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gönül bezmgeh-i yâr-ı bâ-safâya gider

Zihî makâm-ı safâ-bahş u cân-fezâya gider 

 

Esîr-i hecr-i hemîşe eder visâli taleb

Derûnı hasta olan hâne-i şifâya gider

 

Kadem dırîg eger itmese ziyâretden

'Aceb mi yâr-ı kadîm ekser âşnâya gider

 

Cihânda oldı musallâ-yı 'aşk-ı kûy-ı nigâr

Duâlar itmege 'uşşâk hep oraya gider

 

Hezâr 'acz u niyâz ile Râcî-i şeydâ

Huzûr-ı pâdişeh-i hüsne bir ricâya gider

(Karateke, Hakan T. (1995). İşkodra Şairleri ve Ali Emiri’nin Diğer Eserleri. Ali Emiri. İstanbul: Enderun Kitapevi.171).


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HULÛSÎ, Toptan-zâde Şa'bân Hulûsî Bey, İşkodralıd. 1775 - ö. 1833Doğum YeriGörüntüle
2FEHMÎ, Süleymân Paşa-zâde İbrâhim Fehmî Beyd. ? - ö. 1853Doğum YeriGörüntüle
3HAKKI PAŞA, Hasan Hakkı Paşa, İşkodralıd. 1826 - ö. 1896Doğum YeriGörüntüle
4HULÛSÎ, Toptan-zâde Şa'bân Hulûsî Bey, İşkodralıd. 1775 - ö. 1833Doğum YılıGörüntüle
5FEHMÎ, Süleymân Paşa-zâde İbrâhim Fehmî Beyd. ? - ö. 1853Doğum YılıGörüntüle
6HAKKI PAŞA, Hasan Hakkı Paşa, İşkodralıd. 1826 - ö. 1896Doğum YılıGörüntüle
7HULÛSÎ, Toptan-zâde Şa'bân Hulûsî Bey, İşkodralıd. 1775 - ö. 1833Ölüm YılıGörüntüle
8FEHMÎ, Süleymân Paşa-zâde İbrâhim Fehmî Beyd. ? - ö. 1853Ölüm YılıGörüntüle
9HAKKI PAŞA, Hasan Hakkı Paşa, İşkodralıd. 1826 - ö. 1896Ölüm YılıGörüntüle
10HULÛSÎ, Toptan-zâde Şa'bân Hulûsî Bey, İşkodralıd. 1775 - ö. 1833Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11FEHMÎ, Süleymân Paşa-zâde İbrâhim Fehmî Beyd. ? - ö. 1853Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12HAKKI PAŞA, Hasan Hakkı Paşa, İşkodralıd. 1826 - ö. 1896Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13HULÛSÎ, Toptan-zâde Şa'bân Hulûsî Bey, İşkodralıd. 1775 - ö. 1833Madde AdıGörüntüle
14FEHMÎ, Süleymân Paşa-zâde İbrâhim Fehmî Beyd. ? - ö. 1853Madde AdıGörüntüle
15HAKKI PAŞA, Hasan Hakkı Paşa, İşkodralıd. 1826 - ö. 1896Madde AdıGörüntüle