RÂGIB, Ahmed Râgıb Efendi, Bursalı

(d. 1207/1792-93 - ö. 1272/1855-56)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1207/1792 yılının ortalarında Bursa’da doğdu. Bursa’da öğrenim gördü. 1262/1836’da İstanbul’a geldi. Devriye mollası, Maraş ve Erzurum, Mahreç ve Şam mollası oldu. 1272/1856 yılında vefat etti.

 

Kaynakça

Çiftçi, Ömer (hzl.) (yty.). Fatîn Dâvud, Hâtimetü’l-Eş’âr. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 10.07.2014]

Keskin, Mustafa, Öztürk Ayhan, Tosun Ramazan (hzl.) (1996). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî. C. II. İstanbul: Sebil Yay.

Kurnaz, Cemal, Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nailî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I. Ankara: Bizim Büro Yay.

Tatcı, Mustafa, Cemal Kurnaz (hzl.) (2000). Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. MEHTAP ERDOĞAN
Yayın Tarihi: 25.11.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel
Unudup âşıkını terk-i sivâ niyyetine
Dil-i ağyâra girer Beyt-i Hudâ niyyetine


Mushaf-ı aşk u muhabbetde çıkar âyet-i nûr
Kim tefe''ul ider ol mâh-likâ niyyetine


Zîr-i zülfünde ruh-ı yâre teveccüh ideriz
Müteheccid oluruz şimdi duha niyyetine

Devşiren meyve-i kâmını yemiş bu bâğın
Muz-ı ekdârını gül-nâr-ı safâ-niyyetine

Lutf umar yârdan ağyâr u rakîb u âşık
Aldanup zannına yâ zahmına yâ niyyetine

Sarf ider ömrünü dünyâya iden girye vü âh
Mâlihülyâ yerine bâd-ı hevâ niyyetine

Vuslat-ı yâr içün ağyâra müdârâiderek
Zehr içer âşık-ı dil-hasta şifâ niyyetine

Bu gazel rûy-ı sepiddir deyu fahriyye yazar
Râgıbâ bak kalemin bunda enâniyyetine

(Çiftçi, Ömer (hzl.) (yty.). Fatîn Dâvud, Hâtimetü’l-Eş’âr. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 10.07.2014]. 161.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1FÜRÛGÎ, Ahmed Fürûgî Çelebid. ? - ö. 1613Doğum YeriGörüntüle
2VEHBÎ, İsmâil Vehbîd. ? - ö. 1875Doğum YeriGörüntüle
3ÂNÎ/ZEYREKÎ, Zeyrek-zâde Mehmed Ânî Çelebid. ? - ö. 1569-70Doğum YeriGörüntüle
4FÜRÛGÎ, Ahmed Fürûgî Çelebid. ? - ö. 1613Doğum YılıGörüntüle
5VEHBÎ, İsmâil Vehbîd. ? - ö. 1875Doğum YılıGörüntüle
6ÂNÎ/ZEYREKÎ, Zeyrek-zâde Mehmed Ânî Çelebid. ? - ö. 1569-70Doğum YılıGörüntüle
7FÜRÛGÎ, Ahmed Fürûgî Çelebid. ? - ö. 1613Ölüm YılıGörüntüle
8VEHBÎ, İsmâil Vehbîd. ? - ö. 1875Ölüm YılıGörüntüle
9ÂNÎ/ZEYREKÎ, Zeyrek-zâde Mehmed Ânî Çelebid. ? - ö. 1569-70Ölüm YılıGörüntüle
10FÜRÛGÎ, Ahmed Fürûgî Çelebid. ? - ö. 1613Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11VEHBÎ, İsmâil Vehbîd. ? - ö. 1875Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12ÂNÎ/ZEYREKÎ, Zeyrek-zâde Mehmed Ânî Çelebid. ? - ö. 1569-70Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13FÜRÛGÎ, Ahmed Fürûgî Çelebid. ? - ö. 1613Madde AdıGörüntüle
14VEHBÎ, İsmâil Vehbîd. ? - ö. 1875Madde AdıGörüntüle
15ÂNÎ/ZEYREKÎ, Zeyrek-zâde Mehmed Ânî Çelebid. ? - ö. 1569-70Madde AdıGörüntüle