RÂGIB, Ahmed Râgıb Efendi, Bursalı

(d. 1207/1792-93 - ö. 1272/1855-56)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1207/1792 yılının ortalarında Bursa’da doğdu. Bursa’da öğrenim gördü. 1262/1836’da İstanbul’a geldi. Devriye mollası, Maraş ve Erzurum, Mahreç ve Şam mollası oldu. 1272/1856 yılında vefat etti.

 

Kaynakça

Çiftçi, Ömer (hzl.) (yty.). Fatîn Dâvud, Hâtimetü’l-Eş’âr. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 10.07.2014]

Keskin, Mustafa, Öztürk Ayhan, Tosun Ramazan (hzl.) (1996). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî. C. II. İstanbul: Sebil Yay.

Kurnaz, Cemal, Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nailî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I. Ankara: Bizim Büro Yay.

Tatcı, Mustafa, Cemal Kurnaz (hzl.) (2000). Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. MEHTAP ERDOĞAN
Yayın Tarihi: 25.11.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel
Unudup âşıkını terk-i sivâ niyyetine
Dil-i ağyâra girer Beyt-i Hudâ niyyetine


Mushaf-ı aşk u muhabbetde çıkar âyet-i nûr
Kim tefe''ul ider ol mâh-likâ niyyetine


Zîr-i zülfünde ruh-ı yâre teveccüh ideriz
Müteheccid oluruz şimdi duha niyyetine

Devşiren meyve-i kâmını yemiş bu bâğın
Muz-ı ekdârını gül-nâr-ı safâ-niyyetine

Lutf umar yârdan ağyâr u rakîb u âşık
Aldanup zannına yâ zahmına yâ niyyetine

Sarf ider ömrünü dünyâya iden girye vü âh
Mâlihülyâ yerine bâd-ı hevâ niyyetine

Vuslat-ı yâr içün ağyâra müdârâiderek
Zehr içer âşık-ı dil-hasta şifâ niyyetine

Bu gazel rûy-ı sepiddir deyu fahriyye yazar
Râgıbâ bak kalemin bunda enâniyyetine

(Çiftçi, Ömer (hzl.) (yty.). Fatîn Dâvud, Hâtimetü’l-Eş’âr. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 10.07.2014]. 161.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Celal Sılayd. 1914 - ö. 07 Eylül 1974Doğum YeriGörüntüle
2RE'FET, Mehmed Re'fet Efendid. 1783-84 - ö. 1813Doğum YeriGörüntüle
3LATÎFÎ, Tûtî-i Latîfd. ? - ö. 1564-65Doğum YeriGörüntüle
4Celal Sılayd. 1914 - ö. 07 Eylül 1974Doğum YılıGörüntüle
5RE'FET, Mehmed Re'fet Efendid. 1783-84 - ö. 1813Doğum YılıGörüntüle
6LATÎFÎ, Tûtî-i Latîfd. ? - ö. 1564-65Doğum YılıGörüntüle
7Celal Sılayd. 1914 - ö. 07 Eylül 1974Ölüm YılıGörüntüle
8RE'FET, Mehmed Re'fet Efendid. 1783-84 - ö. 1813Ölüm YılıGörüntüle
9LATÎFÎ, Tûtî-i Latîfd. ? - ö. 1564-65Ölüm YılıGörüntüle
10Celal Sılayd. 1914 - ö. 07 Eylül 1974Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11RE'FET, Mehmed Re'fet Efendid. 1783-84 - ö. 1813Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12LATÎFÎ, Tûtî-i Latîfd. ? - ö. 1564-65Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Celal Sılayd. 1914 - ö. 07 Eylül 1974Madde AdıGörüntüle
14RE'FET, Mehmed Re'fet Efendid. 1783-84 - ö. 1813Madde AdıGörüntüle
15LATÎFÎ, Tûtî-i Latîfd. ? - ö. 1564-65Madde AdıGörüntüle