RAHMİ, Abdurrahîm Efendi

(d. ?/? - ö. 1223/1808-09)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl ismi Abdurrahîm Rahmî’dir. Erzurum’da dünyaya geldi. Çocukluğundan itibaren iyi bir tahsil gördü. Medrese tahsilinden sonra İstanbul’a giderek ve İstanbul’un çeşitli medreselerinde müderrislik yaptı. Bundan dolayı halk arasında ‘Hoca Rahmî’ olarak anılmaya başladı. Şeyhülislam Ârif Hikmet Bey’in babasına hocalık yaptı.  1223/1808-09’da İstanbul’da vefat etti. Şeyhülislam Arif Hikmet, vefatına “Hâce Rahmî eyledi dehre vedâ” (1223) (Çiftçi 2014: 167) tarihini düşürdü.

Eserleri şunlardır:
1. Dîvân: Üçü yurt dışında olmak üzere dört nüshası tespit edilmiştir. Bu nüshalar şunlardır: Kitabhane-i Umûmî-yi Hz. Ayetullah Necefi Maraşi Kütüphanesi Türkçe Yazmaları No: 4008/2 Kum-İran; Hidiv Kütüphanesi Türkçe Yazmaları No:8676, Kahire-Mısır; Almanya Milli Kütüphanesi Türkçe Yazmaları No: Ms.or.fol.3318 Staatsbibliothek, Berlin; Yapı Kredi Sermet Çifter Araştırma Kütüphanesi Türkçe Yazmaları No: 508/2. Son yazma mecmua hâlinde olup eksiktir.
2. Refîk-i Tarîk: Tasavvufi bir eserdir. Mevlânâ Kâsım-ı Hâni’nin “Seyr ü Sülûk İlel Mülkü’l-Mülûk” isimli risalesinin tercümesidir. Eser tasavvufta seyr ü sülük merhalelerini anlatır. Mukaddime ve on bölümden oluşur. İki yazma nüshası tespit edilmiştir. İstanbul Millet Kütüphanesi Ali Emiri Koleksiyonu No: 34 Ae Şeriyye 872 (Eser burada yanlış olarak ‘Refit-i Tarih’ şeklinde okunmuş ve böyle kayıt altına alınmıştır); Mısır Milli Kütüphanesi Türkçe Yazmaları No: m Tasavvufi Türkî 14, Kahire-Mısır.
3. Avâmil-i Âtîka: Manzum tercüme bir eserdir (Bursalı Mehmed Tahir 1333: 316). Kütüphanelerde kaydına rastlanamamıştır.

Rahmî Efendi, ilmî kişiliği yanında mutasavvıf kişiliğiyle de öne çıkan şahsiyetlerden biridir. Şiirlerinde ağırlıklı olarak tasavvufî bir dil hâkimdir.
 


 

Kaynakça

Bursalı Mehmed Tahir (1333). Osmanlı Müellifleri. C.1. İstanbul: Matbaa-i Amire, İstanbul. 316.

Çınarcı, M. Nuri (2007). Şeyhülislam Arif Hikmet Bey’in Tezkire-i Şuarâ’sı. Yüksek Lisans Tezi. Gaziantep: Gaziantep Üniversitesi.

Çiftçi, Ömer (2014). Fatin Hatimetü’l-Eş’âr. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 (erişim tarihi: 15.04.2014).167.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.II. Ankara: Bizim Büro Yay. 327.

Rahmî (tarihsiz).  Mecmua-i Eş’ar. Yapı Kredi Sermet Çifter Araştırma Kütüphanesi Türkçe Yazmaları No: 508/2 İstanbul.

Rahmî. Refîk-i Tarîk.  İstanbul Millet Kütüphanesi Ali Emiri Koleksiyonu No: 34 Ae Şeriyye 872. İstanbul.
 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ ABDULKADİR ERKAL
Yayın Tarihi: 05.05.2014
Güncelleme Tarihi: 17.11.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1BEHÇET MAHİRd. 1919 - ö. 22.06.1988Doğum YeriGörüntüle
2KINALI, Memet Kınalıd. 1923 - ö. 26.03.2009Doğum YeriGörüntüle
3ŞAHİNER, Erol Şahinerd. 1963 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4BEHÇET MAHİRd. 1919 - ö. 22.06.1988Ölüm YılıGörüntüle
5KINALI, Memet Kınalıd. 1923 - ö. 26.03.2009Ölüm YılıGörüntüle
6ŞAHİNER, Erol Şahinerd. 1963 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
7BEHÇET MAHİRd. 1919 - ö. 22.06.1988MeslekGörüntüle
8KINALI, Memet Kınalıd. 1923 - ö. 26.03.2009MeslekGörüntüle
9ŞAHİNER, Erol Şahinerd. 1963 - ö. ?MeslekGörüntüle
10BEHÇET MAHİRd. 1919 - ö. 22.06.1988Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11KINALI, Memet Kınalıd. 1923 - ö. 26.03.2009Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12ŞAHİNER, Erol Şahinerd. 1963 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13BEHÇET MAHİRd. 1919 - ö. 22.06.1988Madde AdıGörüntüle
14KINALI, Memet Kınalıd. 1923 - ö. 26.03.2009Madde AdıGörüntüle
15ŞAHİNER, Erol Şahinerd. 1963 - ö. ?Madde AdıGörüntüle