RAHŞÎ

(d. ?/? - ö. 1284/l868)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Rahşî, XIX.yüzyılda yaşamış Edirneli divan şairlerindendir. Edirne'de Şahabeddin Paşa Mahallesi'nde dünyaya gelmiş, öğrenimini Edirne'de tamamladıktan sonra bir ara arzuhalcilik etmiş, daha sonra da Gelibolu'da Kavak tuzlasına kâtip olmuştur. 1284/l868 senesinde bu görevinden ayrılarak Edirne'ye dönen Rahşî, aynı yıl içinde Demirtaş Köyü çayırlığında bir atın kendisine vurması son­ucunda vefat etmiştir. Rahşî'nin çok sayıda şiiri bulunmasına rağmen, bu manzumeler müsvedde hâlinde kalmıştır (Peremeci 2011: 281).
 

Kaynakça

Peremeci, Osman Nuri (2011). Edirne Tarihi. İstanbul: Bellek Yay. 281.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 19.02.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Şem'-i hüsnün yandırır her şeb nice pervâneyi

Âşık oldur cân verir görmek için cânâneyi

 

Ey saçı leylâ nihâyet hâne hâne âkıbet

Gezdirir zencîr-i zülfün bu dil-i dîvâneyi

 

Sâgar-ı sahbâ-yı firkat mest edip sâkî beni

Raks eder Cemşîd görse şol dönen bî-çâreyi

 

Cem' eder âşıkları ol mâr-ı zülfün ejderi

Genci tek vaslına lâyık gör bugün vîrâneyi

 

Rahşiyâ âlemde çâre meyle mahbûbdur gama

Kangı eş'ârı yazarsan gösterir mey-hâneyi

(Peremeci, Osman Nuri (2011). Edirne Tarihi. İstanbul: Bellek Yay. 281.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1İTÂBÎ, Ahmed İtâbî Çelebid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2BEHİŞTÎ, Mustafa Sâdeddînd. ? - ö. 1764-65Doğum YeriGörüntüle
3KESBÎ, Mustafa Kesbî Efendid. ? - ö. 1798-99 sonrasıDoğum YeriGörüntüle
4İTÂBÎ, Ahmed İtâbî Çelebid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5BEHİŞTÎ, Mustafa Sâdeddînd. ? - ö. 1764-65Doğum YılıGörüntüle
6KESBÎ, Mustafa Kesbî Efendid. ? - ö. 1798-99 sonrasıDoğum YılıGörüntüle
7İTÂBÎ, Ahmed İtâbî Çelebid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8BEHİŞTÎ, Mustafa Sâdeddînd. ? - ö. 1764-65Ölüm YılıGörüntüle
9KESBÎ, Mustafa Kesbî Efendid. ? - ö. 1798-99 sonrasıÖlüm YılıGörüntüle
10İTÂBÎ, Ahmed İtâbî Çelebid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11BEHİŞTÎ, Mustafa Sâdeddînd. ? - ö. 1764-65MeslekGörüntüle
12KESBÎ, Mustafa Kesbî Efendid. ? - ö. 1798-99 sonrasıMeslekGörüntüle
13İTÂBÎ, Ahmed İtâbî Çelebid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14BEHİŞTÎ, Mustafa Sâdeddînd. ? - ö. 1764-65Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15KESBÎ, Mustafa Kesbî Efendid. ? - ö. 1798-99 sonrasıAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16İTÂBÎ, Ahmed İtâbî Çelebid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17BEHİŞTÎ, Mustafa Sâdeddînd. ? - ö. 1764-65Madde AdıGörüntüle
18KESBÎ, Mustafa Kesbî Efendid. ? - ö. 1798-99 sonrasıMadde AdıGörüntüle