RÂMİS

(d. ?/? - ö. 26 Muharrem 1308/11 Eylül 1890\\\'da hayatta)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Trabzonlu şairlerden olduğu dışında hayatı hakkında bir bilgiye sahip değiliz. Trabzon’da bir mezar kitabesinde tarih manzumesi bulunmaktadır. Bu manzume Belediye Müfettişi Hacı Hafız-zâde Mustafa Muhlis Efendi (ö. 1308/1890)’ye aittir. Bu manzumedeki tarihten 19. yüzyılın ikinci yarısında Trabzon’da yaşadığı ve 1308/1890 yılında hayatta olduğu anlaşılmaktadır.

Kaynakça

Yüksel, Murat (1993). Geçmişten Günümüze Trabzon Şairleri (Osmanlı Dönemi). C. 1. Trabzon: Yunus Dergisi Yay.

Yüksel, Murat (2007). “Râmis”. Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 7. Ankara: AKM Yay. 150-151.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 18.04.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Lâ Halâse Mine’l-Mevt

Bu cihân bir memerr-i ‘ibretdir

Cây-ı hırmân u dâr-ı mihnetdir

 

Her gelen ‘âkıbet fenâya gider

Sanma şâyeste-i ikâmetdir

 

İşte bak Mustafâ Efendi dirîg

Füc’eten reh-neverd-i rıhletdir

 

Sefer-i bahr oldu bâdî-yi mevt

Şübhe yokdur garîk-i rahmetdir

 

Hüsn-i hulku tarîk-i meslûku

Sebeb-i neyl-i kurb-ı Hazret’dir

 

Dedi Râmis behiştiyân târîh

Mustafâ’nın makarrı cennetdir (Sene, Muharrem Fî 26 Muharrem 1308/26 Muharrem 1308/11 Eylül 1890)

(Yüksel, Murat (1993). Geçmişten Günümüze Trabzon Şairleri (Osmanlı Dönemi). C. 1. Trabzon: Yunus Dergisi Yay. 200.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1MAHMUT GOLOĞLUd. 1915 - ö. 11.10.1982Doğum YeriGörüntüle
2Hüseyin Batuhand. 1921 - ö. 9 Aralık 2003Doğum YeriGörüntüle
3Hasan Akçayd. 01 Ekim 1963 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4MAHMUT GOLOĞLUd. 1915 - ö. 11.10.1982Doğum YılıGörüntüle
5Hüseyin Batuhand. 1921 - ö. 9 Aralık 2003Doğum YılıGörüntüle
6Hasan Akçayd. 01 Ekim 1963 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7MAHMUT GOLOĞLUd. 1915 - ö. 11.10.1982Ölüm YılıGörüntüle
8Hüseyin Batuhand. 1921 - ö. 9 Aralık 2003Ölüm YılıGörüntüle
9Hasan Akçayd. 01 Ekim 1963 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10MAHMUT GOLOĞLUd. 1915 - ö. 11.10.1982Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11Hüseyin Batuhand. 1921 - ö. 9 Aralık 2003Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12Hasan Akçayd. 01 Ekim 1963 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13MAHMUT GOLOĞLUd. 1915 - ö. 11.10.1982Madde AdıGörüntüle
14Hüseyin Batuhand. 1921 - ö. 9 Aralık 2003Madde AdıGörüntüle
15Hasan Akçayd. 01 Ekim 1963 - ö. ?Madde AdıGörüntüle