RÂŞİD, Râşid Ali Efendi, İstanbullu

(d. ?/? - ö. 1312/1894)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul'da doğan Râşid'in doğum tarihi bilinmemektedir. Asıl adı Râşid Ali Efendi'dir. Şiirlerinde Râşid mahlasını kullandı. Bazı şiirlerinde de Kemterî mahlasını kullandı. Mûsîka-i Hümâyûn'da görev yaparak buradan emekli oldu. Tasavvuf lisanına aşina bir şair olan Râşid, Bektaşi tarikatına mensuptur. 1312/1894 senesinde İstanbul'da vefat etti. Çamlıca'da Selâmi Ali Efendi Dergâhı yakınında defnedildi.

Bursa'da meşhur Mevlid müellifi Süleyman Çelebi'nin mezarının önünden Çekirge semtine doğru giden caddenin sağ tarafında medfun olan Karagöz'ün mezar taşında yazılı bulunan ve "Karagöz Gazeli" olarak bilinen meşhur gazel Râşid Ali Efendi'ye aittir.

Kaynakça

Bursalı Mehmed Tahir (1333). Osmanlı Müellifleri. C. II. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 26.11.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Nakş-ı sun'un remz ider hüsnünde rü'yet perdesi

Hâce-i hükm-i ezeldendir hakîkat perdesi

Sîreti sûretde mümkindir temâşâ eylemek

Hâ'il olmaz ayn-ı irfâna basîret perdesi

Her neye im'ân ile baksan olur iş âşikâr

Kılmış istîlâ cihânı hâb-ı gaflet perdesi

Bu hayâl-i âlemi gözden geçirmekdir hüner

Nice Karagözler'i mahv itdi sûret perdesi

Şem'-i aşka yandırup tasvîr-i cismindir geçen

Âdemi âmed-şüd itmekde azîmet perdesi

Hangi zılle ilticâ itsen fenâ bulmaz aceb

Oynadan üstâdı gör kurmuş mahabbet perdesi

Dergeh-i Âl-i Abâ'da müstakîm ol Kemterî

Gösterir vahdet ilin kalkdıkda kesret perdesi

(Bursalı Mehmed Tahir (1333). Osmanlı Müellifleri. C. II. İstanbul. 212.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Burhan Felekd. 11 Mayıs 1889 - ö. 4 Kasım 1982Doğum YeriGörüntüle
2RÂCÎ, İmam Yusuf Efendi-zâde Süleyman Râcî Efendid. ? - ö. 1755Doğum YeriGörüntüle
3Abdülhalim Memduhd. 1866 - ö. 21 Temmuz 1905Doğum YeriGörüntüle
4Burhan Felekd. 11 Mayıs 1889 - ö. 4 Kasım 1982Doğum YılıGörüntüle
5RÂCÎ, İmam Yusuf Efendi-zâde Süleyman Râcî Efendid. ? - ö. 1755Doğum YılıGörüntüle
6Abdülhalim Memduhd. 1866 - ö. 21 Temmuz 1905Doğum YılıGörüntüle
7Burhan Felekd. 11 Mayıs 1889 - ö. 4 Kasım 1982Ölüm YılıGörüntüle
8RÂCÎ, İmam Yusuf Efendi-zâde Süleyman Râcî Efendid. ? - ö. 1755Ölüm YılıGörüntüle
9Abdülhalim Memduhd. 1866 - ö. 21 Temmuz 1905Ölüm YılıGörüntüle
10Burhan Felekd. 11 Mayıs 1889 - ö. 4 Kasım 1982MeslekGörüntüle
11RÂCÎ, İmam Yusuf Efendi-zâde Süleyman Râcî Efendid. ? - ö. 1755MeslekGörüntüle
12Abdülhalim Memduhd. 1866 - ö. 21 Temmuz 1905MeslekGörüntüle
13Burhan Felekd. 11 Mayıs 1889 - ö. 4 Kasım 1982Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14RÂCÎ, İmam Yusuf Efendi-zâde Süleyman Râcî Efendid. ? - ö. 1755Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Abdülhalim Memduhd. 1866 - ö. 21 Temmuz 1905Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Burhan Felekd. 11 Mayıs 1889 - ö. 4 Kasım 1982Madde AdıGörüntüle
17RÂCÎ, İmam Yusuf Efendi-zâde Süleyman Râcî Efendid. ? - ö. 1755Madde AdıGörüntüle
18Abdülhalim Memduhd. 1866 - ö. 21 Temmuz 1905Madde AdıGörüntüle