RÂŞİD, Râşid Ali Efendi, İstanbullu

(d. ?/? - ö. 1312/1894)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul'da doğan Râşid'in doğum tarihi bilinmemektedir. Asıl adı Râşid Ali Efendi'dir. Şiirlerinde Râşid mahlasını kullandı. Bazı şiirlerinde de Kemterî mahlasını kullandı. Mûsîka-i Hümâyûn'da görev yaparak buradan emekli oldu. Tasavvuf lisanına aşina bir şair olan Râşid, Bektaşi tarikatına mensuptur. 1312/1894 senesinde İstanbul'da vefat etti. Çamlıca'da Selâmi Ali Efendi Dergâhı yakınında defnedildi.

Bursa'da meşhur Mevlid müellifi Süleyman Çelebi'nin mezarının önünden Çekirge semtine doğru giden caddenin sağ tarafında medfun olan Karagöz'ün mezar taşında yazılı bulunan ve "Karagöz Gazeli" olarak bilinen meşhur gazel Râşid Ali Efendi'ye aittir.

Kaynakça

Bursalı Mehmed Tahir (1333). Osmanlı Müellifleri. C. II. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 26.11.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Nakş-ı sun'un remz ider hüsnünde rü'yet perdesi

Hâce-i hükm-i ezeldendir hakîkat perdesi

Sîreti sûretde mümkindir temâşâ eylemek

Hâ'il olmaz ayn-ı irfâna basîret perdesi

Her neye im'ân ile baksan olur iş âşikâr

Kılmış istîlâ cihânı hâb-ı gaflet perdesi

Bu hayâl-i âlemi gözden geçirmekdir hüner

Nice Karagözler'i mahv itdi sûret perdesi

Şem'-i aşka yandırup tasvîr-i cismindir geçen

Âdemi âmed-şüd itmekde azîmet perdesi

Hangi zılle ilticâ itsen fenâ bulmaz aceb

Oynadan üstâdı gör kurmuş mahabbet perdesi

Dergeh-i Âl-i Abâ'da müstakîm ol Kemterî

Gösterir vahdet ilin kalkdıkda kesret perdesi

(Bursalı Mehmed Tahir (1333). Osmanlı Müellifleri. C. II. İstanbul. 212.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Başar Başarırd. 08 Ocak 1970 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Zeynep Cemalid. 1950 - ö. 26 Kasım 2009Doğum YeriGörüntüle
3EBU'L-ES'AD/SA'DÎ/EMÎN, Mehmed Emîn Sa'dî Efendid. ? - ö. 7 Haziran 1725Doğum YeriGörüntüle
4Başar Başarırd. 08 Ocak 1970 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Zeynep Cemalid. 1950 - ö. 26 Kasım 2009Doğum YılıGörüntüle
6EBU'L-ES'AD/SA'DÎ/EMÎN, Mehmed Emîn Sa'dî Efendid. ? - ö. 7 Haziran 1725Doğum YılıGörüntüle
7Başar Başarırd. 08 Ocak 1970 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Zeynep Cemalid. 1950 - ö. 26 Kasım 2009Ölüm YılıGörüntüle
9EBU'L-ES'AD/SA'DÎ/EMÎN, Mehmed Emîn Sa'dî Efendid. ? - ö. 7 Haziran 1725Ölüm YılıGörüntüle
10Başar Başarırd. 08 Ocak 1970 - ö. ?MeslekGörüntüle
11Zeynep Cemalid. 1950 - ö. 26 Kasım 2009MeslekGörüntüle
12EBU'L-ES'AD/SA'DÎ/EMÎN, Mehmed Emîn Sa'dî Efendid. ? - ö. 7 Haziran 1725MeslekGörüntüle
13Başar Başarırd. 08 Ocak 1970 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Zeynep Cemalid. 1950 - ö. 26 Kasım 2009Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15EBU'L-ES'AD/SA'DÎ/EMÎN, Mehmed Emîn Sa'dî Efendid. ? - ö. 7 Haziran 1725Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Başar Başarırd. 08 Ocak 1970 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17Zeynep Cemalid. 1950 - ö. 26 Kasım 2009Madde AdıGörüntüle
18EBU'L-ES'AD/SA'DÎ/EMÎN, Mehmed Emîn Sa'dî Efendid. ? - ö. 7 Haziran 1725Madde AdıGörüntüle