Râzî, Mustafa Râzî Efendi

(d. ?/? - ö. 1198/1783-84)
Divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Tuhfe-i Nâilî'ye göre Râzî Öziçelidir. Kadı olarak görev yaptı. 1198/1783-84 yılında vefat etti (Kurnaz vd. 2000: 304). Sicill-i Osmânî'de ise bunlardan farklı olarak 1098/1686-87'de vefat ettiği, Dîvân'ı ve Gazâ-nâme adlı eserlerinin olduğu belirtilir (Akbayar 1996: 1354). 1098/1686/87 yılında Öziçe'de doğan, Dîvan'ı ve Gazavat-nâme'si olan şairin mahlası Safayî ve Belîğ'de Zârî'dir (bk. Yunus Kaplan, "Zârî, Mustafa Efendi"). Bu bilgiler, Mehmet Süreyyâ'nın mahlası yanlış yazdığı, kastettiği şairin Zârî olduğunu göstermektedir. Aynı şekilde Tuhfe-i Nâilî'de belirtilen Râzî de büyük ihtimalle aynı Zârî'dir ve şairin vefat tarihi mahlası gibi bir farkla 1098 yerine 1198 yazılmıştır. Bu eserde bahsedilen Râzî'nin düşük de olsa başka bir şair olma ihtimali vardır; fakat eldeki bilgiler bunu tam olarak aydınlatmaya yetmemektedir.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmet Süreyya, Sicill-i Osmanî. C.IV. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 1354.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.I. Ankara: Bizim Büro Yay.  309. 

,

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ DERYA ADALAR SUBASI
Yayın Tarihi: 11.12.2014
Güncelleme Tarihi: 17.11.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ZİKRÎ, Zikrî Ebû Bekir Ağad. ? - ö. 1688-89Doğum YeriGörüntüle
2SÂBİT, Alâaddin (Ali)d. ? - ö. 5 Eylül 1712Doğum YeriGörüntüle
3ZİKRÎ, Zikrî Ebû Bekir Ağad. ? - ö. 1688-89Ölüm YılıGörüntüle
4SÂBİT, Alâaddin (Ali)d. ? - ö. 5 Eylül 1712Ölüm YılıGörüntüle
5ZİKRÎ, Zikrî Ebû Bekir Ağad. ? - ö. 1688-89MeslekGörüntüle
6SÂBİT, Alâaddin (Ali)d. ? - ö. 5 Eylül 1712MeslekGörüntüle
7ZİKRÎ, Zikrî Ebû Bekir Ağad. ? - ö. 1688-89Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
8SÂBİT, Alâaddin (Ali)d. ? - ö. 5 Eylül 1712Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
9ZİKRÎ, Zikrî Ebû Bekir Ağad. ? - ö. 1688-89Madde AdıGörüntüle
10SÂBİT, Alâaddin (Ali)d. ? - ö. 5 Eylül 1712Madde AdıGörüntüle