REFÂHÎ, Hacı Giray

(d. 1230/1814-15 - ö. 1290/1873-74)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hacı Giray namıyla tanındı. 1230/1814-15 yılında Vize’de doğdu. Uzun süre Silivri’de ikamet etti. Hâce Kerîmî Efendi talebelerindendir. 1290/1873-74 yılında vefat etti.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Çiftçi, Ömer (hzl.) (yty). Fatîn Dâvud, Hâtimetü’l-Eş’âr (Fatin Tezkiresi). http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/TR,78465/fatin-davud---hatimetul-esar.html [erişim tarihi: 09.02.2014]

Kılıç, Filiz ve Tuncay Bülbül (2007). "Bulgaristan Doğumlu Divan Şairleri". Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi. (43): 49-66.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. TUNCAY BÜLBÜL
Yayın Tarihi: 06.03.2014
Güncelleme Tarihi: 28.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Zîr-i fesden dilberâ oldı nümâyân kâkülün

Meh cebînin üzre çok gösterdi unvân kâkülün

Zîr-i fesde habs idüp yüz virme lutf it el-amân

Eyledi cem‘iyyet-i aklım perîşân kâkülün

Her telinde gûyiyâ asıldı bir tîr-i kazâ

Bağladı her mûyuna bin merd-i meydân kâkülün

Rub‘-ı meskûnı musahhar itmege kasd eylemiş

Kendi başına ider hükm-i Süleymân kâkülün

Hâke saldı sâye-veş âhir Refâhî çâkerin

Bir nefes güldürmedi bî-dîn ü îmân kâkülün

(Çiftçi, Ömer (hzl.) (yty). Fatîn Dâvud, Hâtimetü’l-Eş’âr (Fatin Tezkiresi). http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/TR,78465/fatin-davud---hatimetul-esar.html [erişim tarihi: 09.02.2014]. 183-184.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1BEHİŞTÎ, Ramazan b. Abdülmuhsind. ? - ö. 1571-72Doğum YeriGörüntüle
2SELÎM SÂBİT EFENDİd. 1829 - ö. 1911Doğum YeriGörüntüle
3BEHİŞTÎ, Ramazan b. Abdülmuhsind. ? - ö. 1571-72Doğum YılıGörüntüle
4SELÎM SÂBİT EFENDİd. 1829 - ö. 1911Doğum YılıGörüntüle
5BEHİŞTÎ, Ramazan b. Abdülmuhsind. ? - ö. 1571-72Ölüm YılıGörüntüle
6SELÎM SÂBİT EFENDİd. 1829 - ö. 1911Ölüm YılıGörüntüle
7BEHİŞTÎ, Ramazan b. Abdülmuhsind. ? - ö. 1571-72Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
8SELÎM SÂBİT EFENDİd. 1829 - ö. 1911Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
9BEHİŞTÎ, Ramazan b. Abdülmuhsind. ? - ö. 1571-72Madde AdıGörüntüle
10SELÎM SÂBİT EFENDİd. 1829 - ö. 1911Madde AdıGörüntüle