REMZÎ, Ali Efendi

(d. ?/? - ö. 1254/1838)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Remzî Ali Efendi, Adanalıdır. Kamusu'l-Alâm'ın Edirneli yazması yanlıştır (Kurnaz vd. 2001: 374; M. Şemseddin Sami 1996: 2299​). Öğrenimini İstanbul'da tamamladıktan sonra Haremeyn müfettişi oldu. Bir ara Kudüs mollalığı ya­pan Remzî Ali Efendi, bu görevinden ayrıldıktan sonra 1254/l838 yılında Kudüs'te ve­fat etti (M. Şemseddin Sami 1996: 2299; Fatîn Dâvud 1271: 165).

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul: Taşbaskı.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  C.I. Ankara: Bizim Büro Yay.

M. Şemseddin Sami (1996). Kâmûsü'l-Alam.  C. III. İstanbul: Kaşgar Neşriyat. 2299.

Mehmed Süreyya (1308-15/ 1890-97). Sicill-i Osmânî. C. II. İstanbul: Matbaa-i Âmire.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 21.03.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

La'l-i lebine cân u dilin iştihâsı var

Zîrâ o yerde haylice şekker safâsı var 


Nâ-dân hemîşe zevk u safâyı sürer veli

Cevr-i felekden ehl-i dilin iştikâsı var

Bârı cefâ vü mihnet-i gam çekdirirse de

Üftâdesine gâhice lutf u atâsı var

Sâkî getür piyâleyi zeyn eyle meclisi

Sun bâdeyi ki ehl-i dilin ibtilâsı var

Mağrûr idüp vefâsına bir meh-veş âşıkı

Rüsvâ-yı âlem eyledi hayli belâsı var

Ben mübtelâ-yı işve-i bâlâ-yı yâr olup

Sevdâ-yı zülfi başıma düşdü hevâsı var

Tahsîn dinilse lâyık olur Mîr Muhlis'e

Nazm-ı selîsinin nice rengîn-edâsı var

Remzi makâl-i mahlası tanzîre cür'etim

Çünkü kemâl ehline hüsn-i rızâsı var

(Fatîn Dâvud (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul: Taşbaskı. 165.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Zahir Güvemlid. 6 Mart 1913 - ö. 5 Haziran 2004Doğum YeriGörüntüle
2NAZÎR/NAZÎRÂ, İbrahim Nazîr Çelebi Efendid. 1693-94 - ö. 1774-75Doğum YeriGörüntüle
3FÂNÎ, Fânî Çelebid. 1543 ? - ö. 1601\\\'den sonraDoğum YeriGörüntüle
4Zahir Güvemlid. 6 Mart 1913 - ö. 5 Haziran 2004Doğum YılıGörüntüle
5NAZÎR/NAZÎRÂ, İbrahim Nazîr Çelebi Efendid. 1693-94 - ö. 1774-75Doğum YılıGörüntüle
6FÂNÎ, Fânî Çelebid. 1543 ? - ö. 1601\\\'den sonraDoğum YılıGörüntüle
7Zahir Güvemlid. 6 Mart 1913 - ö. 5 Haziran 2004Ölüm YılıGörüntüle
8NAZÎR/NAZÎRÂ, İbrahim Nazîr Çelebi Efendid. 1693-94 - ö. 1774-75Ölüm YılıGörüntüle
9FÂNÎ, Fânî Çelebid. 1543 ? - ö. 1601\\\'den sonraÖlüm YılıGörüntüle
10Zahir Güvemlid. 6 Mart 1913 - ö. 5 Haziran 2004MeslekGörüntüle
11NAZÎR/NAZÎRÂ, İbrahim Nazîr Çelebi Efendid. 1693-94 - ö. 1774-75MeslekGörüntüle
12FÂNÎ, Fânî Çelebid. 1543 ? - ö. 1601\\\'den sonraMeslekGörüntüle
13Zahir Güvemlid. 6 Mart 1913 - ö. 5 Haziran 2004Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14NAZÎR/NAZÎRÂ, İbrahim Nazîr Çelebi Efendid. 1693-94 - ö. 1774-75Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15FÂNÎ, Fânî Çelebid. 1543 ? - ö. 1601\\\'den sonraAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Zahir Güvemlid. 6 Mart 1913 - ö. 5 Haziran 2004Madde AdıGörüntüle
17NAZÎR/NAZÎRÂ, İbrahim Nazîr Çelebi Efendid. 1693-94 - ö. 1774-75Madde AdıGörüntüle
18FÂNÎ, Fânî Çelebid. 1543 ? - ö. 1601\\\'den sonraMadde AdıGörüntüle