REMZÎ, Manastırlı

(d. ?/? - ö. ?/?)
tekke şairi
(Âşık / 19. Yüzyıl / Türkiye Dışı)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hayatı hakkında geniş bilgi yoktur. 19. asırda yaşadığı bilinen Bektaşi şairi Remzî, Manastır’da doğdu. S. N. Ergun, şairin üç manzumesini Bektaşî-Kızılbaş-Alevî Şairleri ve Nefesleri adlı eserinde yayımlanmıştır. Şairin, hayatının uzun yılları Antalya’da geçti. Bu şehre ve bu şehirde bulunanlara dair bir hayli manzume vücuda getirdi. H. 1250 (M. 1834) yıllarında şiirleriyle şöhret kazandığı o tarihte yazılan bir mecmuadaki kayıtlardan anlaşılmaktadır. Antalya’lı mülazım Rüknî ile müşterek birtakım koşmalar da vücuda getirmiştir (Ergun 1944: 176; TDEA 1990: 309). Tespit edilen bu şiirlerinde Remzî mahlasını kullanmıştır. Remzî’nin ne zaman doğduğu hakkındaki bilinmezlik ölümü için de geçerlidir. 

Kaynakça

Ergun, Sadettin Nüzhet (1944). Bektaşî Şairleri ve Nefesleri. C. II. İstanbul: Kenan Matbaası.

“Remzî, Manastırlı” (1990). Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. C. 7. İstanbul: Dergâh Yay. 309.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. EMİNE ÇAKIR
Yayın Tarihi: 02.12.2014
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Nefes

Yarattı kalbime ta kalû belâ

Elif lam harfinin ezberiyim ben

Hame-i kudrette koptu bu imlâ

Levh-i küntü kenzin defteriyim ben

 

Hak, Muhammed, Ali evvel ü ahir

Şah Hasan, Hüseyin dillerde mahir

Ceddim Zeynelabâ, İmam-ı Bâkır

Hakîkat mezheb-i Caferî’yim ben

 

Kazım-ı gönülde eyledim rehber

Olmuşum Rıza'nın bâb'ında kemter

Takî vü bâ Nakâ evlâd-ı Hayder

Hasan ül Asker’in askeriyim ben

 

İmamlar hakkında söylenen eş'ar

On iki imam ismi dilimde ezkâr

Yerinde çekilen tîğ-ı Zülfikar

Muhammed Mehdi'nin hançeriyim

 

Remziyâ gönlümüz gani dopdolu

Hünkar Hacı Bektaş Pîrîmiz ulu

Erenler neferi ser-i sağ kolu

Şâh Ahmed Sultan’ın kemteriyim ben

Ergun, Sadettin Nüzhet (1944). Bektaşî Şairleri ve Nefesleri. C. II. İstanbul: Kenan Matbaası. 176.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1YÛSUF, Sinân Çelebid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2AYÂNÎ, Süleymand. ? - ö. 1568\\\'den önceDoğum YeriGörüntüle
3SEZÂYÎd. ? - ö. 1774\'ten önceDoğum YeriGörüntüle
4YÛSUF, Sinân Çelebid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5AYÂNÎ, Süleymand. ? - ö. 1568\\\'den önceDoğum YılıGörüntüle
6SEZÂYÎd. ? - ö. 1774\'ten önceDoğum YılıGörüntüle
7YÛSUF, Sinân Çelebid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8AYÂNÎ, Süleymand. ? - ö. 1568\\\'den önceÖlüm YılıGörüntüle
9SEZÂYÎd. ? - ö. 1774\'ten önceÖlüm YılıGörüntüle
10YÛSUF, Sinân Çelebid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11AYÂNÎ, Süleymand. ? - ö. 1568\\\'den önceAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12SEZÂYÎd. ? - ö. 1774\'ten önceAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13YÛSUF, Sinân Çelebid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14AYÂNÎ, Süleymand. ? - ö. 1568\\\'den önceMadde AdıGörüntüle
15SEZÂYÎd. ? - ö. 1774\'ten önceMadde AdıGörüntüle