REMZÎ, Mustafa Remzî Efendi

(d. ?/? - ö. 19 Zilhicce 1100/4 Ekim 1689)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Mustafa Remzî Efendi, Hacı Hasan Efendi'nin oğlu olup Antakyalı'dır. Zamanının ünlü âlimlerinden eğitim aldı. Boynueğri Mehmed Paşa, Şam valisi olup Antakya'ya uğradığında ona intisap ederek imamlığını yaptı. 1066/1655-56'da Mehmed Paşa vezirlik makamına geldiğinde Aşçıbaşı Medresesi'nde görevlendirildi. Çeşitli medreselerdeki görevinin ardından 1088/1677-78'de Şam kadısı oldu.1090/1679-80'de azledildi. 1093/1682'de Edirne kadısı oldu. 1094/1682-83'te Bolu kazası arpalığı ile azledilip Evliya Mehmed Efendi'ye intisab etti. 1095/1683-84'te Mekke kadısı oldu. Arpalıkları intisap ettiği Evliya Mehmed Efendi'ye verildi. 1097/1685-86'da bu görevinden ayrıldı. Aynı sene Recebi/ Mayıs-Haziran 1686'da Pazar Köyü ve Bursa Yenişehir kazaları arpalık olarak verildi. 1098 /1686-87'de İstanbul kadısı olup 1099/1687-88'de Harmancık kazası arpalık verildi. Aynı yıl Cemaziyelahiri/ Nisan-Mayıs 1688'de azlolundu. 1100/1688-89'da Kıbrıs’a atandı. Orada 19 Zilhicce 1100/ 4 Ekim 1689'da vefat etti. Mecelle'nin, vefat tarihini 1131/1718-19 göstermesi yanlıştır (Müstakimzade Süleyman Sadeddin 2000: 234; Kurnaz 2001: 1/373). Kıbrıs'ta Ayasofya Camii haziresinde medfundur. Bilinen tek eseri Mügni’l-Lebîb'in şerhidir (Mehmed Süreyyâ (1308-15/ 1890-97: 4/405; Özcan 1989: 4/24-25). 

Kaynakça

Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî Yâhud Tezkire-i Meşâhir-i Osmâniyye. C. 4. İstanbul: Matbaa-i Âmire. 405.

Müstakimzade Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü’n-Nisâb fi’n-Nisbi ve’l-Künâ ve’l-Elkâb(Tıpkı Basım). Ankara: KB Yay. 234.

Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi Şakâ’ik-i Nu’mâniyye ve Zeyilleri “Vakâyiü’l-Fuzalâ”. C. 4. İstanbul: Çağrı Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 20.03.2014
Güncelleme Tarihi: 26.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Âgâz-ı neberd itse kaçan çeşm-i gazâlün

Saf saf çekilir her yanadan leşker-i gamzen

(Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay. 1/373)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ŞEHDÎ, Mustafa Efendid. ? - ö. 1727Doğum YeriGörüntüle
2RE'FET BEY, Bereketoğlud. 1870 - ö. 1918Doğum YeriGörüntüle
3Bekir Sıtkı Kuntd. 1905 - ö. 8 Mart 1959Doğum YeriGörüntüle
4ŞEHDÎ, Mustafa Efendid. ? - ö. 1727Doğum YılıGörüntüle
5RE'FET BEY, Bereketoğlud. 1870 - ö. 1918Doğum YılıGörüntüle
6Bekir Sıtkı Kuntd. 1905 - ö. 8 Mart 1959Doğum YılıGörüntüle
7ŞEHDÎ, Mustafa Efendid. ? - ö. 1727Ölüm YılıGörüntüle
8RE'FET BEY, Bereketoğlud. 1870 - ö. 1918Ölüm YılıGörüntüle
9Bekir Sıtkı Kuntd. 1905 - ö. 8 Mart 1959Ölüm YılıGörüntüle
10ŞEHDÎ, Mustafa Efendid. ? - ö. 1727MeslekGörüntüle
11RE'FET BEY, Bereketoğlud. 1870 - ö. 1918MeslekGörüntüle
12Bekir Sıtkı Kuntd. 1905 - ö. 8 Mart 1959MeslekGörüntüle
13ŞEHDÎ, Mustafa Efendid. ? - ö. 1727Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14RE'FET BEY, Bereketoğlud. 1870 - ö. 1918Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Bekir Sıtkı Kuntd. 1905 - ö. 8 Mart 1959Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ŞEHDÎ, Mustafa Efendid. ? - ö. 1727Madde AdıGörüntüle
17RE'FET BEY, Bereketoğlud. 1870 - ö. 1918Madde AdıGörüntüle
18Bekir Sıtkı Kuntd. 1905 - ö. 8 Mart 1959Madde AdıGörüntüle